SI-prefikser er prefikser som kan anvendes sammen med enhetene i SI-systemet for å danne avledede enheter som er av en annen størrelsesorden enn grunnenheten.

SI-prefiksene anvendes etter følgende regler:

 1. SI-prefikser brukes uten mellomrom mellom prefikset og enhetssymbolet
  • Eksempel: cm, ikke c m
 2. Den nye enheten som dannes av prefikset og enhetssymbolet utgjør et nytt udelelig symbol (tilsvarende et multippel av den opprinnelige enheten) som kan opphøyes i positiv eller negativ potens eller kombineres med andre enhetssymboler for å danne sammensatte enhetssymboler. Eksempler:
  • 1 cm³ = (10-2 m)3 = 10-6 m3
  • 1 μs-1 = (10-6 s)-1 = 106 s-1
  • 1 V/cm = (1 V)/(10-2 m) = 102 V/m
  • 1 cm-1 = (10-2 m)-1 = 102 m-1.
 3. Sammensatte prefikser brukes ikke
  • Eksempel: 1 nm, ikke 1 mμm.
 4. Et prefiks brukes aldri alene som erstatning for en tierpotens
  • Eksempel: 106/m³, ikke M/m³.

Oversikt over prefiksene

rediger
10n Prefiks Symbol Navn Desimaltall
1030 quetta Q Kvintillion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1027 ronna R Kvadrilliard 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1024 yotta Y Kvadrillion 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 zetta Z Trilliard 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 exa E Trillion 1 000 000 000 000 000 000
1015 peta P Billiard 1 000 000 000 000 000
1012 tera T Billion 1 000 000 000 000
109 giga G Milliard 1 000 000 000
106 mega M Million 1 000 000
103 kilo k Tusen 1 000
102 hekto h Hundre 100
101 deka da Ti 10
100 En 1
10−1 desi d Tidel 0,1
10−2 centi c Hundredel 0,01
10−3 milli m Tusendel 0,001
10−6 mikro µ Milliondel 0,000 001
10−9 nano n Milliarddel 0,000 000 001
10−12 piko p Billiondel 0,000 000 000 001
10−15 femto f Billiarddel 0,000 000 000 000 001
10−18 atto a Trilliondel 0,000 000 000 000 000 001
10−21 zepto z Trilliarddel 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 yokto y Kvadrilliondel 0,000 000 000 000 000 000 000 001
10−27 ronto r Kvadrilliarddel 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001
10−30 quecto q Kvintilliondel 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001