En trilliard er 1000 trillioner, eventuelt en million billiarder, det vil si det naturlige tallet 1 000 000 000 000 000 000 000, eventuelt 1021.

Tallet blir brukt i dagligtale for å uttrykka en svært stor, utellelig mengde.

I SI-systemet svarer prefikset zetta til trilliard, mens zepto står for en trilliarddel.

Se også

rediger

Kilder

rediger