En petabyte (avledet fra SI-prefikset peta- ) er en informasjons-størrelse lik en billiard byte. Størrelsen forkortes vanligvis PB.

Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

På grunn av uregelmessigheter ved bruk av binærprefikser i definisjon og bruk av kilobyte, kan det eksakte tallet i vanlig bruk enten være et av de to følgende:

  • 1 000 000 000 000 000 bytes – 10005, eller 1015.
  • 1 125 899 906 842 624 bytes – 10245, eller 250. Denne størrelsen kan defineres utvetydig som en pebibyte.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger