En yottabyte, forkortet YB (utledet fra SI-prefikset yotta-), er en informasjonsstørrelse lik en kvadrillion eller 1024) bytes.

Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

På grunn av uregelmessigheter ved bruk av binærprefikser i definisjon og bruk, kan det eksakte tallet i vanlig bruk være et av de to følgende:

  • 1 000 000 000 000 000 000 000 000 bytes = 10008 eller 1024.
  • 1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes = 10248 eller 280.

På grunn av disse uregelmessighetene er det foreslått at begrepet «yobibyte» brukes som en utvetydig referanse til den siste verdien.

Det finnes for øyeblikket (2011) ikke noen systemer i verden som er i stand til å lagre en yottabyte[trenger referanse].

Her nevnes det at NSA bruker yottabyte: http://www.youtube.com/watch?v=r7vjQ6A_ROM