En yobibyte (sammensatt av yotta binary byte) er en informasjonsstørrelse, vanligvis forkortet YiB.

Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

1 yobibyte = 280 bytes = 1 208 925 819 614 629,174,706,176 bytes = 1,024 zebibytes

Yobibyte er nært knyttet til enheten yottabyte, som kan enten være lik en Yobibyte eller 1024 bytes = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 bytes, avhengig av sammenhengen (se binærprefiks). Yobibyte har samme andvendelsesområde som yottabyte, men brukes når en ønsker å unngå yottabyte, som er tvetydig i enkelte sammenhenger.

1 yobibyte er lik:

1024 zebibyte Og motsatt:

1 zebibyte = 1/1024 yobibyte

Se også

rediger
Autoritetsdata