Kibibyte er en enhet for måling av informasjonsmengde (datamengde). Kibibyte er ikke en SI-enhet, men enheten er godkjent av International Electrotechnical Commission (IEC). En kibibyte er lik 210 = 1 024 byte. Se binærprefiks og kilobyte. Symbolet for kibibyte er KiB.

Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

Enheten kibibyte er nært knyttet til enheten kilobyte, som enten er lik en kibibyte eller 103 = 1 000 byte, avhengig av sammenhengen.

Kibibyte har samme anvendelsesområde som kilobyte, men brukes når en ønsker å unngå kilobyte, som er tvetydig i enkelte sammenhenger.

1 kibibyte er lik:

Og motsatt:

  • 1 byte = 1/1024 kibibyte
  • 1 mebibyte = 1024 kibibyte