Gibibyte er en enhet for måling av informasjonsmengde (datamengde). Gibibyte er ikke en SI-enhet, men enheten er godkjent av International Electrotechnical Commission (IEC). En gibibyte er lik 230 = 1 073 741 824 byte. Se binærprefiks og gigabyte. Symbolet for gibibyte er GiB.

Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

Enheten gibibyte er nært knyttet til enheten gigabyte, som enten er lik en gibibyte eller 109 = 1 000 000 000 byte, avhengig av sammenhengen.

Gibibyte har samme andvendelsesområde som gigabyte, men brukes når en ønsker å unngå gigabyte, som er tvetydig i enkelte sammenhenger.

1 gibibyte er lik:

Og motsatt:

  • 1 mebibyte = 1/1024 gibibyte
  • 1 tebibyte = 1024 gibibyte
  • 1 gibibit = 1/8 gibibyte