Pebibyte er en enhet for måling av informasjonsmengde (datamengde). Pebibyte er ikke en SI-enhet, men enheten er godkjent av International Electrotechnical Commission (IEC). En pebibyte er lik 250 = 1 125 899 906 842 624 byte. Se binærprefiks og petabyte. Symbolet for pebibyte er PiB.

Byte-størrelser
SI-prefikser binærprefikser
(IEC 60027-2)
Navn
(Symbol)
Vanlig
bruk
Standard
SI
Navn
(Symbol)
Verdi
kilobyte (kB) 210 103 kibibyte (KiB) 210
megabyte (MB) 220 106 mebibyte (MiB) 220
gigabyte (GB) 230 109 gibibyte (GiB) 230
terabyte (TB) 240 1012 tebibyte (TiB) 240
petabyte (PB) 250 1015 pebibyte (PiB) 250
exabyte (EB) 260 1018 exbibyte (EiB) 260
zettabyte (ZB) 270 1021 zebibyte (ZiB) 270
yottabyte (YB) 280 1024 yobibyte (YiB) 280

Enheten pebibyte er nært knyttet til enheten petabyte, som enten er lik en pebibyte eller 1015 = 1 000 000 000 000 000 byte, avhengig av sammenhengen.

Pebibyte har samme andvendelsesområde som petabyte, men brukes når en ønsker å unngå petabyte, som er tvetydig i enkelte sammenhenger.

1 pebibyte er lik:

Og motsatt:

  • 1 tebibyte = 1/1024 pebibyte
  • 1 exbibyte = 1024 pebibyte