Peder Kolstads regjering

Norges regjering 1931–1932

Peder Kolstads regjering ble utnevnt den 12. mai 1931. Det var en regjering som utgikk fra Bondepartiet.[1]

Kolstads regjering i 1931.

Kolstad overtok vervet som statsminister etter Lilleborgsaken, der Johan Ludwig Mowinckel fikk flertallet i Odelstinget mot seg.

Etter statsminister Peder Kolstads død den 5. mars 1932 ble regjeringen omdannet til Jens Hundseids regjering den 14. mars samme år.

Navn Fra Til
Statsminister Peder Kolstad 12. mai 1931 1. februar 1932
Birger Braadland (fungerende)[a] 1. februar 1932 29. februar 1932
Nils Trædal (fungerende)[a] 29. februar 1932 10. mars 1932
Birger Braadland (fungerende)[a] 10. mars 1932 14. mars 1932
Utenriksminister Birger Braadland 12. mai 1931 29. februar 1932
Nils Trædal (fungerende) 29. februar 1932 10. mars 1932
Birger Braadland 10. mars 1932 14. mars 1932
Kirke- og
undervisningsminister
Nils Trædal 12. mai 1931 14. mars 1932
Justisminister Asbjørn Lindboe 12. mai 1931 14. mars 1932
Forsvarsminister Vidkun Quisling 12. mai 1931 14. mars 1932
Finansminister Peder Kolstad 12. mai 1931 1. februar 1932
Jon Sundby (fungerende/konstituert)[b] 1. februar 1932 14. mars 1932
Handelsminister Per Larssen 12. mai 1931 14. mars 1932
Arbeidsminister Rasmus Langeland 12. mai 1931 14. mars 1932
Landbruksminister Jon Sundby 12. mai 1931 25. februar 1931
Ivar Kirkeby-Garstad (konstituert) 25. februar 1931 14. mars 1932
Sosialminister Jakob Vik 12. mai 1931 14. mars 1932

FotnoterRediger

  1. ^ a b c Statsminister Peder Kolstad fikk sykepermisjon den 1. februar 1932, og døde 5. mars samme år. Birger Braadland overtok som fungerende statsminister, men under hans opphold i Genève var Nils Trædal fungerende statsminister.
  2. ^ Sundby var fungerende statsråd under Kolstads sykepermisjon fra 1. februar og konstituert statsråd fra 25. februar.

ReferanserRediger

  1. ^ «Peder Kolstads regjering». regjeringen.no. Besøkt 16. august 2018.