Oslo bystyre 2007–2011

Artikkelen inngår i serien om

Politikk i Oslo

Oslo rådhus
Kommunevalg

Oslo bystyre 2023–2027

Ordførere

Byrådsledere

Byråder

Oslo rådhus

Stortingsvalg

Stortingsrepresentanter 1814–1906

Stortingsrepresentanter 1907–1921

Stortingsrepresentanter 1922–1945

Stortingsrepresentanter 1945–

Komiteer

Helse- og sosialkomiteen

Kultur- og utdanningskomiteen

Byutviklingskomiteen

Samferdsels- og miljøkomiteen

Finanskomiteen

Oslo bystyre hadde i perioden 2007–2011 borgerlig flertall. Ordfører var Fabian Stang fra Høyre, og varaordfører var Aud Kvalbein fra Kristelig Folkeparti. Oslo er som eneste kommune i landet også eget fylke og bystyret fungerer derfor også som fylkesting.

Oslo har siden 2003 hatt et mindretallsbyråd utgått fra Høyre og Fremskrittspartiet. Stian Berger Røsland fra Høyre tiltrådte som byrådsleder i Oslo, 29. september 2009, etter at Erling Lae varslet sin avgang den 23. september 2009. I opposisjon sitter Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Rødt og Kristelig folkeparti. Byrådspartiene har i alle årene siden byrådet tiltrådte inngått budsjettforlik med Venstre og Kristelig folkeparti.

Bystyret rediger

Bystyret legger hovedlinjene for utviklingen av Oslo og kommunale tjenester, inkludert fordelingen av de penger kommunen har til rådighet. Bystyret har fem fagkomiteer, som forbereder saker og kommer med anbefalinger til bystyret:

  1. Helse- og sosialkomiteen – 13 medlemmer
  2. Kultur- og utdanningskomiteen – 13 medlemmer
  3. Byutviklingskomiteen – 11 medlemmer
  4. Samferdsels- og miljøkomiteen – 11 medlemmer
  5. Finanskomiteen – 11 medlemmer

Bystyremøtene holdes normalt siste onsdag i måneden og er normalt åpne for publikum. Bystyrets interne saker og funksjonen som valgkomite ivaretas av forretningsutvalget i Oslo. Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret, og påser at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kommunevalget 2007 rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 29,9 -1,6 81265 4,7 18 3
Høyre 25,2 5,4 68475 0,2 16 1 Stian Berger Røsland
Torger Ødegaard
Bård Folke Fredriksen
Kristin Vinje
Fremskrittspartiet 14,3 -3 38873 -2,2 9 -1 Sylvi Listhaug
Jøran Kallmyr
Sosialistisk Venstreparti 10,6 -2,9 28701 -9,7 6 -6
Venstre 8,7 -0,6 23703 4,6 5 2
Rødt* 5,2 2,2 14131 2,1 3 1
Kristelig Folkeparti 3,1 -0,5 999 0,1 2 0
Andre 2,1 0,4 6130 -0,5 0 0
Valgdeltakelse/Total 61,5 % 271835
Ordfører: Fabian Stang (H) Varaordfører: Aud Kvalbein (KrF)
Merknader: *Stilte under det gamle navnet Rød Valgallianse

Andre består av: Senterpartiet, Demokratene, Kristent Samlingsparti, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Norges Kommunistiske Parti, Pensjonistpartiet, Demokratisk Alternativ for Oslo, Innvandrerpartiet, Oslo Byaksjon og Samfunnspartiet.

Representanter 2007-2011 rediger

Navn Komité Parti Stilling
Rune Gerhardsen Samferdsels- og miljøkomiteen – nestleder Arbeiderpartiet Gruppeleder
Ahmed Ali Wais Finanskomiteen Arbeiderpartiet
Andreas Halse Kultur- og utdanningskomiteen Arbeiderpartiet
Bjørn Lundberg Byutviklingskomiteen Arbeiderpartiet
Eirik Brunvatne Thommessen Helse- og sosialkomiteen Arbeiderpartiet
Håkon Haugli Byutviklingskomiteen Arbeiderpartiet
Ingrid Eide Byutviklingskomiteen Arbeiderpartiet
Janne Svegården Finanskomiteen Arbeiderpartiet
Kamil A. Azhar Helse- og sosialkomiteen Arbeiderpartiet
Karima Abd-Daif Helse- og sosialkomiteen Arbeiderpartiet
Khalid Mahmood Kultur- og utdanningskomiteen Arbeiderpartiet
Khamshajiny Gunaratnam Kultur- og utdanningskomiteen Arbeiderpartiet
Nina Bachke Helse- og sosialkomiteen – nestleder Arbeiderpartiet
Rina Mariann Hansen Samferdsels- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet
Rupinder Kaur Bains Finanskomiteen Arbeiderpartiet
Tone Tellevik Dahl Byutviklingskomiteen - nestleder Arbeiderpartiet
Trond Jensrud Finanskomiteen – nestleder Arbeiderpartiet
Yasmin Mujahid Samferdsels- og miljøkomiteen Arbeiderpartiet
Henning Holstad Helse- og sosialkomiteen – leder Fremskrittspartiet Gruppeleder
Berit Jensen Riis Finanskomiteen Fremskrittspartiet
Jan Tank-Nielsen Byutviklingskomiteen Fremskrittspartiet
Jøran Kallmyr Samferdsels- og miljøkomiteen – nestleder Fremskrittspartiet
Kristian Norheim Finanskomiteen Fremskrittspartiet
Mazyar Keshvari Kultur- og utdanningskomiteen Fremskrittspartiet
Svenn Kristiansen Kontrollutvalget Fremskrittspartiet
Terje Lauritzsen Samferdsels- og miljøkomiteen Fremskrittspartiet
Trine Skarvang Byutviklingskomiteen Fremskrittspartiet
Fabian Stang Kultur- og utdanningskomiteen Høyre Ordfører
Bård Folke Fredriksen Finanskomiteen – leder Høyre Gruppeleder
Anne Haabeth Rygg Kultur- og utdanningskomiteen Høyre
Annelise Høegh Samferdsels- og miljøkomiteen Høyre
Brit Andreassen Finanskomiteen Høyre
Carl Christian Blich Helse- og sosialkomiteen Høyre
Eirik Lae Solberg Helse- og sosialkomiteen Høyre
Eivind Heløe Samferdsels- og miljøkomiteen Høyre
Hermann Kopp Byutviklingskomiteen Høyre
Ivar Glomstein Byutviklingskomiteen Høyre
Kristin Vinje Kultur- og utdanningskomiteen Høyre
Mertefe Bartinlioglu Helse- og sosialkomiteen Høyre
Ola Kvisgaard Byutviklingskomiteen Høyre
Per-Trygve Hoff Finanskomiteen Høyre
Toril Fiskerstrand Byutviklingskomiteen Høyre
Øystein Sundelin Samferdsels- og miljøkomiteen Høyre
Aud Kvalbein Helse- og sosialkomiteen Kristelig Folkeparti Varaordførerer, gruppeleder
David Hansen Kultur- og utdanningskomiteen Kristelig Folkeparti
Erling Folkvord Helse- og sosialkomiteen Rødt
Ingrid Baltzersen Samferdsels- og miljøkomiteen Rødt
Negar Enayati Kultur- og utdanningskomiteen Rødt
Knut-Even Lindsjørn Kultur- og utdanningskomiteen – leder Sosialistisk Venstreparti Gruppeleder
Balwinder Kaur Byutviklingskomiteen Sosialistisk Venstreparti
Heidi Rømming Samferdsels- og miljøkomiteen Sosialistisk Venstreparti
Ivar Johansen Finanskomiteen Sosialistisk Venstreparti
Marianne Borgen Helse- og sosialkomiteen Sosialistisk Venstreparti
Trine Dønhaug Byutviklingskomiteen Sosialistisk Venstreparti
Ola Elvestuen Byutviklingskomiteen – leder Venstre Gruppeleder
Guro Fjellanger Samferdsels- og miljøkomiteen Venstre
Kjell Veivåg Kultur- og utdanningskomiteen – nestleder Venstre
Olaf Thommessen Finanskomiteen Venstre
Toril Berge Helse- og sosialkomiteen Venstre

Kilde: Folkevalgtbasen Arkivert 23. januar 2019 hos Wayback Machine.

Eksterne lenker rediger