Åpne hovedmenyen

Oslo Venstre er Venstres største fylkeslag med 1503 betalende medlemmer i 2011. Fylkeslaget er representert på Stortinget med Trine Skei Grande og Ola Elvestuen i perioden 2013-2017. Ved bystyrevalget i 2015 oppnådde Oslo Venstre 6,9% oppslutning og fire representanter i bystyret.

OrganisasjonRediger

Oslo Venstre ledes av Espen Ophaug (Bydel Gamle Oslo). Nestledere er Erik Borge Skei og Marit Vea. De tre er valgt for perioden 2016-18. Sekretariatsleder er Helene Skulstad. Fylkeslaget har kontorer i Venstres Hus i Møllergata 16.

Fylkeslagets høyeste organ er årsmøtet, som avholdes innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet består av valgte delegater fra bydelslagene i Oslo Venstre, styret i fylkeslaget, representanter fra stortingsgruppen, bystyregruppen, Oslo Unge Venstre og Oslo Liberale Studentforening. Mellom årsmøtene er hovedstyret fylkeslagets høyeste organ. Hovedstyret møtes omkring seks ganger i året og består av styret i fylkeslaget, lederne i lokallagene, representanter fra stortingsgruppen, bystyregruppen, Oslo Unge Venstre og Oslo Liberale Studentforening. I tillegg møter tre direktevalgte representanter som er valgt av årsmøtet.

Mellom hovedstyremøtene er fylkesstyret fylkeslagets høyeste organ. I perioden 2014-2016 består fylkesstyret i Oslo Venstre av følgende årsmøtevalgte medlemmer:

Tittel Navn
Leder Espen Ophaug
Første nestleder Erik Borge Skei
Andre nestleder Marit Vea
Styremedlem Haakon Peter Riekeles
Styremedlem Naomi Ichihara Røkkum
Styremedlem Liselotte Lunde
Styremedlem Anders Bergsaker
Styremedlem Anna Dåsnes (Leder av Oslo Unge Venstre)
Lokallag

Oslo Venstre som fylkeslag er paraplyorganisasjon for femten lokallag som følger bydelsgrensene i Oslo. Disse er som følger:

Bydelslag Lokallagsleder (2012)
Alna Venstre Kjell Veivåg
Bjerke Venstre Siv-Lise Bendixen Stærk
Frogner Venstre Marit Kamøy
Gamle Oslo Venstre Gøril Bjerkhol Havro
Grorud Venstre Lars Olav Fosse
Grünerløkka Venstre Stig Tollefsen
Nordre Aker Venstre Gunnar L. Brevig
Nordstrand Venstre Kristen Meltvedt
Sagene Venstre Inge Carlén
St. Hanshaugen Venstre Sindre Hervig
Stovner Venstre Anne Bjerke
Søndre Nordstrand Venstre John Bjørnøy
Ullern Venstre Tor Andreas Torhaug
Vestre Aker Venstre Hans Kristian Voldstad
Østensjø Venstre Tord Egaas Songe-Møller

FolkevalgteRediger

HistorikkRediger

Venstres oppslutning i Oslo ved de seneste valgene:

Årstall Oppslutning (prosent) Antall stemmer Representanter Valg til
2013 8,2 28 619 2 Stortinget
2011 8,2 25 351 5 Bystyret
2009 6,4 20 784 1 Stortinget
2007 8,7 23 703 5 Bystyret
2005 9,3 28 639 2 Stortinget
2003 4,2 10 792 3 Bystyret
2001 5,9 17 139 1 Stortinget


Stortinget 2005-2009

Navn Tittel
Trine Skei Grande Medlem av Familie- og kulturkomiteen
Odd Einar Dørum Medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Oslo Bystyre 2007-2011

Navn Tittel
Ola Elvestuen Leder av Byutviklingskomiteen
Kjell Veivåg Nestleder av Kultur- og utdanningskomiteen
Toril Berge Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Guro Fjellanger Medlem av Samferdsels- og miljøkomiteen
Olaf Henning Thommessen Medlem av Finanskomiteen

Bydelsutvalgene 2007-2011

Bydel Gruppeleder BU-medlem
Alna Bjørn Åge Hansen Bjørn Åge Hansen
Bjerke Kjell-Gunnar Heimark Kjell-Gunnar Heimark
Frogner Natasza P. Sandbu Audun Rødningsby
Gamle Oslo Ronny Fagereng Matti Lucie Arentz
Grorud Ikke representert Ikke representert
Grünerløkka Jarl W. Alnæs Ole A. Werring
Nordre Aker May-Brith Døssland May-Brith Døssland
Nordstrand Karsten Gjefle Karsten Gjefle
Sagene Inge Carlen Guro S. Fresvik
St. Hanshaugen Mona Helene Grønlie Gudrun Jære Hoel
Stovner Ikke representert Ikke representert
Søndre Nordstrand John Bjørnøy John Bjørnøy
Ullern Liv H. Wiborg Bent Erik Bakken
Vestre Aker Terje Bjøro Astrid Seeberg
Østensjø Britt Inglingstad Britt Inglingstad

Eksterne lenkerRediger