Oslo bystyre

folkevalgt forsamling
For dagens bystyre, se Oslo bystyre 2019–2023

Oslo bystyre er Oslo kommunes øverste politiske myndighet siden kommunestyrevalget 1898. Det er en folkevalgt forsamling med 59 medlemmer, og tilsvarer andre norske kommuners kommunestyre. Bystyrets hovedoppgaver er å legge hovedlinjene for utviklingen av Oslo og byens kommunale tjenester, inkludert fordelingen av de pengene kommunen har til rådighet. Oslo er både kommune og fylke, og har dermed ikke et separat fylkesting; i stedet har Oslo bystyre den myndigheten som både et bystyre og et fylkesting har i andre fylker. Oslo er siden 1. januar 2004 inndelt i 15 bydeler som hver har sitt folkevalgte bydelsutvalg. Bystyret er overordnet bydelsutvalgene og kan overprøve deres vedtak.

Oslo bystyre
Bystyresalen i Oslo rådhus
SystemByparlamentarisme
Kammer1
OrdførerMarianne Borgen (SV)
VaraordførerAbdullah Alsabeehg (Ap)
Seter59
Nettstedhttps://bystyret.oslo.kommune.no
Bystyresalen i Oslo rådhus

██ Rødt (4)

██ Sosialistisk Venstreparti (6)

██ Arbeiderpartiet (12)

██ Miljøpartiet De Grønne (9)

██ Kristelig Folkeparti (1)

██ Venstre (4)

██ Høyre (15)

██ Fremskrittspartiet (3)

Kommunestyrevalget 2019 Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 25,4 −6,4 92 833 −9 049 15 −4
Arbeiderpartiet 20,0 −12,0 73 122 −29 309 12 −8
Miljøpartiet De Grønne 15,3 +7,1 55 772 +29 676 9 +4
Sosialistisk Venstreparti 9,1 +3,7 33 258 +15 813 6 +3
Rødt 7,2 +2,1 26 302 +10 128 4 +1
Folkeaksjonen nei til mer bompenger[a] 5,8 +5,8 21 346 +21 346 3 +3
Venstre 5,8 −1,1 21 110 −876 4
Fremskrittspartiet 5,3 −0,8 19 272 −39 3 −1
Senterpartiet 2,2 +1,6 7 980 +6 054 1 +1
Kristelig Folkeparti 1,7 −0,7 6 346 −1 481 1
Pensjonistpartiet 0,6 +0,2 2 219 +1 050
Demokratene 0,3 +0,1 968 +228
Helsepartiet 0,2 +0,2 849 +849
Liberalistene 0,2 812 +354
Piratpartiet 0,2 693 −112
Partiet De Kristne 0,2 611 +190
Feministisk initiativ 0,2 579 −809
Selvstendighetspartiet 0,2 573 +573
Alliansen 0,1 398 +398
Norges Kommunistiske Parti 0,1 265 +25
Kystpartiet 0,04 159 +35
Valgdeltakelse/Total 67,6 % 367 389 59
Ordfører: Marianne Borgen (SV) Varaordfører: Kamzy Gunaratnam (Ap)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Oslo kommune

Bystyrer gjennom tidene Rediger

Utvalg Rediger

Bystyret har, i tillegg til forretningsutvalget og finansutvalget, fire fagutvalg som forbereder saker og kommer med anbefalinger til bystyret.[2] Medlemmer til utvalgene velges fra bystyret, og hvert av bystyrets representanter sitter i et av utvalgene:

  1. Finansutvalget – 11 medlemmer
  2. Helse- og sosialutvalget – 13 medlemmer
  3. Kultur- og utdanningsutvalget – 11 medlemmer
  4. Byutviklingsutvalget – 13 medlemmer
  5. Samferdsels- og miljøutvalget – 11 medlemmer

Bystyremøtene holdes normalt siste onsdag i måneden og er normalt åpne for publikum. Bystyrets interne saker og funksjonen som valgkomite ivaretas av forretningsutvalget i Oslo. Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av bystyret, og påser at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Bystyrets sekretariat Rediger

Utdypende artikkel: Oslo bystyres sekretariat

Bystyrets sekretariat er bystyrets administrasjon og er direkte underlagt ordføreren og Oslo bystyre. Sekretariatet har som hovedoppgave å legge til rette for arbeidet som gjøres i bystyret og bystyrets organer.[3]

Noter Rediger

  1. ^ Danny Chaudhry var opprinnelig medlem av Folkeaksjonen nei til mer bompengers gruppe, men ble i november 2020 dømt for grov trygdsvindel, og han utgjorde siden sin egen gruppe.[1]

Referanser Rediger

Eksterne lenker Rediger