Norminol

Olje og gass. Logistikk av marine oljeprodukter.

Norminol var et norsk oljeselskap som var basert på Andenes i Vesterålen i Nordland. Selskapet ble opprettet 22. juni 1971 med formål om å lete etter olje og gassAndøya.

Norminol
Org.formAksjeselskap
Org.nummer921 261 179
BransjeOlje og gass
Etablert22. juni 1971
HovedkontorAndenes
LandNorge
Ekofiskfeltet i Nordsjøen hvor Norminol hadde eierandeler i feltet og infrastruktur.
Aksjebrev fra 1985 signert av Odd Sigvald Olsen og Per Wessel

I 1991 ble det kjøpt opp av Saga Petroleum, og senere innfusjonert.

I 1995 ble selskapet nyetablert med fokus på oljehandel med shipping- og logistikkløsninger i nordområdene og er registrert i Tromsø.

HistorikkRediger

Selskapet var det andre oljeselskapet som ble etablert i Norge.

Det Norske Oljeselskap (nå DNO International) ble stiftet i 1971 og var det første etablerte norske oljeselskap.

Det statlige oljeselskap Equinor ble stiftet året etter.

Startfasen, 1970–1974Rediger

Sommeren 1970, noen måneder etter Ekofisk-funnet, ble det gjennom daværende Andøy Tiltaksnemnd, med Odd Sigvald Olsen som formann og utførende, igangsatt forberedelser til etablering av et oljeselskap basert i Nord-Norge.

Målet for et slikt selskap var i første fase å gjennomføre kjerneboring på Andøya, der kontinentalsokkelen strekker seg inn på land. Videre var det planlagt en påfølgende offshore borevirksomhet i Nord-Norge. På dette tidspunktet ble det forventet at sokkelen i nord ville bli åpnet for prøveboring i 1973 og 1974.

Våren 1971 ble Norminol stiftet med Andøy kommune, entreprenør Einar Larsen, de trondheimsbaserte oljeletingselskapene Norsk Vikingolje og Norsk Polarnavigasjon ved Ivar Ytreland og med Odd Sigvald Olsen som medgründer, direktør og styreformann.

I perioden frem til 1974 ble det fortatt fire kjerneboringer på Andøya, den dypeste ned til ca. 750 meter. Det ble funnet gass, og spor av olje.

Utenlandske eksperter som var engasjert i boringen mente at boringene kunne grense opp til et olje-/gassfelt i Andfjorden. Boredataene fra Andøya fikk faglig anerkjennelse og ble solgt til en rekke andre oljeselskaper på norsk sokkel.

Notering på Oslo BørsRediger

Norminol ble børsnotert på SMB-listenOslo Børs fra 1974.

Britisk sokkel og Vest-Afrika: 1975–1979Rediger

I 1975 kjøpte Norminol det britiske selskapet Petromin Ltd med andeler i ti blokker på britisk sokkel samt en andel i et senere produserende[klargjør] felt.

I 1977 ble Norminol tildelt lisens i et 50/50-samarbeide med kamerunske interesser i en større offshoreblokk, Sanga North, i Vest-Afrika. Ved lisenstildelingen var det allerede klart at blokken inneholdt olje og gass. I samarbeide med et amerikansk oljeselskap ble et omfattende seismikkprogram igangsatt for å fastslå borelokaliteter og omfang.

Grunnet svært vanskelige rammebetingelser for mindre oljeselskaper i Norge[trenger referanse] og derav sviktende finansiering til oppfølgningsinvesteringer, måtte Norminol i 1979 selge både Petromin, andelen i Sanga North, samt selskapets 5 % andeler i boreriggene «Norddraug» og «Nordskald».

Via sameie til fusjonRediger

I 1981 og 1982 ble sameiet Viking Petroleum dannet, basert på et initiativ fra norske myndigheter. Norminol deltok med andeler på 2–15 % i sameiet. Viking Petroleum ble senere tildelt mindre andeler på Snorre og Snøhvit og Oseberg.I 1985 kjøpte Norminol Cofranord. Dette selskapet hadde en 0,33 % andel i Ekofisk og i en rekke omkringliggende blokker samt mindre andeler i ilandsføringsledninger og terminaler i Emden og Teesside.

I 1991 kjøpte Saga Petroleum AS opp Norminol og fusjonerte selskapet inn i sin virksomhet. I 1999 ble Saga Petroleum overtatt av Norsk Hydro's oljedivisjon, som i 2006 ble overtatt av Equinor

 
Odd Ivar Nøis Olsen holder foredrag i Murmansk i det nordvestlige Russland 15 oktober 2017. Norsk-russisk handelskammer var arrangør av konferansen

KilderRediger