Oljeselskap

forretningsselskap

Oljeselskap, også kalt olje- og gasselskap, er et nasjonalt eller multinasjonalt (flernasjonalt) forretningsselskap som driver med utvinning og foredling av petroleum i form av råolje og naturgass samt salg av bensin og andre petroleumsprodukter. Slike næringsforetak er en del av oljeindustrien og kan arbeide med alt fra oljeleting og utforsking, oljeutvinning, oljeraffinering og transport (for eksempel gjennom tankskip og rørledninger) til forsyning, markedsføring og detaljsalg.

Det britiske, multinasjonale oljeselskapet BP var verdens største i 2005 målt etter omsetning. Bildet viser et skilt ved en av BPs mange bensinstasjoner i England.
Esso er et varemerke og navn på flere datterselskaper av det amerikanske, flernasjonale oljeselskapet ExxonMobil i land utenfor USA. Bildet viser en Esso-stasjon på stabekk 2006.
Det nederlandsk-britiske Royal Dutch Shell plc er et av verdens største olje- og gasselskaper. Det ble opprinnelig dannet i 1907 og selger sine produkter under varemerket Shell. Bildet viser en tankbil fra Shell i form av et typisk australsk road train, nærmere bestemt et B-train med to semitrailere bak.
Equinor er et norsk olje- og gasselskap som ble opprettet i 1972 som Den norske stats oljeselskap. Selskapet fusjonerte med Norsk Hydros olje- og gassdivisjon til StatoilHydro i 2007 og endret navn til Equinor i 2018. Bildet viser en buss foran en Statoil-stasjon i Warszawa i 2007.

Oljeselskaper er blant verdens aller største næringselskaper. Mange har gjennom årene skiftet navn og eiere, blitt fusjonert med hverandre og andre energiselskaper og industrikonsern eller blitt kjøpt opp. Sammenslutninger av forretningsforetak skjer vanligvis for å styrke et selskaps posisjon i et kommersielt marked, ikke minst når konkurransen blir hardere på grunn av økt globalisering. Dersom en regner etter omsetning, var BP, Exxon Mobil, Shell, Total, Chevron og ConocoPhillips de største oljeselskapene i verden i 2005.

Typer Rediger

Noen oljeselskaper deltar bare i oppstrømsaktivitetene, det vil si leting og utvinning, eller bare i nedstrømsaktivitetene, altså raffinering og forsyning. Et oljeselskap som er virksomt i alle delene av petroleumsindustrien, kalles et integrert oljeselskap. Flernasjonale foretak kan være organisert vertikalt med et morselskap i det opprinnelige hjemlandet og datterselskaper i utlandet. Det er for eksempel flere amerikanske oljeselskaper som utvinner olje i Midtøsten og selger oljeprodukter i Europa og andre steder. Også på norsk sokkel er det mange internasjonale selskaper som operer i ulike funksjoner. Multinasjonale foretak som derimot er bygd opp horisontalt, lager liknende produkter i anlegg i flere land.

Oljeselskaper Rediger

Listene under viser noen av verdens mange større og mindre olje- og gasselskaper, både tidligere og nåværende.

Ofte forveksles navn på oljeselskaper med merkevarenavn på oljeprodukter og bensinstasjonkjeder, navn som kan variere fra land til land. For eksempel ble det amerikanske selskapet Gulf Oil overtatt av det seinere ChevronTexaco i 1984, men varemerket Gulf brukes fortsatt i flere land. Tilsvarende har det amerikanske selskapet ExxonMobil beholdt navnet Esso som varemerke på sine produkter i land utenfor USA. Det tidligere selskapnavnet Exxon ble innført over hele USA i 1972, mens Esso ble beholdt som navn på bensinstasjoner i utlandet. Det tidligere belgiske selskapet Petrofina, som opprinnelig ble grunnlagt i 1920 under navnet Compagnie Financière Belge des Pétroles og i 1999 ble slått sammen med Total, markedsførte sine oljeprodukter under varemerket Fina. Det amerikanske oljeselskapet ConocoPhillips selger bensin og andre oljeprodukter under navnet Jet.

Statseide oljeselskaper i produsentland Rediger

 • Equinor, Norge
 • Saudi Aramco (Saudi Arabian Oil Company), Saudi-Arabia, verdens største oljeprodusent
 • National Iranian Oil Company, (NIOC), iransk oljeselskap som siden 1973 har hatt kontrollen over hele petroleumsindustrien i landet
 • Pemex (Petróleos Mexicanos), Mexico, dannet 1938
 • NUNAOIL, statlig, grønlandsk oljeselskap grunnlagt 1985
 • DONG, dansk statseid energiselskap som også er engasjert i leting og produksjon av olje og gass, grunnlagt som Dansk Naturgas A/S i 1972
 • Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation), kinesisk oljeselskap, blant Kinas tre største oljeselskaper
 • PetroChina, Kinas største oljeselskap, grunnlagt 1999
 • Petróleos de Venezuela S.A., (PDVSA), venezuelansk statlig integrert oljeselskap dannet 1976, blant de største petroleumsleverandørene til USA
 • Petrofina, tidligere belgisk oljeselskap, opprinnelig grunnlagt i 1920
 • Jukos, Russlands største oljeselskap, grunnlagt 1993
 • Lukoil, Russlands største olje- og gasskonsern, grunnlagt 1993
 • Kuwait Petroleum Corporation (KPC), Kuwait, etablert 1980
 • Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara), indonesisk statseid oljeselskap grunnlagt 1960

Internasjonale oljeselskaper Rediger

«De store internasjonale» Rediger

De tidligere sju største internasjonale oljeselskapene ble kalt «De syv søstre» eller The Majors på engelsk. Flere av disse har siden fusjonert, og ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron Corporation, ConocoPhillips, Total S.A. kalles i dag supermajors i den internasjonale petroleumsindustrien.

Andre Rediger

Norske oljeselskaper Rediger

* Se også liste over norske og utenlandske oljeselskaper i Norge

I 2005 opererte 24 oljeselskaper, både norskeide og datterselskaper av utenlandske, i oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. De største av disse selskapene var Statoil, Norsk Hydro, Exxon Mobil (medregnet Esso Norge), BP, Eni, Norske Shell, ConocoPhillips, Marathon (USA) og Total. I alt 34 oljeselskaper var da rettighetshavere på norsk sokkel, deriblant Petoro.

Lista viser nåværende og tidligere norskeide selskaper.

Andre Rediger

Se også Rediger

Eksterne lenker Rediger