Integrert oljeselskap

Integrert oljeselskap, også kalt helintegrert eller fullintegrert oljeselskap, er et olje- og gasselskap som er engasjert i alle delene av oljeindustrien. Slike næringsselskaper har virksomheter innenfor alle trinnene i både oppstrøms-, midtstrøms- og nedstrømsaktivitetene, det vil si utvinning og foredling av petroleum i form av råolje, naturgasskondensat og naturgass, samt transport og lagring, forsyning og salg av raffinerte og ikke-raffinerte petroleumsprodukter. Aktivitetene omfatter alt fra oljeleting og utforsking, oljeutvinning, oljeraffinering og transport, for eksempel gjennom tankskip og rørledninger, til markedsføring og detaljsalg.

Oljeselskaper som ikke er integrerte, konsentrerer seg om noen eller deler av arbeidsområdene.