Naturgasskondensat er petroleumsfraksjoner som er i gassform i reservoaret, men som kondenserer til væske når temperaturen blir redusert til under duggpunktet til rågassen. Den kalles ofte lettolje eller kondensat. Kondensat kan ha en slik sammensetting:

  • C2H6 som Etan – 0-5% av vekten
  • C3H8 som Propan – 0-15% av vekten
  • C4H10 som Butan – 0-45% av vekten
  • C5H12 som Pentan – 5-70% av vekten
  • C6H14 som n-Heksan og Sykloheksan – 25-95% av vekten
  • C7H16 som Heptan – 25-95% av vekten
  • C8H18 som Oktan – 25-95% av vekten

Kondensat betegner en av fire petroleumtyper i norsk forvaltningsverk for petroleumsvirksomhet. De tre andre er:

Se også rediger