Oljeleting er en kunnskap, aktivitet og ekspertise i å lete og finne petroleum i form av råolje, naturgasskondensat og naturgass under bakken og under havbunnen. Det er ulike metoder som anvendes.

Første undersøkelse omfatter magnetiske målinger over store områder. Vanligvis benyttes først fly og deretter ulike magnetiske metoder på bakken eller fra båt.

Neste fase i prospekteringen omfatter seismiske undersøkelser. Ved denne metoden sendes lyd-signaler ned i berggrunnen som delvis reflekteres og delvis bøyes av og kommer opp igjen og fanges opp av mikrofoner. Ved prosessering av store mengder slike data rekonstrueres den sedimentære lagrekken.

Siste letefase er boring og logging gjennom berggrunnen. Et borehull krever gjerne mer enn en måneds arbeid med borerigg i tillegg til at borematerialet krever omfattende analyse i laboratorier.

Kjerneprøver fra oljeleting oppbevares i pvt-flasker.[1]

Referanser rediger

  1. ^ Morten Ånestad (6. oktober 2011). «Falske fakturaer i fleng». Dagens Næringsliv: 17.