Oljeboring er boring ned i berggrunnen for å lete etter råolje eller gass. Ved funn bores flere hull for å bestemme utstrekningen til et eventuelt oljefelt. Ved beslutning om utbygning og produksjon fra oljefelt bores produksjons-brønner.

Leting

rediger

Oljespråket deler under- søkelsesbrønnene i to hovedgrupper: Wildcats; leting på nye prospekter, både i nye områder og i kjente områder med oljeaktivitet. Appraisals; brønner som skal videre undersøke og avgrense tidligere funn.

Pionerbrønner

rediger

Blant de såkalte wildcats er det noen få som også ligger slik geografisk og geologisk at funn kan åpne helt nye områder for ​olje- og gassutvinning. Gjelder særlig Barentshavet og dypvann i Norskehavet.

Boremetoder

rediger

Ved knuseboring brukes gjerne et trehodet diamant-bit som knuser bergarten til borekaks. Ved å pumpe boreslam ned gjennom borestrengen og ned i bunnen av hullet presses borekaksen opp til boreriggen for analyse. For å unngå at borehullet raser sammen settes foringsrør ned i borehullet.

Ved turbinboring pumpes boreslammet med høyt trykk ned gjennom borestrengen. Trykket får borekronen til å rotere og dermed knuse bergarten. Denne metoden brukes mye fordi boringen går hurtig i løse formasjoner og fordi borekronen kan festes til et kne-ledd ved retnings-boring.

Ved kjerneboring roteres nedre del av borestrengen slik at det skjæres ut en hel kjerne av borehullet. Dermed kan både porevæsken og formasjonen analyseres svært grundig.

Autoritetsdata