Borevæske

(Omdirigert fra «Boreslam»)

Borevæske eller boreslam er en væske som benyttes for å stabilisere borehullet under boring av en brønn eller et hull i jorden. Borevæske brukes hyppig under boring av olje- og gassbrønner fra en fast/flytende installasjon eller et fartøy. Hovedegenskapene til borevæsken er å stå imot trykket fra formasjonen samt å frakte borekaks til overflaten. Borevæsker brukes også til boring av mindre brønner, som en vannbrønn.

Borevæsken har til hensikt å smøre og kjøle ned borekronen, transportere borekaks til havoverflaten, og stabilisere borehullet ved å forhindre kollaps i brønnveggene. Et petroleumsreservoar kan til tider ha uønsket høyt trykk, og for å kontrollere dette benyttes boreslam som et første sikkerhetstiltak i tillegg til utblåsingssikringer. Boreslammets konsistens og sammensetning er dermed avgjørende for å motvirke kraftige utblåsninger og oljebranner, og består som regel av vann/olje, leire og ulike tilsatte kjemikalier. I tillegg brukes vektmaterialer for å øke egenvekten til væsken.

Det har vært forbud mot å slippe ut oljebasert borevæske siden 1992. Det gis derimot utslippstillatelse for vannbasert borevæske.