Borekaks er knust steinmasse fra sedimentene som under boring etter petroleum transporteres med boreslammet fra borehullet mens man borer brønnen. Kaksen samler seg ofte opp ved plattformers ben og kan inneholde forurensende, oljeholdige stoffer.