Mobil

Wikipedia-pekerside

Mobil (fra latin movere, «sette i bevegelse») kan referere til:

  • Bil, opprinnelig automobil
  • Kinetisk kunst, kunstverkene innenfor denne retningen kalles ofte «mobiler»
  • Mobil Corporation, et oljeselskap
  • Mobilisering, å sette en militæravdeling på krigsfot
  • Mobiltelefon, en flyttbar telefon
  • Møbler, opprinnelig «mobilier», det vil si stoler og bord som kan flyttes i motsetning til faste benker langs veggen


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Mobil.