Åpne hovedmenyen

Saga Petroleum

norsk tidligere oljeselskap

Saga Petroleum var et privateid norsk oljeselskap med virksomhet i Norge og Storbritannia og et av verdens største oppstrømsselskaper. Det ble fusjonert inn i Norsk Hydro Oil and Gas 31. desember 1999 og oppløst som følge av at 90 % av selskapets aksjekapital ble kjøpt opp av Hydro og Statoil få måneder tidligere.

Selskapet ble etablert i 1972 omtrent samtidig som øvrige hjørnesteiner som Statoil og Oljedirektoratet kom på plass i norsk petroleumsforvaltning. Det representerte et helprivate initiativ etter politisk ønske. Største aksjonærer forankret i bank, forsikring og shipping. Sammen med det helstatlige Statoil og det delstatlige Hydro skulle det private Saga ha et ansvar for å utvikle norsk oljeindustri og for norsk kompetanseoppbygging i den norske petroleumsvirksomheten. Saga hadde hovedkontor i Sandvika ved Oslo.

Da selskapet ble oppkjøpt hadde det en markedsverdi på ca. 10 milliarder norske kroner og ca. 1 300 ansatte. Saga disponerte sikre reserver tilsvarende 1,4 milliarder fat oljeekvivalenter der 52 % var olje. Utbygging og drift av Snorrefeltet var selskapets største oppgave i Norge. Selskapet hadde også interesser i Libya, Angola og Namibia, og hadde nettopp avsluttet et engasjement i Indonesia.

Hovedårsaken til oppkjøpet fra Hydro var at Saga selv hadde svekket sin finansielle styrke etter et strategisk mislykket oppkjøp av det Kuwait-eide oljeselskapet Santa Fe Exploration Ltd for $ 1.23 milliarder, samtidig med at råoljeprisen svekket seg. Det har og blitt hevdet at oppkjøpet kom som en følge av motivasjon for en større restrukturering i virksomheten på norsk sokkel. Oppkjøpet ble etterfulgt av flere endringer i eierforhold og ansvarsforhold i Tampenområdet.

KilderRediger