Norol

norsk tidligere petroliumsdistrubutør

Norol var en bensinstasjonkjede og varemerket til Norsk Olje AS fra 1976 til 1991. Selskapet fikk dette navnet da Norsk Brændselolje, Norske OK, og Norsk Hydros oljedivisjon fusjonerte i 1976. Selskapet drev blant annet en rekke bensinstasjoner landet rundt. Norol var det første oljeselskap i Norge som lanserte et eget kredittkort.[1]

Tankbil med Norols logo

I 1987 vedtok Stortinget at samtlige statlige aksjer i Norol skulle selges til Statoil, som dermed ble eneeier. Våren 1991 faset Statoil ut navnet Norol. Samtlige av selskapets bensinstasjoner skiftet navn til Statoil, i sin tid Norges mest kostbare navneskifte.[1]

ReferanserRediger

KilderRediger