Norges kulturvernforbund

Norges kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for 24 frivillige organisasjoner som arbeider innenfor områdene historie, kulturarv og kulturminnevern. Norges kulturvernforbund arbeider for å styrke kulturvernets rolle i norsk samfunnsliv ved å øke kjennskapen og interessen for historie og kulturvern, støtte arbeidet for registrering, innsamling, vern, bruk og formidling av kulturminner, samt bedre rammevilkårene for kulturvernet.

Kulturvernforbundet arbeider med å ta vare på kulturarven som har oppstått så vel ved nyskapninger som ved at impulser er mottatt utenfra og innlemmet i kulturen i Norge. Slik spenner arbeidet i forbundet vidt og omfatter kulturelementer fra de eldste tider til nåtiden, fra alle sosiale lag og alle etniske grupper, praktstykker av høy kunstnerisk verdi så vel som dagligdagse bruksgjenstander, materielle så vel som immaterielle kulturminner.

Tilsammen har medlemsorganisasjonene over 200 000 medlemskap og 1 400 fylkes- og lokallag.

Norges kulturvernforbund ble dannet i 1994 og har i dag 24 medlemsorganisasjoner: Arkivforbundet, DIS-Norge, Forbundet KYSTEN, Fortidsminneforeningen, Den norske historiske forening, Landsforbundet av Motorhistoriske kjøretøyklubber, Landslaget for lokalhistorie, Museumsbanerådet, Norges Husflidslag, Norges Metallsøkerforening, Norsk Folkedraktforum, Norsk Folkeminnelag, Norsk Forening for Fartøyvern, Norsk Fyrhistorisk Forening, Norsk Heraldisk Forening, Norsk Jernbaneklubb, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, Norsk Slektshistorisk Forening, Norges Linforening, Norske Akevitters venner og Rutebilhistorisk Forening.

Leder i Norges Kulturvernforbund er fra 2011 Jørg Eirik Waula. Norges Kulturvernforbunds sekretariat holder til i Oslo, og deler lokaler med flere av medlemsorganisasjonen i Øvre Slottsgate 2b. Generalsekretær er Toril Skjetne.

Norges Kulturvernforbund har styrings- og koordineringsansvar for Kulturminnedagene i Norge.

Eksterne lenkerRediger