Kulturminnedagen

Kulturminnedagene er den norske delen av European Heritage Days (EHD), et felles initiativ fra Europarådet og Europakommisjonen som omfatter alle signaturstatene til den Europeiske Kulturkonvensjonen under mottoet: «Europa, en felles kulturarv». Dagen markeres hvert år i midten av september. Formålet med kulturminnedagen er å bidra til å skape forståelse og interesse for kulturminner og kulturmiljøer.

Norges kulturvernforbund har det praktiske ansvaret for koordinering og formidling.

Gjennom ulike arrangementer over hele landet blir historiske monumenter, verneverdige bygninger og gjenstander, bygningsmiljøer og kulturlandskap vist fram for publikum, og hus og anlegg åpnes for folk flest slik at de får anledning til å oppleve stedet og høre dets historie. Museer, kommuner, fylkeskommuner og frivillige lag og foreninger kan lage et arrangement og melde dette til Kulturminnedagens arrangementsliste. Blant de påmeldte velges en vinner av Kulturminnedagens pris på 30 000 kroner.

Hvert år velges et nytt tema for kulturminnedagen, i 2011 var det «Skjulte skatter. Spor i landskapet», i 2012 var det «Møteplasser», mens det i 2013 er «Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og handling».

Eksterne lenkerRediger