Norges Metallsøkerforening

Norges Metallsøkerforening ble stiftet i 1991 som et faglig forum og interesseorganisasjon for brukere av metallsøker. I dag er foreningen landsdekkende med mange medlemmer i alle fylker. Foreningen er et bindeledd mellom disse og myndighetene. Foreningen arbeider for kompetanseutvikling for generell metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting.

Foreningen samarbeider med myndighetene, herunder Riksantikvaren, Universitetets kulturhistoriske samlinger, Myntkabinettet, museer og fylkesarkeologer, samt lokalhistorielag.

Foreningen har også laget et eget digitalt museum over metallsøkerfunn medlemmene har reddet for kulturarven oppgjennom årene.

Foreningen er medlem av Norges kulturvernforbund.

Eksterne lenker rediger