Norsk Fyrhistorisk Forening

Norsk Fyrhistorisk Forening er en ideell, frivillig organisasjon for alle som er interessert i fyrhistorie og engasjerer seg i ny bruk av fyrstasjoner. Foreningen arbeider for bevaring, formidling og revitalisering av fyrstasjoner, lokalt og nasjonalt. NFHF ble stiftet i 1997.

Området omfatter fyrstasjoner, skipsleden, flytende og faste navigasjonsinstallasjoner, fartøytjenesten og nærmere definerte kystkulturminner.

Foreningen organiserer 86 lokale initiativ tilknyttet like mange fyr, med til sammen ca 5000 frivillige. Foreningen er medlem av Norges kulturvernforbund.

I 2017 ble Norsk Fyrhistorisk Forening tildelt EUs kulturminnepris for sin innsats for bevaring av norske fyrstasjoner.

Norsk Fyrhistorisk Forening eier og drifter nettstedet fyr.no.

Eksterne lenker Rediger