Norges Blindeforbund

norsk interesseorganisasjon for blinde og svaksynte

Norges Blindeforbund – synshemmedes organisasjon, er svaksynte og blindes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Forbundet ble stiftet som De Blindes Selvhjælpsforening i 1900, men skiftet navn til Norges Blindeforbund i 1909. Blindeforbundet er dermed landets eldste organisasjon av funksjonshemmede. Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte. Dette innebærer at synshemmede skal ha de samme muligheter, rettigheter og plikter som andre borgere i samfunnet.

Norges Blindeforbund
Org.formForening/lag/innretning
Org.nummer971038179
Stiftet1900
LandNorge
HovedkontorOslo
AdresseSporveisgaten 10
Medlemmer8 718 (2020)[1]
Nettstedwww.blindeforbundet.no (no)

I 2020 hadde Norges Blindeforbund 8 718[1] medlemmer over hele Norge. De er representert med fylkeslag i hvert av landets fylker i tillegg til cirka 50 lokallag. De arrangerer aktiviteter for barn og ungdom, arrangerer rehabiliteringskurs, driver bistandsarbeid og har to førerhunderskoler. I tillegg driver de med omfattende arbeid innen interessepolitikk, har ulike givertjenester, forskningsfond og kurssenter, samt at de driver et eget arbeidssenter for synshemmede.

Fylkeslagene velger delegater til landsmøtet, som er organisasjonens høyeste myndighet, og som sammenkalles annethvert år. Landsmøtet fastsetter vedtekter, prinsipprogram og handlingsplan og velger Sentralstyret.

Mellom landsmøtene er Landsstyret, som består av en representant fra hvert fylkeslag, forbundets høyeste myndighet, med ansvar for å vedta årsmelding, regnskap og budsjett. Sentralstyret er Norges Blindeforbunds utøvende tillitsvalgte organ med ansvar for den løpende virksomheten.

Forbundet driver også eget trykkeri for punktskrift (braille) i Bergen. Trykkeriet leverer tjenester til både det offentlige og privatpersoner. Eksempler på oppdrag er trykking av utlånsbøker for Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, og valgmateriell til kommuner i forbindelse med tilrettelagte valglokaler ved kommune- og stortingsvalg.

De utgir medlemsbladet Synspunkt, det eksterne tidsskriftet Alt om syn og driver webradiostasjonen Radio Z.

Forbundet hadde cirka 300 ansatte per april 2016 og et årsbudsjett i 2016 på 300 millioner kroner. Ca. en tredel av de årlige kostnadene finansieres med offentlige midler, mens resten skaffes til veie gjennom spill og lotterier, gaver fra privatpersoner og næringslivet osv.

Norges Blindeforbund har siden 1978 engasjert seg i bistandsarbeid, og har 21 nasjonale prosjekter fordelt på 12 land i Afrika og Asia.

Organisasjonen rediger

Norges Blindeforbunds mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte, og er tilknyttet Atlas-Alliansen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Innsamlingskontrollen.

Landsmøtet rediger

Landsmøtet er Norges Blindeforbunds høyeste organ, der delegater fra hele landet møtes annethvert år. Blindeforbundets leder og nestleder må begge være blinde eller svaksynte, og velges av Landsmøtet og i styrende organer skal det alltid være et flertall av synshemmede.

Sentralstyret rediger

Sentralstyret er Norges Blindeforbunds utøvende tillitsvalgte organ og er generelt underlagt Landsmøtet, i daglig drift landsstyret.

Sentralstyret består av:

  • Leder: Terje André Olsen, Oslo
  • Nestleder: Kari Wiik, Møre og Romsdal
  • Styremedlemmer: Sissel Sørensen Bye (Akershus), Unn Tone Forfang Jenssen (Troms), Inge Fiskvik (Hordaland), Andreas Havsberg (Oslo), Brit Beate Eikehaug (Telemark), Knut Kjær Berntsen (Buskerud).
  • Varamedlemmer: Tanita B. Thomassen (Nordland), Tonje Kristina Furset (Vestfold), Runar Kvam (Buskerud), Vibeke Tomtsveen (Akershus)

Generalsekretær rediger

Generalsekretæren er forbundets øverste administrative leder med daglig ansvar for organisasjonen, og skal fortrinnsvis være svaksynt eller blind. Stillingen skal lyses ut på åremål med perioder på seks år med mulighet til forlengelse med en periode om gangen, og tilsettes av sentralstyret. Per Inge Bjerknes tiltrådte som generalsekretær 1. januar 2021. Karsten Aak går tilbake til stillingen som assisterende generalsekretær, etter å ha vært konstituert i stillingen siden høsten 2019.

Rehabilitering og opplæring rediger

Norges Blindeforbund eier og driver tre syn- og mestringssentre. Sentrene tilbyr en rekke tilbud om trening og opplæring med tanke på hverdagsmestring, både for personer som nylig har mistet synet og for dem som har vært synshemmet i lengre tid. Tilbudene omfatter mobilitets- og orienteringstrening, lesing og skriving, informasjon om og bruk av tekniske og andre hjelpemidler, mestring av dagliglivets gjøremål (ADL), samt motivasjon til og trening i å akseptere egen livssituasjon. Tilbudet omfatter bruk av både profesjonelle fagfolk og likepersoner.

Hurdal syn- og mestringssenter rediger

Hurdal syn- og mestringssenter ligger ved Hurdalsjøen i Akershus. Senteret har egen privat strand, bungalow ved sjøen, elektronisk skytebane, høydehinderbane, zip-line, camp med gapahuker og lavvoer samt milevis med ski og sykkelløyper. Senteret har 72 rom og 28 av rommene egner seg for for eksempel rullestolbrukere. På Hurdalssenteret tilbys også trening, utprøving og opplæring i syns- og mestringsfagene ved rehabilitering. Her finnes også en sanse- og opplevelsespark med skiltdesign, lek og friluftsområder, en elektronisk skytebane med treningsløyper og kartproduksjon for orientering. 22. august 2011 re-åpnet Hurdal syn- og mestringssenter etter omfattende ombygginger og nybybb. Nybygget består av undervisningsbygg og et nytt aktivitetsbygg med svømmebasseng og gymnastikksal.

Evenes syn- og mestringssenter rediger

Evenes syn- og mestringssenter ligger i Evenes kommune. Her arrangeres kursaktiviteter for synshemmede fra Nord-Norge i størstedelen av året. I julen, påsken og om sommeren arrangeres ferie og rekreasjonsopphold. På senterets uteområde er det flere kilometer med turstier, både asfalterte og gruslagte, alle med rekkverk. I tillegg er det sjø og strand lett tilgjengelig både til bading og fisking, det er utendørs jacuzzi og grillhytte på området.

Solvik syn- og mestringssenter rediger

Solvik ligger på Askøys østside ved Herdlafjorden. Solvik er et moderne kurs- og aktivitetssenter med 15 dobbeltrom, tre ferieleiligheter med tilrettelagt lekeplass for barn utenfor, undervisningsrom, peisestue, svømmebasseng, gymsal, badstue og gode turmuligheter.

Norges Blindeforbunds førerhundskoler rediger

I 1970 ble Norges Blindeforbunds førerhundskole åpnet av Kong Olav V. Fram til i 1985 lå førerhundskolen i Vestby kommune, da den ble flyttet til Bestum i Oslo. I 2010 ble skolen omorganisert. Kenneldriften flyttet til Standal hunde- og kattehotell i Hakadal, mens administrasjonen flyttet til Blindeforbundets hovedkontor i Sporveisgata på Majorstuen i Oslo. Kursene ble lagt til Hurdal syn- og mestringssenter.

I desember 2010 kjøpte Norges Blindeforbund Hundeskolen Veiviseren i Vestby. Gjennom oppkjøpet var landsstyrets målsetting om å gjøre Blindeforbundet til den største aktøren på førerhundmarkedet i Norge, innfridd. Til sammen skal Norges Blindeforbunds førerhundskole og Hundeskolen Veiviseren dekke 70 prosent av førerhundbehovet i inneværende anbudsrunde.

På lik linje med Norges Blindeforbunds førerhundskole, er Hundeskolen Veiviseren leverandør til Nav av førerhunder og tilhørende kurser.

Eierskap i aksjeselskaper rediger

Norges Blindeforbund eier Adaptor AS (arbeidsmarkedsbedrift), Adaptor hjelpemidler AS (hjelpemiddelformidling, belysning og universell utforming) og Hundeskolen Veiviseren AS (førerhunder for synshemmede og servicehunder for andre grupper funksjonshemmede).

Blindeforbundet er dessuten deleier i Vexta AS (bingo og annen innsamlingsrelatert virksomhet).

Se også rediger

Referanser rediger

  1. ^ a b «Årsmelding 2020» (PDF). Norges Blindeforbund. s. 16. 

Eksterne lenker rediger