KABB eller Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte er en norsk medlemsorganisasjon som utgir kristne lydaviser og andre produkter for syns- og lesehemmede.

Historikk rediger

Den 22. juni 1933 startet Karl Gran og Hjørdis Minge Johannessen et lite vennelag som fikk navnet Østlandske Blindeforbunds Kristelige Vennekreds. I 1952 startet Magnhild Hammer lydbåndsirkelen, og det er dette som er utgangspunktet for dagens lydaviser. Aktiviteten i vennekretsen vokste og i 1972 ble Terje Nærland ansatt av Norges Blindeforbund for å ta seg av vennelagsarbeidet. På denne tiden skiftet organisasjonen navn til Norges Blindeforbunds Kristelige Vennelag. Senere ble dette forandret til Kristent Arbeid Blant Blinde, og ble utad presentert som en selvstendig[klargjør] del av Norges Blindeforbund.

KABBs virksomhet vokste i tiden med Terje Nærland. Noen kritikere mente imidlertid at Nærland gikk for langt.[klargjør][trenger referanse] Norges Blindeforbund ville ha mer kontroll over KABB, men Landsrådet pekte på at arbeidet skulle være selvstendig og at de skulle fortsette arbeidet med produksjon og innsamling av midler. Til slutt vedtok Norges Blindeforbund i 1976 at KABB og Norges Blindeforbund skulle skille lag. Året etter uttalte generalsekretær Arne Husveg fra Norges Blindeforbund at forholdet til KABB var bedre enn noen gang, og de to organisasjonene arbeider i dag side om side.

Dagens KABB rediger

KABB er en medlemsorganisasjon med nesten 500 medlemmer. KABB er en landsdekkende organisasjon og i dag[når?] har KABB fem lokallag, i Oslo/Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Stavanger og i Trøndelag. KABB er en medlemsorganisasjon med ca. 420 medlemmer på landsbasis. Synshemmede, lesehemmede og dere pårørende/familie/verge kan bli medlemmer.

Fokuset til KABB er å gi produkter og tjenester til syns- og lesehemmede med kristent innhold. Også familiemedlemmer til syns- og lesehemmede kan bli medlemmer.

I dag[når?] har KABB 12 ansatte; administrasjonen ligger i Askim.

KABB driver et offentlig godkjent lydbokbibliotek med over 2000 boktitler og samarbeider med NLB om distribusjon av lydbøkene på CD og som lydfiler for streaming og nedlast. KABB har fire lydstudioer for innlesning av lydbøker og leser 80 - 100 lydbøker pr. år i tillegg til tidsskrifter og blader. Av kjerneaktivitetene ved siden av lydbiblioteket, utgir KABB lydaviser rettet mot barn, unge og voksne, arrangerer leirer for medlemmer i alle aldre, tilbyr samtaler, egne skriftlige publikasjoner (opplag 4.500), storskrift/punktskriftblad, aktiviteter på internett, offentlig høringsinstans og sentral partner for den norske kirke i saker som omhandler funksjonshemmedes situasjon i kirke og samfunn. KABB driver også et omfattende likepersonsarbeid med flere arrangementer for synshemmede barn, ungdom og voksne.

Ny bibeloversettelse (2011) rediger

Høsten 2011 lanserte Bibelselskapet en ny bibeloversettelse. KABB fikk arbeidet med å lese inn Bibelen på lyd og KABB engasjerte Magne Bruteig, Frank Tangen, Nils Ole Oftebro og Birgitte Bjørnstad Sæbø for å lage en god innlesning. Lydversjonen av bibelen på bokmål ble ferdig i 2012. I 2016 kom bibelen i punktskrift på både bokmål og nynorsk. Punktutgaven er kanskje Norges største bibel. Den består av 100 hefter i A4-størrelse og veier rundt 40 kilo.

Eksterne lenker rediger