Norbusang (festival)

Norbusang er en barne- og ungdomskorfestival arrangert av den nordiske organisasjonen Norbusam. Festivalen ble arrangert for første gang i Drøbak i 1987, og siden 1991 har den blitt arrangert hvert år helt fram til i dag. Vertsland for festivalen går på omgang mellom de nordiske landene.

Norbusang 2019


Liste over NorbusangfestivalerRediger