Norbusang

(Omdirigert fra «Norbusam»)

Norbusang er et samarbeidsorgan for nordiske ​barne- og ungdomskororganisasjoner. Fram til 2010 var samarbeidsorganets kortform Norbusam (forkortet fra Nordisk barne- og ungdomskorsamarbeid) er en sammenslutning av nordiske organisasjoner som arbeider for barne- og ungdomskor. Navnebyttet fra Norbusam til Norbusang ble vedtatt på rådsmøtet i Hillerød, 2. oktober 2010. Siden den gang har både rådet og festivalen hatt samme navn.

En av Norbusams viktigste foretak er hvert år å arrangere Norbusang, en stor festival hvor barne- og ungdomskor samles fra hele Norden.

Norbusam-rådet hadde sitt første møte i Stockholm i oktober 1982. Der var Norge, Finland og Sverige representert. Noen år senere ble Danmark også med. Virksomheten skjøt fart med økonomisk støtte fra Nordisk Kulturråd. Fra 1996 var også Island med i rådet.

Nåværende president i Norbusam er Nils Hidle fra Norge som ble valgt i 2013.

Norbusams presidenter rediger

Eksterne lenker rediger