Nonneseter kloster (Oslo)

kloster for nonner i Oslo i middelalderen

Nonneseter kloster i Oslo var et kloster i Oslo i middelalderen. Klosteret var et benediktinerkloster for nonner og var viet til den hellige Maria. Det ble antakelig anlagt en gang før 1150. Klosterlevningene finnes i grunnen under eiendommene Schweigaards gate 55 og Grønlandsleiret 73.

Levninger

rediger

Det er i dag ingen synlige ruiner etter klosteret, men da Schweigaards gate ble opparbeidet i 1879, kom det frem et hjørne av en steinbygning som kan ha vært klosterkirken. Store deler av kirken kan ha blitt fjernet da Schweigaards gate 50 ble bygget i 1887. Murfunn, sammen med skjelettfunn som er gjort i området, antyder hvor klosteret kan ha ligget og hvor det fremdeles vil være mulig å påvise bygningsrester.[1]

Historie

rediger

Klosteret er omtalt for første gang i 1161, hos Snorre. I Håkon Herdebreis saga i Heimskringla refererer Snorre til klosteret når han beskriver oppstillingen til fylkingene under slaget ved Ekeberg, der kong Inge Krokrygg ble drept av mennene til motstanderen og nevøen Håkon Herdebrei.[2]

Klosteret var en stor landeier, og eide hele 272 gårder på Østlandet, blant annet storgården Aker med Akershagen. Aker gård ble gitt til klosteret av Oslobiskopen Helge i 1182. Selve klosteret kan ha eksistert en tid etter reformasjonen, men klostergodset ble konfiskert i 1547 og forlent til Akershus festning. Etterhvert forfalt anlegget. I 1616 ble klosterkirken revet. Kirkemuren ble brukt som steinbrudd for byens nye rådhus.[3]

Kulturminne

rediger

Nonneseter kloster er et kulturminne og har nummer 32214 i Riksantikvarens kulturminnebase.

I fiksjon

rediger

Klosteret er kjent fra litteraturen som stedet der Sigrid Undset plasserte den unge Kristin Lavransdatter i det første bindet Kransen i trilogien om Kristin, og fra filmatiseringen av boken fra 1995.

Referanser

rediger
  1. ^ Norske kirkebygg. http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/653165_nonneseter-kloster-oslo
  2. ^ Snorre: Håkon Herdebreis saga, kap. 17
  3. ^ Nonneseter Kloster I Oslo. (2016, 6. juni). I Store norske leksikon. Hentet 16. september 2016 fra https://snl.no/Nonneseter_kloster_i_Oslo.

Eksterne lenker

rediger