Nidareid

eidet mellom Nidelva og Trondheimsfjorden

Nidareid er et eid mellom Nidelva og Trondheimsfjorden, vest for Midtbyen og øst for Ila i Trondheim. Eidet er 240 meter bredt.

Flyfoto av Nidareid fra mai 1945
Ilen kirke ligger ved Nidareid.

Tidligere var Nidareid den eneste adkomstvegen til Trondheim fra land, før det ble bygget bruer over Nidelva. På 1100-tallet ble det anlagt en borg på Nidareid (Treborgen), og siden en en byport hvor man kontrollerte ferdselen inn og ut av byen. På 1600-tallet ble det anlagt en befestning på Nidareid under navnet Skansevollene, som har gitt navn på området Skansen.

Etter at jernbanetraseen inn til Trondheim ble lagt om, og jernbanestasjonen ble flyttet til Brattøra i 1880-årene ble den nye traseen langs Nidelvas vestside lagt i tunnel under Nidareid. Ved åpningen av den nye Dovrebanen den 19. september 1921 inntraff en togulykke sør for Nidareidtunnelen. Seks mennesker omkom i denne ulykken.

Se også

rediger

Litteratur

rediger