Trondheim byleksikon

Trondheim byleksikon er et byleksikon som dekker Trondheim kommune. Leksikonets mål er at det skal speile byen både i nåtid og i fortid.[1]

Trondheim byleksikon har kommet i to utgaver. Første utgave ble utgitt i 1996. Andre utgave ble gitt ut 24. mai 2008 i et mye større format, og inneholder 5000 oppslagsord og har et første-opplag på 7000.[2]

Deler av leksikonet bygger på Wilhelm K. Størens bok Sted og navn i Trondheim, med undertittelen Et topografiskhistorisk leksikon.[3] Størens bok ble utgitt i 1983, og innholdet derfra har vært en viktig del av basismaterialet for byleksikonet. Sted og navn i Trondheim omhandlet kun de bydelene som lå innenfor bygrensen av 1892, samt Bymarka og det gamle Lade sogn, det vil si Strinda herred med unntak av Bratsberg sogn.[4] Bydelene Tiller, Leinstrand og Byneset var altså ikke omfattet.[5]

Utgaver rediger

  • Terje Bratberg, red. (2008). Trondheim byleksikon (2 utg.). Kunnskapsforlaget. s. 724 + 27 sider kart. ISBN 978-82-573-1762-1. 

Referanser rediger

  1. ^ Trondheim byleksikon, 1996, s.xx
  2. ^ Adresseavisen, 24. mai 2008, «Tykk bok rommer hele byen»
  3. ^ Støren skriver i forordet til boken: «Hensikten med denne boken er å ta vare på så mange av de gamle navnene som mulig, plassere dem i topografien og forklare opprinnelsen til dem, så vidt mulig.»
  4. ^ Sted og navn i Trondheim side 7 (innledning).
  5. ^ Sted og navn i Trondheim, forordet (side 6), og tittelbladet: «Omfatter de gamle bydeler, Bymarka og det gamle Lade sokn».