Nesna kirke

Nesna prestegjeld var et prestegjeld i Nord-Helgeland prosti i Nordland.

Mellom 1589 og 1738 var Nesna et sokn underlagt Alstahaug prestegjeld. Ved reskript 12. desember 1738 ble det et selvstendig prestegjeld, kalt henholdsvis Nesna og Ytre Ranen prestegjeld. Prestegjeldet var inndelt i Nesna sogn og Dønnes sogn, og omfattet også Sjona og deler av Leirfjord.

Ved kongelig resolusjon den 19. november 1824 ble gårdene Våg, Skei, Åker, Bø, Stavseng, Åkerøya og Stavsengvika (tidligere underlagt tinglagene i Alstahaug og Herøy og Dønna sokn) tilhørende Nesna tinglag.

En kongelig resolusjon den 13. mars 1882 ga tillatelse til å bygge en hjelpekirkegård for Dønna sokn på gården Dønnes.

Ved kongelig resolusjon den 10. juni 1887 ble det gitt tillatelse til å bygge et kapell på Bardal der det skulle holdes 4 gudstjenester årlig. Dette ble utvidet til 6 gudstjenester årlig ved kongelig resolusjon av 2. mai 1903.

Det ble tillatt å vigsle et bedehus oppført på Husby i Dønna sokn til kirkelige forretninger ved kongelig resolusjon 16. januar 1905. Husby kapell skulle ha minst 4 gudstjenester årlig, og kapellet fikk eget kirketilsyn.

Ved kongelig resolusjon av 18. oktober 1918 ble borgerleiet Bardal overført fra Hemnes sokn og prestegjeld til Nesna sokn.

Ved kongelig resolusjon av 18. mai 1962 ble Dønna sokn utskilt fra Nesna prestegjeld og Nordvik sokn fra Herøy prestegjeld for sammen å utgjøre det nye Dønna prestegjeld.

Bardal kapelldistrikt ble overført til Alstahaug prestegjeld i 1979.

Prostiet ble faset ut i forbindelse med omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet.

Kirker i Nesna sogn og prestegjeldRediger

Aslak Bolts jordebok fra 1432 omtaler «Nesna fjordung» (Nesna fjerding). Dette kan bety at det stod en trekirke på gården Nesna. Den eldste kilde som nevner Nesna kirke, er Trondhjems Reformats fra 1589. Kirken var da bygd for 106 bønder og 20 husmenn, samt kvinner, barn og eldre.

I 1723 ble kirketårnet ødelagt av et lynnedslag. Kirken var generelt i en dårlig forfatning, og beskrives av biskop Nannestad i en visitas-protokoll fra 1750 som «den sletteste og mest fordærvede kirkebygning i Trondhjems Stift». Det var en korskirke, bestående av tjærebredd tømmer. Taket var dekt av blåteglstein, men flere av steinene var falt ned.

I 1767 ble det bygd en ny og større trekirke i Nesna, innviet av biskop Ernst Gunnerus den 6. september 1767. En svensk kirkebygger ved navn Marstrøm ledet byggearbeidet. En av kirkebyggerne, Anders Pedersen fra Buvika i Sjona, skar i denne forbindelse ut to løver av tre. I 1996 ble en av løvene sendt til Bodø for reparasjon.

Kirken hadde lukkede stoler med reserverte plasser for folk fra de rikeste gårdene. Interiøret var malt av Paul Kolseth fra Nord-Møre. Et maleri av kirken fra 1870-årene, malt av Johan Anton Sandnes, viser at kirken var rødmalt. Det var en korskirke med løk-kuppel, omgitt av et steingjerde.

Den nåværende Nesna kirke ble bygd i 1880.

Residerende kapellaner 1573−1737Rediger

# Periode Navn # Periode Navn
1 15731613 Laurits Lund 6 16811689 Henrich Dinclou
2 16131618 Johannes Jamt 7 16901702 Paul Munch
3 16181639 Peder Olsen (Olaus Petri) 16911701 Johan Klæboe (Vikholmen)
(huskapellan)
4 16391646 Nils Krabbe 8 17021722 Johan Klæboe (Vikholmen)
16731681 Petter Dass (huskapellan) 9 17231724 William Bing
5 16811689 Petter Dass 10 17241737 Rasmus Rachløw

Sogneprester 1737−idagRediger

# Periode Navn # Periode Navn
1 17371739 Jens Angell 19181920 Lars Tjensvoll (pers.kap.)
2 17401742 Lorentz Sverdrup 16 19211930 Lars Tjensvoll
3 17431757 Peder Glad 1 17 19301931 Lorents Rolfsen (fra Sjona)
4 17581776 Augustinus Buschmann 18 19311953 Kristian Olai Melhus
5 17771790 Fredrich Bernhoft 19 19531961 Håkon Aarø
6 17901809 Jakob Fredriksen 20 19621966 Rolf Idsøe
7 18101821 Christian Qvale 21 19661973 Asbjørn Svartvasmo
8 18211841 Jens Andreas Krogh 22 19731981 Øyvind Backer
9 18411850 Georg Greve 23 19811992 Birger Bentzen
10 18511865 Rasmus Dometius 24 19921997 Yngve Skaland
11 18661878 Henning Stub 25 19972003 Per Ohnstad
12 18791900 Anton Valle 26 2003−idag Finn Rindahl
13 19001911 Gunnar Frette
14 19121917 Christen Dahler
15 19181920 Ivar Hjellvik

1 Huskapellan 17171742.

Klokkere (kirkesangere) 1783−1950Rediger

# Periode Navn # Periode Navn
1 17831794 Gunder Isachsen Berg 5 18301880 Johan Augustinussen
2 17951809 Johannes Notler 6 18801914 Gunnar Berg
3 18101812 S. Müller 7 19141950 Johannes Johansen
4 18131830 Petter Eggen

LitteraturRediger

  • Øyvind Jenssen: Nesna Sogn fram til år 1800, Bygdebok for Nesna, bind 1, Rønnes Trykk AS, Mosjøen, Nesna kommune, 1996, ISBN 82-994038-0-4
  • Øyvind Jenssen: Nesna 1800−1920. Fra prestegjeld til kommune, Bygdebok for Nesna, bind 2, Rønnes Trykk AS, Mosjøen, Nesna kommune, 1998, ISBN 82-994038-1-2