Hemnes prestegjeld

Hemnes prestegjeld var et prestegjeld i Nordland. Det ble opprettet i «Indre Ranen» 17. april 1843, og var et sokn i Alstahaug prestegjeld 15891843.

Hemnes kirke

Kongelig resolusjon av 30. mars 1731, stadfestet 12. desember 1738, besluttet at prestegjeldet skulle ha en sokneprest og en residerende kapellan.

Omkring 1820 ble det opprettet en gravplass på Storforshei, som var i bruk frem til 1892, da det kom kapell på Nordre Nevernes.

Ved kongelig resolusjon 19. april 1843 ble to sokn i Ranen prestegjeld delt i Hemnes prestegjeld og Mo prestegjeld. Samtidig ble det residerende kapellaniet nedlagt.

Ved kongelig resolusjon 19. april 1849, ble gårdene Rundsvoll og Skogsmo overført fra Vefsn til Hemnes prestegjeld.

Ved kongelig resolusjon 25. februar 1863 ble prestegjeldet delt i to sokn, hovedsoknet Hemnes og annekset Korgen. Til Korgen hørte gårdene fra og med Røssåauren (matr.nr. 41) til og med Lillebjerka (matr. nr. 90). Samtidig ble det tillatt å bygge kirke for Korgen ved hjelpekirkegården på gården Korgen.

Høyeste resolusjon 19. juni 1886 tillot å legge en ny gravplass på et jordstykke av Hemnes prestegård. Ved høyeste resolusjon 22. november 1887 ble det tillatt å opprette en ny kirkegård for Korgen anneks på et jordstykke av Benoni S Korgens gård.

Ved kongelig resolusjon 18. oktober 1918 ble borgerleiet Bardal overført fra Hemnes sokn til Nesna sokn og prestegjeld.

Ved kongelig resolusjon 5. april 1929 ble Hemnes sokn delt i Elsfjord sokn, i Elsfjord herred, og Hemnes sokn, som omfattet herredene Hemnes og Sør-Rana.

Ved kongelig resolusjon 5. februar 1965 ble Elsfjord sokn overført til Vefsn prestegjeld.

Prestegjeldet ble faset ut i forbindelse med omstruktureringene i Den norske kirke på 2000-tallet.