Natur i Norge

NiN

Natur i Norge (NiN) versjon 2.1 er et system for å beskrive og klassifisere all natur og naturvariasjon i Norge (inkludert Svalbard). Systemet er utarbeidet av forskere fra Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo i samarbeid med Artsdatabanken[1], og er etterfølgeren til "Naturtyper i Norge" (NiN versjon 1). NiN skal være et verdinøytralt system med etterprøvbare kriterier som kan brukes av alle sektorer. Naturen er delt inn i hierarkiske nivåer på flere skalaer, med egne inndelinger for landskapstyper (landskapsnivå), naturtyper (natursystemnivå) og livsmedium. NiN har en separat del for praktisk kartlegging tilpasset målestokkene 1:500, 1:2500, 1:5000, 1:10000 og 1:20000.

Formål[2]:

  • Gi fagmiljøer og institusjoner som jobber med natur et felles begrepsapparat
  • Være et verktøy for å beskrive variasjonen i naturen
  • Være et grunnlag for kartlegging av natur og naturtyper
  • Være et grunnlag for arbeidet med å rødlistevurdere naturtyper

Naturforståelsen i NiN er basert på gradientperspektivet på naturvariasjon og er typeinndelt på grunnlag av multivariat analyse (gradientanalyse) av generaliserte artslistedatasett. Dette innebærer at naturen ses på som kontinuerlig varierende heller enn naturlig avgrenset, og naturvariasjon forklares på grunnlag av kunnskap om miljøgradienter (i vid forstand) og artenes respons på disse gradientene.

Landskapsnivået i NiN egner seg til å beskrive større sammenhenger i naturen, der natursystemer, landformer og menneskeskapte objekter inngår som landskapselementer. Dette gjøres ved å gruppere landskap i typer, basert på likhetsgrad i sammensetningen av landskapselementer, og med hensyn til hvilke prosesser som har gitt opphav til landskapsvariasjonen[2].

Basert på arbeidet med NiN, er det utviklet et generelt og universelt teoretisk rammeverk for å beskrive og typeinndele naturvariasjon. Dette teoretiske rammeverket ble i 2020 publisert internasjonalt under navnet EcoSyst.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ «Teori og dokumentasjon». data.artsdatabanken.no. Arkivert fra originalen 2. oktober 2016. Besøkt 29. september 2016. 
  2. ^ a b «Natur i Norge». data.artsdatabanken.no. Arkivert fra originalen 22. oktober 2016. Besøkt 29. september 2016. 
  3. ^ Halvorsen, Rune; Skarpaas, Olav; Bryn, Anders; Bratli, Harald; Erikstad, Lars; Simensen, Trond; Lieungh, Eva (5. august 2020). Zarnetske, Phoebe, red. «Towards a systematics of ecodiversity: The EcoSyst framework». Global Ecology and Biogeography (engelsk). ISSN 1466-822X. doi:10.1111/geb.13164. Besøkt 19. august 2020.