Norsk rødliste for naturtyper

Norsk rødliste for naturtyper viser hvilke naturtype som har risiko for å gå tapt fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.[1]

Artsdatabanken lager også Norsk rødliste for arter.

Nasjonale rødlister må ikke forveksles med IUCNs rødliste (også kalt internasjonal rødliste), siden status for listene kan variere mye innenfor samme art, selv om de samme kategorier og kriterier ligger til grunn for begge.

Norsk rødliste for naturtyperRediger

Gjeldende rødliste for naturtyper i Norge ble publisert av Artsdatabanken den 20. november 2018 og heter Norsk rødliste for naturtyper 2018.

Om Norske rødlisterRediger

Det er IUCN som har utarbeidet kategorier og kriterier for rødlisting. I den nye nasjonale rødlista for naturtyper har nye kategorier blitt innført for å passe til de internasjonale kriteriene.

Norsk rødliste for arterRediger

Norsk rødliste for arter) 2018 viser hvilke arter som har risiko for å gå tapt fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Norsk fremmedartslisteRediger

Norsk fremmedartsliste (før: norsk svarteliste) er en oversikt over fremmede arter i Norge, med økologiske risikovurderinger for et utvalg av artene. Norsk svarteliste utkom første gang i 2007, utgitt av Artsdatabanken, og utarbeidet i samarbeid med vitenskapelige eksperter.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ «Artsdatabankens rødliste for naturtyper». Artsdatabanken. 20. november 2018. Besøkt 26. juli 2020. 

Eksterne lenkerRediger

Nasjonale lenker:

Internasjonale lenker: