Kategori:Arter på norsk rødliste

Arter og underarter som er klassifisert til utdødd i Norge (RE), kritisk truet (CR), sterkt truet (EN), sårbar (VU), nær truet (NT) eller datamangel (DD) i nyeste versjon av Norsk rødliste for arter plasseres i denne kategorien, eller dens underkategorier.