Modul:Citation/CS1/Arguments

Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Denne modulen og dens undermoduler er «motoren» bak CS1-stilen og de ulike kildemalene som følger denne ({{Kilde bok}}, {{Kilde www}}, osv…). Modulen er importert fra en:Module:Citation/CS1 og tilpasset norske forhold. De viktigste tilpasningene er i Modul:Citation/CS1/Configuration og Modul:Citation/CS1/Date validation, men det er gjort tilpasninger i omtrent alle undermodulene, så ved behov for å re-importere må man passe på dette. Re-importer alltid til sandkassene først.

Skal du gjøre endringer i denne modulen eller en av modulens undermoduler, prøv alltid i den tilhørende sandkassen først. Det finnes sandkasseversjoner av alle kildemalene som benytter Modul:Citation/CS1/sandkasse: {{Kilde bok/sandkasse}}, {{Kilde www/sandkasse}}, osv…, slik at du kan se hvordan disse blir påvirket av endringene dine.

Brukes avRediger

Denne modulen brukes av følgende kildemaler:

TilleggsmodulerRediger


VedlikeholdskategorierRediger


c = {};
 
exclude = { ['#'] = true, ['1'] = true, ['2'] = true, ['3'] = true, ['4'] = true, ['5'] = true, ['k'] = true, ['v'] = true, ['list'] = true };
 
function c.build_whitelist( frame )
  local title = mw.title.new( "Modul:Citation/CS1/sandkasse" );
  local source = title:getContent();
 
  local result = "whitelist = {<br />\n<br />\n";
  local list = {};
 
  for w in source:gmatch( "args%[(.-)%]" ) do
    w = w:gsub( "%s*%.%.%s*i%s*%.%.%s*", "#" );
    w = w:gsub( "%s*%.%.%s*i", "#" );
    w = w:gsub( "i%s*%.%.%s*", "#" );
    w = w:gsub('"', '' );
    w = w:gsub('1(%D)', '#%1');
    w = w:gsub('1$', '#');
    list[w] = true;
  end
  for w in source:gmatch( "args%.([%w%d_-]*)" ) do
    w = w:gsub('1(%D)', '#%1');
    w = w:gsub('1$', '#');
    list[w] = true;
  end
 
  for s in source:gmatch( "selectone%(%s*args%s*,%s*{(.-)}" ) do
    for w in s:gmatch( "%s*([^,]+)%s*" ) do
      w = w:gsub( "%s*%.%.%s*i%s*%.%.%s*", "#" );
      w = w:gsub( "%s*%.%.%s*i", "#" );
      w = w:gsub( "i%s*%.%.%s*", "#" );
      w = w:gsub( '"', '' );
      w = w:gsub( "'", '' );
      w = w:gsub('1(%D)', '#%1');
      w = w:gsub('1$', '#');
      w = w:match( "^%s*(.-)%s*$");
      list[w] = true;
    end    
  end
 
  title = mw.title.new( "Modul:Citation/CS1/Configuration/sandkasse" );
  source = title:getContent();
  for s in source:gmatch( "%sparameters%s*=%s{(.-)}" ) do
    for w in s:gmatch( "%s*([^,]+)%s*" ) do
      w = w:gsub( "%s*%.%.%s*i%s*%.%.%s*", "#" );
      w = w:gsub( "%s*%.%.%s*i", "#" );
      w = w:gsub( "i%s*%.%.%s*", "#" );
      w = w:gsub( '"', '' );
      w = w:gsub( "'", '' );
      w = w:gsub('1(%D)', '#%1');
      w = w:gsub('1$', '#');
      w = w:match( "^%s*(.-)%s*$");
      list[w] = true;
    end    
  end
 
  cfg = require( "Modul:Citation/CS1/Configuration/sandkasse" );
  for k, v in pairs( cfg.aliases ) do
    if type( v ) == 'table' then
      for k2, v2 in pairs( v ) do
        list[v2] = true;
        list[v2:gsub("#", "")] = true;
      end
    else
      list[v] = true;
      list[v:gsub("#", "")] = true;
    end
  end
 
  local list2 = {};
  for k in pairs( list ) do
    if exclude[k] == nil then
      table.insert( list2, k );
    end
  end
  table.sort( list2 );
 
  result = result .. "basic_arguments = {<br />\n";
  for _, k in pairs( list2 ) do  
    if k:match( "#" ) == nil then 
      result = result .. "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;['" .. k .. "'] = true," .. "<br />\n";
    end
  end    
  result = result .. "},<br /> \n<br /> \n";
 
  result = result .. "numbered_arguments = {<br />\n";
  for _, k in pairs( list2 ) do  
    if k:match( "#" ) ~= nil then 
      result = result .. "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;['" .. k .. "'] = true," .. "<br />\n";
    end
  end    
  result = result .. "},<br /> \n";
 
  result = result .. "};<br />\n<br />\nreturn whitelist;"
  return result;
end
 
return c;