Mal:Kilde avhandling

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}


Bruk

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde avhandling

Denne malen danner en kilde til en avhandling.

Malparametre

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Forfatter(e)forfatterforfatterepersoner

Forfattere av avhandlingen; angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å separere forfattere

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjeanbefalt
Titteltittel

Avhandlingens tittel; kan wikilenkes til en eksisterende Wikipedia-artikkel, eller url kan benyttes som en ekstern lenke, men ikke begge; vises i anførselstegn.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdpåkrevd
Publikasjonpublikasjonverkmagasin

Navnet på publikasjonen hvor kilden er publisert; kan wikilenkes; vises i kursiv;

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdpåkrevd
URLurlURL

URL-en til onlineplasseringen hvor man kan finne avhandlingen

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjeanbefalt
Publikasjonsdatodato

Datoen kilden ble publisert på; Bruk ISO 8601-formatet 'YYYY-MM-DD'; skal ikke wikilenkes.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Datoanbefalt
Publikasjonsårår

Året for kilden som siteres; hvis dag, måned eller sesong også er kjent, bruk 'dato' i stedet

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Redaktør(er)redaktørredaktører

Navnet på redaktørene; angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å separere redaktører

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Andreandre

Brukes for å angi andre bidrag til verket, for eksempel 'Illustrert av Ola Nordmann' eller 'Oversatt av Kari Nordmann'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdvalgfri
Oversatt tittelovers-tittelovers_tittel

Norsk tittel på avhandling, dersom den siterte kilden er på et annet språk; benyttes kun dersom etablert oversettelse finnes

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdvalgfri
Opprinnelsesåropprinnelsesår

Opprinnelig år for avhandling

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Tallvalgfri
Formatformat

Formatet til verket som er sitert via 'url' ('url' er påkrevd når 'format' benyttes; eksempler: PDF, DOC, XLS; ikke angi HTML

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdvalgfri
Kapittelkapittel

Kapitteloverskriften til kilden

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Typetype

Tilleggsinformasjon om kildens medietype

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdvalgfri
Serieserieversjon

Serieidentifikator når kilden er en del av en serie, slik som en bokserie eller en artikkelsamling

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdvalgfri
Språkspråk

Språket kilden er skrevet på; bruk fullt språknavn; ikke bruk ikoner eller maler

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdvalgfri
Utgaveutgave

Når avhandlingen har mer enn én utgave; for eksempel: '2.', 'revidert'; ' utg.' legges til automatisk

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Stedstedlokasjon

Geografisk sted for avhandling; vanligvis ikke wikilenket;

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Utgiverutgiverforlag

Navnet på utgiveren; vises etter tittelen

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdvalgfri
Utgivelsesstedutgivelsesstedutgivelses-sted

Utgivelsessted vises etter tittel; hvis 'sted' eller 'lokasjon' også er angitt, vises de før tittelen med prefikset 'skrevet i'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Innholdvalgfri
Bindbind

For en avhandling utgitt i flere bind

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Nummernummer

Nummeridentifikator for når kilden er en del av en serie som publiseres periodisk

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Side i utgivelsensides

Siden i kilden som støtter innholdet; vises etter 's. '

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Sider i utgivelsensiderss

Første og eventuelt siste side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''.; vises etter 's. '

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Vedved

Kan brukes istedet for 'side' eller 'sider' hvor et sidetall ikke er passende eller det er unødvendig

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Ingen s.nopp

Hvis den settes til 'y', fjernes 's. ' foran evt. angitte sidetall

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
arXiv-identifikatorarxiv

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 tegn

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
AZIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon-nettsteder utenom US

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
DOIdoi

Digital objektidentifikator; begynner med '10.'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Inaktiv DOI (dato)doi_inaktivdatodoi_brokendatedoi_bruttdatodoi_brutt

Datoen da DOI-en ble identifisert som inaktiv

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
ISBNisbn

Internasjonalt standardboknummer. Bruk 13-sifret variant når mulig.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feilignorerisbnfeil

Settes til 'ja' hvis du vil bruke et ISBN-nummer som inneholder feil.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
ISSNissn

Internasjonalt standardserienummer; 8 tegn; kan splittes opp i to grupper adskilt av bindestrek.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
jfm-kodejfm

Klassifikasjonskode i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
LCCNlccn

Library of Congress-kontrollnummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
OCLCoclc

OCLC-nummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
OLol

Open Library-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH tidsskriftidentifikator

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
idid

En unik identifikator som ikke er dekket av noen av de andre feltene.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Arkiv-URLarkivurlarchiveurlarkivlenke

URL til en arkivert kopi av nettsiden. Oppgis hvis nettsiden er, eller i tilfelle den blir utilgjengelig; krever at 'arkivdato' oppgis

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Arkivdatoarkivdatoarchivedate

Dato da nettsiden ble arkivert. Ikke wikilenk. Brukes sammen med 'arkivurl'

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Død lenkedødlenkedeadurl

Hvis nettsiden har blitt arkivert, men fremdeles er tilgjengelig, kan du sette dødlenke til 'nei'.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Besøksdato for URLbesøksdatoaccessdate

Dato for når nettsiden ble besøkt ('16. november 2015', '2014-11-16' og '16.11.2014' er alle gyldige datoformater).

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Datovalgfri
Registreringregistrering

Hvorvidt registrering er nødvendig for å vise nettsiden

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
URL til sammendragsammendragurllayurllaysummarysammendrag

Peker til et ikke-teknisk sammendrag av kilden

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Kilde for sammendragetsammendragkilde

Navn på kilden for sammendraget; vises i kursiv, innledes av en bindestrek

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Dato for sammendragetsammendragdatolaydate

Dato da sammendraget ble publisert

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Sitatsitatquote

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strenganbefalt
Postscriptpostscript

Avsluttende punktum for referansen. Ignoreres hvis 'sitat' er angitt

Standard
.
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri
Format for forfatterforfatterformatforfatter-format

ingen beskrivelse

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
Strengvalgfri
Refref

Et anker som kan brukes som mål for wikilenker. Tips: Feltet 'harv' genererer et anker som passer spesielt til Harvard-malen

Standard
tom
Eksempel
tom
Autoverdi
tom
tekstlinjevalgfri