Maldokumentasjon
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}
{{Kilde avis}}

Formål

Malen brukes for å angi en del metadata om en aktuell bok brukt som kilde.

Bruk

{{Kilde bok
 | ref= 
 | forfatter= 
 | redaktør= 
 | utgivelsesår= PÅKREVD FELT
 | tittel= PÅKREVD FELT
 | bind=
 | utgave=
 | utgivelsessted=
 | forlag=
 | side=
 | isbn=
 | id=
 | språk=
 | kommentar=
 | url=
 }}

Bøker som kun har ett ISBN, kan angis med isbn=0-12-345678-9. Hvis boken har et annet slags identitet (se f.eks. mal:ISSN, mal:OCLC) eller flere ISBN, brukes id=ISBN 111, ISBN 222, {{ISSN|333}}, ...

Eksempler

Markering Gjengir dette
*{{Kilde bok
 | forfatter=Bruun, Ole Daniel
 | utgivelsesår=1999
 | tittel=Arkitektur i Oslo
 | utgivelsessted=Oslo
 | forlag=Kunnskapsforlaget
 | side=
 | isbn=82-573-0948-6
 | url=
 }}
 • Bruun, Ole Daniel (1999). Arkitektur i Oslo. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0948-6. 

Bruk ref= sammen med {{sfnRef}} og {{sfn}} for å angi enkeltsider i boken som referanser.

Markering Gjengir dette

== Avnitt ==
Utsagn som trenger referanse.{{sfn|Bruun|1999|s=25}}

== Referanser ==
<references />

== Litteratur ==
*{{Kilde bok
 | ref={{sfnRef|Bruun|1999}}
 | forfatter=Bruun, Ole Daniel
 | utgivelsesår=1999
 | tittel=Arkitektur i Oslo
 | utgivelsessted=Oslo
 | forlag=Kunnskapsforlaget
 | side=
 | isbn=82-573-0948-6
 | url=
 }}
Avnitt

Utsagn som trenger referanse.[1]

Referanser
 1. ^ Bruun 1999, s. 25.
Litteratur
 • Bruun, Ole Daniel (1999). Arkitektur i Oslo. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0948-6. 

TemplateData

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde bok

Referanse til en bok, trykt eller elektronisk, eller et kapittel i en bok

Malparametre[Rediger maldata]

Denne malen foretrekker at parametrene formateres på én linje.

ParameterBeskrivelseTypeStatus
URLurl lenke link

Stabil URL til boka hvis den finnes elektronisk (ikke lenk til bokhandlere o.l.)

tekstlinjevalgfri
Titteltittel title

Bokas tittel. Vises i kursiv. Hvis du siterer et bestemt kapittel, oppgi navnet på kapittelet i feltet 'kapittel'.

tekstlinjepåkrevd
Etternavn på hovedforfatteretternavn forfatter forfatter1 forfattere etternavn1 author author1 authors last last1

Etternavnet til førsteforfatter/hovedforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter-lenke'. For flere forfattere, bruk 'etternavn2' osv.

tekstlinjeanbefalt
Fornavn på hovedforfatterfornavn first first1 fornavn1

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til hovedforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter-lenke'. For flere forfattere, bruk 'fornavn2' osv.

tekstlinjeanbefalt
Lenke til hovedforfatterforfatter-lenke forfatterlenke forfatter1-lenke authorlink authorlink1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren. For flere forfattere, bruk 'forfatter2-lenke' osv.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 2etternavn2 author2 last2

Etternavnet til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 2fornavn2 first2

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 2forfatter2-lenke forfatterlenke2 authorlink2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 3etternavn3 last3 author3

Etternavnet til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 3fornavn3 first3

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 3forfatter3-lenke forfatterlenke3 authorlink3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 4etternavn4 last4 author4

Etternavnet til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 4fornavn4 first4

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 4forfatter4-lenke forfatterlenke4 authorlink4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 5etternavn5 last5 author5

Etternavnet til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 5fornavn5 first5

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 5forfatter5-lenke forfatterlenke5 authorlink5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 6etternavn6 last6 author6

Etternavnet til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 6fornavn6 first6

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 6forfatter6-lenke forfatterlenke6 authorlink6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 7etternavn7 last7 author7

Etternavnet til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 7fornavn7 first7

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 7forfatter7-lenke forfatterlenke7 authorlink7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 8etternavn8 last8 author8

Etternavnet til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 8fornavn8 first8

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 8forfatter8-lenke forfatterlenke8 authorlink8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 9etternavn9 last9 author9

Etternavnet til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'. Merk at hvis flere enn åtte forfattere er lagt inn, vil åtte forfattere vises, fulgt av teksten 'm.fl.'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 9fornavn9 first9

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 9forfatter9-lenke forfatterlenke9 authorlink9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidenavnvalgfri
Datodato date

Fullstendig dato for utgivelsen. Oppgis helst på ISO-format YYYY-MM-DD, men du kan også bruke f.eks. '30. januar 2013', 'januar 2013' (ukjent dag), '2013' (ukjent dag/måned).

Datovalgfri
Verkverk work

Navn på verket som den siterte boka er en del av

tekstlinjevalgfri
Utgiver/forlagutgiver forlag publisher

Navn på utgiver; vises etter tittelen

tekstlinjeanbefalt
Besøksdato for URLbesøksdato accessdate

Dato for når nettsiden ble besøkt ('16. november 2015', '2014-11-16' og '16.11.2014' er alle gyldige datoformater).

Datovalgfri
Andreandre others

Brukes for å oppgi andre bidrag, slik som 'Illustrert av Anne Olsen'. For oversetter, bruk feltene 'oversetter-fornavn' og 'oversetter-etternavn'

tekstlinjevalgfri
Utgivelsesårår

Utgivelsesår for kilden du har brukt (Hvis det er en nyutgivelse, skal årstallet for den opprinnelige utgivelsen i 'opprinnelsesår'). Hvis du vil ha med måned og dato, bruk feltet 'dato' i stedet.

Datoanbefalt
Opprinnelsesåropprinnelsesår origyear

Årstall for opprinnelig utgivelse

Datovalgfri
ISBNisbn

Internasjonalt standardboknummer. Bruk 13-sifret variant når mulig.

tekstlinjeanbefalt
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feil ignorerisbnfeil

Settes til 'ja' hvis du vil bruke et ISBN-nummer som inneholder feil.

tekstlinjevalgfri
Redaktør(er)redaktører

Liste over redaktører på fri form (formatér som du vil). For en mer strukturert form, bruk i stedet feltene 'Fornavn på redaktør' og 'Etternavn på redaktør'.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktørredaktør-etternavn redaktør editor editor1-last editors

Etternavnet til hovedredaktør/førsteredaktør. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør-lenke'. For flere redaktører, bruk 'redaktør2-etternavn' osv.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktørredaktør-fornavn editor1-first

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til hovedredaktør/førsteredaktør. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør-lenke'. For flere forfattere, bruk 'redaktør2-fornavn' osv.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktørredaktør-lenke editor1-link editorlink

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren. For flere redaktører, bruk 'redaktør2-lenke2' osv.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 2redaktør2-etternavn

Etternavnet til redaktør nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 2redaktør2-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 2redaktør2-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 3redaktør3-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 3redaktør3-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 3redaktør3-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 4redaktør4-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 4redaktør4-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 4redaktør4-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 5redaktør5-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 5redaktør5-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 5redaktør5-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 6redaktør6-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 6redaktør6-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 6redaktør6-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 7redaktør7-etternavn

Etternavnet til redaktør nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 7redaktør7-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 7redaktør7-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 8redaktør8-etternavn

Etternavnet til redaktør nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 8redaktør8-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 8redaktør8-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 9redaktør9-etternavn

Etternavnet til redaktør nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør9-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 9redaktør9-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør9-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 9redaktør9-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på oversetteroversetter-fornavn oversetter1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Etternavn på oversetteroversetter-etternavn oversetter1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetteroversetter-lenke oversetter1-lenke oversetterlenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetteren. For flere oversettere, bruk 'oversetter2-lenke', 'oversetter3-lenke', osv.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 2oversetter2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 2oversetter2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 2oversetter2-lenke oversetter2lenke oversetter-lenke2 oversetterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 2.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 3oversetter3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 3oversetter3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 3

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 3oversetter3-lenke oversetter3lenke oversetter-lenke3 oversetterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 3.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 4oversetter4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 4oversetter4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 4oversetter4-lenke oversetter4lenke oversetter-lenke4 oversetterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 4.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 5oversetter5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 5oversetter5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 5oversetter5-lenke oversetter5lenke oversetter-lenke5 oversetterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 5.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 6oversetter6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 6

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 6oversetter6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 6

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 6oversetter6-lenke oversetter6lenke oversetter-lenke6 oversetterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 6.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 7oversetter7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 7oversetter7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 7oversetter7-lenke oversetter7lenke oversetter-lenke7 oversetterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 7.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 8oversetter8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 8oversetter8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 8oversetter8-lenke oversetter8lenke oversetter-lenke8 oversetterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 8.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 9oversetter9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 9oversetter9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 9oversetter9-lenke oversetter9lenke oversetter-lenke9 oversetterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 9.

Sidenavnvalgfri
Utgaveutgave utgåve edition

Oppgis normalt ikke for førsteutgave. Eks.: '2.', 'revidert'. Suffikset ' utg.' legges automatisk på og skal ikke fylles inn.

tekstlinjevalgfri
Serieserie version series

Navn på en serie kilden er en del av. Kan være en bokserie, tidsskrift eller annet.

tekstlinjevalgfri
Bindbind volume volum årgang

For en publikasjon publisert i flere bind.

tekstlinjevalgfri
Utgivelsesstedutgivelsessted place location

Utgivelsessted som skal vises etter tittelen. Ikke wikilenk.

tekstlinjeanbefalt
Stedsted stad place location

Hvor verket er skrevet, eller hvis 'utgivelsessted' ikke er angitt, hvor verket er utgitt.

tekstlinjevalgfri
Utgivelsesdatoutgivelsesdato utgjeve

Dato for utgivelsen, når den er forskjellig fra datoen verket ble skrevet. Ikke wikilenk.

tekstlinjevalgfri
Side sitertside page

Sidenummeret til en enkelt side; vil bli vist etter 's.'; bruk enten side= eller sider=, men ikke begge.

tekstlinjeanbefalt
Side(r) sitertsider

En eller flere sider i kilden som har blitt brukt (ikke en angivelse av antall sider i kilden); vises etter 's.'. Bruk Enten side= eller sider=, men ikke begge.

tekstlinjeanbefalt
Skjul s.-prefiksnopp

Settes til 'ja' for å utelate prefikset 's.' eller 'ss.'. Brukes for eksempel hvis sider='Forside'.

tekstlinjevalgfri
Vedved at

Kan brukes i stedet for 'side' eller 'sider' i spesielle tilfeller der en vil vise til noe annet enn sidetall

tekstlinjevalgfri
Språkspråk language

Språket kilden er på. Oppgis kun hvis annet språk enn norsk. Oppgi fullstendig navn på språket, ikke bruk forkortelser eller maler.

tekstlinjevalgfri
Oversatt tittelovers-tittel overs_tittel

Oversettelse av tittelen. Oppgis hvis tittelen er på et annet språk. Angi også oversetter

tekstlinjevalgfri
Kapittelkapittel artikkel chapter

Overskriften til kapittelet som har blitt brukt.

tekstlinjeanbefalt
Oversatt kapittel-overskriftovers-kapittel overs_kapittel

Oversettelse av kapittel-overskriften. Oppgis hvis kapittel-overskriften er på et annet språk.

tekstlinjevalgfri
Kapittel-URLkapittel-url chapterurl

URL til en elektronisk utgave av kapittelet

tekstlinjevalgfri
Typetype

Ytterligere informasjon om dokumenttypen. Eks: masteroppgave, hefte.

tekstlinjevalgfri
Formatformat

Formatet til dokumentet oppgitt i 'url'; eksempler: PDF, DOC, XLS; ikke spesifiser HTML

tekstlinjevalgfri
arXiv-identifikatorarxiv

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

tekstlinjevalgfri
DOIdoi

Digital objektidentifikator; begynner med '10.'

tekstlinjevalgfri
Inaktiv DOI (dato)doi_inaktivdato doi_brokendate doi_bruttdato doi_brutt

Datoen da DOI-en ble identifisert som inaktiv

tekstlinjevalgfri
ISSNissn

Internasjonalt standardserienummer; 8 tegn; kan splittes opp i to grupper adskilt av bindestrek.

tekstlinjevalgfri
jfm-kodejfm

Klassifikasjonskode i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

tekstlinjevalgfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

tekstlinjevalgfri
LCCNlccn

Library of Congress-kontrollnummer

tekstlinjevalgfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

tekstlinjevalgfri
OCLCoclc

OCLC-nummer

tekstlinjevalgfri
OLol

Open Library-identifikator

tekstlinjevalgfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

tekstlinjevalgfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

tekstlinjevalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

tekstlinjevalgfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

tekstlinjevalgfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

tekstlinjevalgfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH tidsskriftidentifikator

tekstlinjevalgfri
idid

En unik identifikator som ikke er dekket av noen av de andre feltene.

tekstlinjevalgfri
Arkiv-URLarkivurl archiveurl arkivlenke

URL til en arkivert kopi av nettsiden. Oppgis hvis nettsiden er, eller i tilfelle den blir utilgjengelig; krever at 'arkivdato' oppgis

tekstlinjevalgfri
Arkivdatoarkivdato archivedate

Dato da nettsiden ble arkivert. Ikke wikilenk. Brukes sammen med 'arkivurl'

tekstlinjevalgfri
Død lenkedødlenke deadurl

Hvis nettsiden har blitt arkivert, men fremdeles er tilgjengelig, kan du sette dødlenke til 'nei'.

tekstlinjevalgfri
Sitatsitat quote

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Innholdanbefalt
Kommentarkommentar

Ekstra informasjon som legges til på slutten av referansen. Brukes med forsiktighet

Innholdvalgfri
Refref

Et anker som kan brukes som mål for wikilenker. Tips: Feltet 'harv' genererer et anker som passer spesielt til Harvard-malen

tekstlinjevalgfri
Postscriptpostscript

Avsluttende punktum for referansen. Ignoreres hvis 'sitat' er angitt

Standard
.
tekstlinjevalgfri
URL til sammendragsammendragurl layurl laysummary sammendrag

Peker til et ikke-teknisk sammendrag av kilden

tekstlinjevalgfri
Kilde for sammendragetsammendragkilde

Navn på kilden for sammendraget; vises i kursiv, innledes av en bindestrek

tekstlinjevalgfri
Dato for sammendragetsammendragdato laydate

Dato da sammendraget ble publisert

tekstlinjevalgfri
Forfatter-maskeforfatter-maske

Erstatter navnet til hovedforfatter med tankestreker eller annen tekst. Sett til en numerisk verdi 'n' for antall tankestreker, eller til en tekstverdi som vil bli vist uten påfølgende skilletegn (brukes f.eks. for 'med')

tekstlinjevalgfri
Navneskilletegnforfatter-navn-skilletegn forfatternavn-separator

Skilletegn mellom etternavn og fornavn. Standard er komma og et mellomrom. Merk at mellomrom må kodes som &#32. Ikke bruk asterisk, kolon, eller kryss.

Standard
,
tekstlinjevalgfri
Forfatterskilletegnforfatter-skilletegn forfatter-separator forfatterseparator

Skilletegn mellom forfattere (og redaktører). Standard er semikolon og et mellomrom. Merk at mellomrom må kodes som &#32. Ikke bruk asterisk, kolon, eller kryss.

Standard
;
tekstlinjevalgfri
Vis forfatterevis-forfattere displayauthors

Antall forfattere som skal vises før 'm.fl.' overtar.

Tallvalgfri
Vis redaktørervis-redaktører displayeditors

Antall redaktører som skal vises før 'm.fl.' overtar.

Tallvalgfri
Ampersand før siste forfattersisteforfatteramp

Fyll inn 'ja' for å skille de to siste navnene i forfatterlista med ampersand (&).

tekstlinjevalgfri

Se også