Åpne hovedmenyen
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Denne malen formaterer kilder til en artikkel eller et kapittel i et oppslagsverk, som for eksempel et leksikon eller ordbok, men mer generelt til en bok eller bokserie som inneholder individuelle seksjoner eller kapitler skrevet av forskjellige forfattere og satt sammen av én eller flere redaktører.

Malen benytter seg av Modul:Citation/CS1.

BrukRediger

Referanse til en artikkel i en papiravis eller nettavis.

Malparametre

Denne malen foretrekker at parametrene formateres på én linje.

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Utgivelsesåråryear

Året hvor kilden som refereres ble utgitt; bruk 'dato' istedet, hvis måned og dag også er kjent

Strengvalgfri
Tittel på artikkelentitteltitle

Tittelen på artikkelen; vises i anførselstegn

Strengpåkrevd
Avisavisnewspaper

Navnet på avisen; vises etter tittelen.

Strengpåkrevd
Utgiverutgiverpublisher

Navnet på utgiveren; vises etter tittelen; alias for 'utgiver' og 'forlag'

Strengvalgfri
Byråbyråagency

Navnet på nyhetsbyrået (agency, wire service); som skapte innholdet; eksempler: Norsk telegrambyrå (NTB), Associated Press, Reuters, Agence France-Presse

Strengvalgfri
Utgivelsesstedutgivelsessted

Utgivelsessted vises etter tittel; hvis 'sted' eller 'lokasjon' også er angitt, vises de før tittelprefikset med 'skrevet i'

Strengvalgfri
idid

En unik identifikator brukt der ingen av de spesialiserte er aktuelle

Strengvalgfri
URLurllenkelink

URL-lenken til nettsiden hvor teksten i publikasjonen kan finnes

Strenganbefalt
URL-ens besøksdatobesøksdatoaccess-date

Den fulle datoen for når den opprinnelige URL-adressen ble besøkt; skal ikke wikilenkes

Strengvalgfri
Etternavnetternavnforfatterforfatter1forfattereetternavn1authorauthor1authorslastlast1

Etternavnet på forfatteren; skal ikke wikilenkes, bruk 'forfatterlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere forfattere

Strenganbefalt
Fornavnfornavnfirstfirst1fornavn1

Fornavnet, mellomnavnet eller initialer på forfatteren; skal ikke wikilenkes, bruk 'forfatterlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere forfattere

Strenganbefalt
Etternavn 2etternavn2forfatter2author2last2

Etternavn, familienavn eller siste navn på den andre forfatteren

Strengvalgfri
Fornavn 2fornavn2first2fornavn2

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den andre forfatteren

Strengvalgfri
Etternavn 3etternavn3forfatter3author3last3

Etternavn, familienavn eller siste navn på den tredje forfatteren

Strengvalgfri
Fornavn 3fornavn3first3fornavn3

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den tredje forfatteren

Strengvalgfri
Etternavn 4etternavn4forfatter4author4last4

Etternavn, familienavn eller siste navn på den fjerde forfatteren

Strengvalgfri
Fornavn 4fornavn4first4fornavn4

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den fjerde forfatteren

Strengvalgfri
Etternavn 5etternavn5forfatter5author5last5

Etternavn, familienavn eller siste navn på den femte forfatteren

Strengvalgfri
Fornavn 5fornavn5first5fornavn5

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den femte forfatteren

Strengvalgfri
Etternavn 6etternavn6forfatter6author6last6

Etternavn, familienavn eller siste navn på den sjette forfatteren

Strengvalgfri
Fornavn 6fornavn6first6fornavn6

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den sjette forfatteren

Strengvalgfri
Etternavn 7etternavn7forfatter7author7last7

Etternavn, familienavn eller siste navn på den syvende forfatteren

Strengvalgfri
Fornavn 7fornavn7first7fornavn7

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den syvende forfatteren

Strengvalgfri
Etternavn 8etternavn8forfatter8author8last8

Etternavn, familienavn eller siste navn på den åttende forfatteren

Strengvalgfri
Fornavn 8fornavn8first8fornavn8

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den åttende forfatteren

Strengvalgfri
Etternavn 9etternavn9forfatter9author9last9

Etternavn, familienavn eller siste navn på den niende forfatteren

Strengvalgfri
Fornavn 9fornavn9first9fornavn9

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den niende forfatteren

Strengvalgfri
Kildedatodatodate

Full dato for kilden; skal ikke wikilenkes

Strengpåkrevd
forfatterlenkeforfatterlenkeforfatterlenke1authorlinkauthorlink1

Tittelen på Wikipedia-artikkelen om forfatteren; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge lenke til flere forfattere

Sidevalgfri
Andreandre

Brukes til å føre opp andre bidrag til verket, slik som 'Illustrert av Johns Smith' eller 'Oversatt av John Smitt'

Strengvalgfri
Måned for publiseringmåned

Navnet på månen for publisering; skal ikke wikilenkes; bruk 'dato' istedet hvis både dag og måned er kjent

Strengvalgfri
Opprinnelsesåropprinnelsesår

Opprinnelsesår for publikasjonen; gi nærmere detaljer

Strengvalgfri
Etternavn på redaktørredaktøretternavnredaktør-etternavnredaktør_etternavnredaktør1-etternavnredaktør1_etternavneditor-lasteditor_lasteditor1-lasteditor1_last

Redaktørens etternavn; skal ikke wikilenkes, bruk i tilfelle redaktørlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere redaktører; alias for 'redaktøretternavn1', 'redaktør', og 'redaktører'

Strengvalgfri
Redaktørfornavnredaktørfornavnredaktør-fornavnredaktør_fornavnredaktør1-fornavnredaktør1_fornavneditor-firsteditor_firsteditor1-firsteditor1_first

Fornavn, mellomnavn eller initialer på redaktøren; skal ikke wikilenkes, bruk redaktørlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere redaktører; alias for 'redaktørfornavn1'

Strengvalgfri
Redaktørlenkeredaktørlenkeredaktør-lenkeredaktør_lenkeredaktør1-lenkeredaktør1_lenkeeditor-linkeditor_linkeditor1-linkeditor1_link

Tittelen på eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å lenke til flere redaktører; alias for 'redaktørlenke1'

Sidevalgfri
Utgivelsesdatoutgivelsesdato

Dato for publikasjonen når den er forskjellig fra når verket ble skrevet; skal ikke wikilenkes

Strengvalgfri
Utgaveutgaveedition

Når publikasjonen har mer enn en utgave; for eksempel: '2' etc; '. utg' legges til automatisk etter tallet.

Strengvalgfri
Serieserie

Når kilden er en del av en serie, slik som en bokserie hvor nummerserien har restartet; alias for 'versjon'

Strengvalgfri
Bindbindvolume

For en publikasjon utgitt i flere bind

Strengvalgfri
Sidenummersidepage

Sidetallet i kilden som støtter innholdet; vises etter 's.'; alias for 's', 'ss' og 'sider'. Brukes ikke for nettartikler.

Strenganbefalt
Sidersiderpages

Antall sider; vises foran 'sider'; kan ikke brukes sammen med 'side';alias for 'ss' og 'sidetall'

Strengvalgfri
Vedvedat

Kan brukes i stedet for 'side' der sidenummer er upassende eller utilstrekkelig

Strengvalgfri
språkspråklanguage

Språket som kilden er skrevet på, hvis ikke norsk; bruk hele språknavnet; ikke bruk ikoner eller maler

Strengvalgfri
Oversatt tittelovers_tittelovers-titteltrans-titletrans_title

En norsk tittel på verket, hvis den siterte er på et annet språk; 'språk' er anbefalt

Strengvalgfri
Typetype

Tilleggsinformasjon om hvilken mediatype kilden er

Strengvalgfri
Formatformat

Formatet på verket som det refereres til via 'url'; eksempler: PDF, DOC, XLS; HTML skal ikke angis

Strengvalgfri
arXiv-identifikatorarxiv

En identifikator for det elektroniske fottrykket til vitenskapelige publikasjoner

Strengvalgfri
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 tegn

Strengvalgfri
AZIN TLDasin-tld

ASIN top-level-domene for Amazon-sider annet enn US

Strengvalgfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

Strengvalgfri
DOIdoi

Digital Object Identifier; begynner med '10.'

Strengvalgfri
DOI-inaktivdatodoi_inaktivdatodoi-broken-date

Datoen hvor DOI ble fastslått å være inaktiv/brutt

Strengvalgfri
ISBNisbnISBN

International Standard Book Number; bruk 13 siffer der det er mulig

Strengvalgfri
ISSNissnISSN

International Standard Serial Number; 8 tegn; kan splittes i to grupper på fire tegn ved bruk av bindestrek

Strengvalgfri
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik-kode

Strengvalgfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

Strengvalgfri
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Strengvalgfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

Strengvalgfri
OCLCoclc

Online Computer Library Center-nummer

Strengvalgfri
OLol

Open Library-identifikator

Strengvalgfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

Strengvalgfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

Strengvalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Strengvalgfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

Strengvalgfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

Strengvalgfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH-identifikator

Strengvalgfri
Arkivert URLarkiv_url

URLen til en arkivert kopi av nettsiden, hvis eller i tilfelle URLen blir utilgjengelig; kan også benyttes for arkiverte papirutgaver, feks. Atekst

Strengvalgfri
Arkivdatoarkivdato

Datoen for når originallenken ble arkivert; skal ikke wikilenkes

Strengvalgfri
Død lenkedødlenke

Hvis satt til 'no', vises tittelen justert; nyttig når URLen er arkivert samtidig som den fortsatt er i drift

Strengvalgfri
Sitatsitatquote

Relevant tekst sitert fra kilden; vises til slutt, omsluttet av anførselstegn; må avsluttes med punktsetting

Strenganbefalt
Refref

En ankeridentifikator; kan gjøres til mål for wikilenker til fulle referanser; verdien 'harv' generer et anker som passer for harv-malene

Strengvalgfri
Separatorseparator

Tegnsetting som brukes for å skille lister over forfattere, redaktører etc; mellomrom må angis som   punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as   ikke bruk stjerne, kolon eller hash-tag

Standard
.
Strengvalgfri
Postscriptpostscript

Den avsluttende punktsettingen for kilden; ignoreres dersom 'sitat' er angitt

Standard
.
Strengvalgfri
Sammendragsammendragsammendragurlsammendrag-urlsammendrag_urlsummarylaysummarylay-summarylay_summary

URL-lenke til ikke-teknisk sammendrag eller gjennomgang av kilden; alias for 'sammendragurl'

Strengvalgfri
Sammendragets kildesammendragkildesammendrag-kildesammendrag_kildelaysourcelay-sourcelay_source

Navnet på kilden til sammendraget; vises i kursiv, med en tankestrek foran

Strengvalgfri
Sammendragets datosammendragdatosammendrag-datosammendrag_datolaydatelay-datelay_date

Datoen for sammendraget; vises i parenteser

Strengvalgfri
Forfattermerkeforfattermerkeauthor-maskauthor_mask

Erstatter navnet på den første forfatteren med lange tankestreker eller tekst; settes til numerisk verdi 'n' for å sette tankestreken 'n' em i bredde; settes til en tekstverdi for å vise teksten uten en forfatterseparator i etterkant; for eksempel, 'med' i stedet

Strengvalgfri
Forfatternavn-separatorforfatternavn-separatorforfatternavn-separatorforfatternavn_separatorauthor-name-separatorauthor_name_separator

Endrer separatoren (skilletegnet) mellom etternavn og fornavn; standard er komma og mellomrom; mellomrom må angis som   ikke bruk stjerner, kolon eller hash-tag

Standard
,
Strengvalgfri
Forfatterseparatorforfatterseparatorforfatter-separatorforfatter_separatorauthor-separatorauthor_separator

Endrer separatoren (skilletegnet) mellom forfattere; standard er semikolon og mellomrom; mellomrom må angis som   ikke bruk stjerner, kolon eller hash-tag

Standard
;
Strengvalgfri
Vis forfatterevisforfatterevis-forfatterevis_forfatteredisplay-authorsdisplay_authors

antall forfattere som skal vises før 'o.fl.' brukes; standard er å gjøre dette etter at 8 av 9 er listet

Standard
8
Tallvalgfri

EksemplerRediger

Markering Gjengir dette|-
{{Kilde avis
|url=http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2135
|besøksdato=2011-11-06
|tittel= ew All Time Low Temperature Recorded in Maine
|dato=2009-02-10
|etternavn1=Lent
|fornavn=Robert
|byrå=U.S. Geological Survey
}}
Lent, Robert (10. februar 2009). «ew All Time Low Temperature Recorded in Maine». U.S. Geological Survey. Besøkt 6. november 2011. 

Se ogsåRediger