Mal:Kilde konferanse

Maldokumentasjon
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}
{{Kilde avis}}

Denne malen formatterer kilder til en artikkel eller et kapittel i et oppslagsverk, som for eksempel et leksikon eller ordbok, men mer generelt til en bok eller bokserie som inneholder individuelle seksjoner eller kapitler skrevet av forskjellige forfattere og satt sammen av én eller flere redaktører.

Malen benytter seg av Modul:Citation/CS1.

Bruk rediger

Malparametre[Rediger maldata]

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Utgivelsesårår

Året hvor kilden som refereres ble utgitt; bruk 'dato' istedet, hvis måned og dag også er kjent

Strengvalgfri
Kildens titteltittel

Tittelen på kildesiden på en nettside; vises i anførselstegn

Strengpåkrevd
Boktittelboktittel

Tittelen på verket som tittelen er en del av; kan wikilenkes; vises med kursiv; alias for 'verk'

Strengvalgfri
Utgiverutgiver

Navnet på utgiveren; vises etter tittelen

Strengvalgfri
Utgivelsesstedutgivelsessted

Utgivelsessted vises etter tittel; hvis 'sted' eller 'lokasjon' også er angitt, vises de før tittelprefikset med 'skrevet i'

Strengvalgfri
idid

En unik identifikator brukt der ingen av de spesialiserte er aktuelle

Strengvalgfri
URLurl

URL-lenken til nettsiden hvor teksten i publikasjonen kan finnes

Strengvalgfri
URL-ens besøksdatobesøksdato

Den fulle datoen for når den opprinnelige URL-adressen ble besøkt; skal ikke wikilenkes

Strengvalgfri
Etternavnetternavn

Etternavnet på forfatteren; skal ikke wikilenkes, bruk 'forfatterlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere forfattere

Strengvalgfri
Fornavnfornavn

Fornavnet, mellomnavnet eller initialer på forfatteren; skal ikke wikilenkes, bruk 'forfatterlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere forfattere

Strengvalgfri
Kildedatodato

Full dato for kilden; skal ikke wikilenkes

Strengpåkrevd
forfatterlenkeforfatterlenke

Tittelen på Wikipedia-artikkelen om forfatteren; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge lenke til flere forfattere

Sidenavnvalgfri
Andreandre

Brukes til å føre opp andre bidrag til verket, slik som 'Illustrert av Johns Smith' eller 'Oversatt av John Smitt'

Strengvalgfri
Måned for publiseringmåned

Navnet på månen for publisering; skal ikke wikilenkes; bruk 'dato' istedet hvis både dag og måned er kjent

Strengvalgfri
Opprinnelsesåropprinnelsesår

Opprinnelsesår for publikasjonen; gi nærmere detaljer

Strengvalgfri
Etternavn på redaktørredaktøretternavn

Redaktørens etternavn; skal ikke wikilenkes, bruk i tilfelle redaktørlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere redaktører; alias for 'redaktøretternavn1', 'redaktør', og 'redaktører'

Strengvalgfri
Redaktørfornavnredaktørfornavn

Fornavn, mellomnavn eller initialer på redaktøren; skal ikke wikilenkes, bruk redaktørlenke; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å legge til flere redaktører; alias for 'redaktørfornavn1'

Strengvalgfri
Redaktørlenkeredaktørlenke

Tittelen på eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren; kan legges til nummer på slutten av parameteret for å lenke til flere redaktører; alias for 'redaktørlenke1'

Sidenavnvalgfri
Utgivelsesdatoutgivelsesdato

Dato for publikasjonen når den er forskjellig fra når verket ble skrevet; skal ikke wikilenkes

Strengvalgfri
Utgaveutgave

Når publikasjonen har mer enn en utgave; for eksempel: '2' etc; '. utg' legges til automatisk etter tallet.

Strengvalgfri
Serieserie

Når kilden er en del av en serie, slik som en bokserie hvor nummerserien har restartet; alias for 'versjon'

Strengvalgfri
Bindbind

For en publikasjon utgitt i flere bind

Strengvalgfri
Sideside

Sidetallet i kilden som støtter innholdet; vises etter 's.'; alias for 's', 'ss' og 'sider'

Strengvalgfri
Sidersider

Antall sider; vises foran 'sider'; kan ikke brukes sammen med 'side';alias for 'ss' og 'sidetall'

Strengvalgfri
Vedved

Kan brukes i stedet for 'side' der sidenummer er upassende eller utilstrekkelig

Strengvalgfri
språkspråk

Språket som kilden er skrevet på, hvis ikke norsk; bruk hele språknavnet; ikke bruk ikoner eller maler

Strengvalgfri
Oversatt tittelovers_tittel

En norsk tittel på verket, hvis den siterte er på et annet språk; 'språk' er anbefalt

Strengvalgfri
Typetype

Tilleggsinformasjon om hvilken mediatype kilden er

Strengvalgfri
Formatformat

Formatet på verket som det refereres til via 'url'; eksempler: PDF, DOC, XLS; HTML skal ikke angis

Strengvalgfri
arXiv-identifikatorarxiv

En identifikator for det elektroniske fottrykket til vitenskapelige publikasjoner

Strengvalgfri
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 tegn

Strengvalgfri
AZIN TLDasin-tld

ASIN top-level-domene for Amazon-sider annet enn US

Strengvalgfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

Strengvalgfri
DOIdoi

Digital Object Identifier; begynner med '10.'

Strengvalgfri
DOI-inaktivdatodoi_inaktivdato

Datoen hvor DOI ble fastslått å være inaktiv/brutt

Strengvalgfri
ISBNisbn

International Standard Book Number; bruk 13 siffer der det er mulig

Strengvalgfri
ISSNissn

International Standard Serial Number; 8 tegn; kan splittes i to grupper på fire tegn ved bruk av bindestrek

Strengvalgfri
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik-kode

Strengvalgfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

Strengvalgfri
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Strengvalgfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

Strengvalgfri
OCLCoclc

Online Computer Library Center-nummer

Strengvalgfri
OLol

Open Library-identifikator

Strengvalgfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

Strengvalgfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

Strengvalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Strengvalgfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

Strengvalgfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

Strengvalgfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH-identifikator

Strengvalgfri
Arkivert URLarkiv_url

URLen til en arkivert kopi av nettsiden, hvis eller i tilfelle URLen blir utilgjengelig; krever bruk av 'arkivdato' samtidig

Strengvalgfri
Arkivdatoarkivdato

Datoen for når originallenken ble arkivert; skal ikke wikilenkes

Strengvalgfri
Død lenkedødlenke

Hvis satt til 'no', vises tittelen justert; nyttig når URLen er arkivert samtidig som den fortsatt er i drift

Strengvalgfri
Sitatsitat

Relevant tekst sitert fra kilden; vises til slutt, omsluttet av anførselstegn; må avsluttes med punktsetting

Strengvalgfri
Refref

En ankeridentifikator; kan gjøres til mål for wikilenker til fulle referanser; verdien 'harv' generer et anker som passer for harv-malene

Strengvalgfri
Separatorseparator

Tegnsetting som brukes for å skille lister over forfattere, redaktører etc; mellomrom må angis som   punctuation used to separate lists of authors, editors, etc.; a space must be encoded as   ikke bruk stjerne, kolon eller hash-tag

Standard
.
Strengvalgfri
Postscriptpostscript

Den avsluttende punktsettingen for kilden; ignoreres dersom 'sitat' er angitt

Standard
.
Strengvalgfri
Sammendragsammendrag

URL-lenke til ikke-teknisk sammendrag eller gjennomgang av kilden; alias for 'sammendragurl'

Strengvalgfri
Sammendragets kildesammendragkilde

Navnet på kilden til sammendraget; vises i kursiv, med en tankestrek foran

Strengvalgfri
Sammendragets datosammendragdato

Datoen for sammendraget; vises i parenteser

Strengvalgfri
Forfattermerkeforfattermerke

Erstatter navnet på den første forfatteren med lange tankestreker eller tekst; settes til numerisk verdi 'n' for å sette tankestreken 'n' em i bredde; settes til en tekstverdi for å vise teksten uten en forfatterseparator i etterkant; for eksempel, 'med' i stedet

Strengvalgfri
Forfatternavn-separatorforfatternavn-separator

Endrer separator mellom etternavn og fornavn; standard er komma og mellomrom; mellomrom må angis som   ikke bruk stjerner, kolon eller hash-tag

Standard
,
Strengvalgfri
Forfatterseparatorforfatterseparator

Endrer separatoren mellom forfattere; standard er semikolon og mellomrom; mellomrom må angis som   ikke bruk stjerner, kolon eller hash-tag

Standard
;
Strengvalgfri
Vis forfatterevisforfattere

antall forfattere som skal vises før 'o.fl.' brukes; standard er å gjøre dette etter at 8 av 9 er listet

Standard
8
Tallvalgfri

Eksempler rediger

Markering Gjengir dette
{{Kilde konferanse
 |etternavn1=Kirk |fornavn1=R.L.
 |år=1990
 |tittel=Thermal Models of Insolation-Driven Nitrogen Geysers on Triton
 |boktittel=Lunar and Planetary Science Conference XXI
 |side=633–634
 |utgiver=Lunar and Planetary Institute
 |bibcode=1990LPI....21..633K
 |språk=engelsk
 |ref=harv
}}

Kirk, R.L. (1990). «Thermal Models of Insolation-Driven Nitrogen Geysers on Triton». Lunar and Planetary Science Conference XXI (engelsk). Lunar and Planetary Institute. s. 633–634. Bibcode:1990LPI....21..633K. 

Se også rediger