Maldokumentasjon
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}
{{Kilde avis}}

Formål

Malen er for sitering av artikler som har stått på trykk i seriepublikasjoner eller i trykte artikkelsamlinger. Den er ikke primært for artikler på nettet da disse har en litt annen karakter.

For en grundig forklaring av bruken av referanser, se manualen Bruk_referanser.

Bruk

Kortform til klipp-og-lim-bruk

{{Kilde artikkel
 | forfattere = 
 | tittel = 
 | publikasjon = 
 | år = 
 | bind = 
 | hefte = 
 | sider = 
 | doi = 
 | url = 
}}

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde artikkel

Denne malen danner en kilde til en artikkel i seriepublikasjoner eller i trykte artikkelsamlinger.

Malparametre[Rediger maldata]

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Titteltittel

Artikkelens tittel; kan wikilenkes til en eksisterende Wikipedia-artikkel, eller url kan benyttes som en ekstern lenke, men ikke begge; vises i anførselstegn.

Innholdpåkrevd
Publikasjon/tidsskriftpublikasjon verk magasin

Navnet på publikasjonen hvor kilden er publisert; kan wikilenkes; vises i kursiv;

Innholdpåkrevd
DOIdoi

Digital objektidentifikator; begynner med '10.'

tekstlinjevalgfri
Inaktiv DOI (dato)doi_inaktivdato doi_brokendate doi_bruttdato doi_brutt

Datoen da DOI-en ble identifisert som inaktiv

tekstlinjevalgfri
URLurl URL

URL-en til onlineplasseringen hvor man kan finne publikasjonen

tekstlinjeanbefalt
Publikasjonsårår

Året for kilden som siteres; hvis dag, måned eller sesong også er kjent, bruk 'dato' i stedet

Tallvalgfri
Publikasjonsdatodato

Datoen kilden ble publisert på; Bruk ISO 8601-fomatet 'YYYY-MM-DD'; skal ikke wikilenkes.

Datoanbefalt
Forfatter(e)forfattere personer

Forfattere av artikkelen; angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å skille forfattere. Du kan også bruke feltene 'Fornavn på forfatter nummer X', 'Etternavn på forfatter nummer X'.

tekstlinjeanbefalt
Fornavn på hovedforfatter/førsteforfatterfornavn

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til hovedforfatter/førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'. For flere forfattere, bruk 'fornavn2', 'fornavn3', osv.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på hovedforfatter/førsteforfatteretternavn etternavn1 forfatter forfatter1

Etternavnet på hovedforfatter/førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til førsteforfatterforfatterlenke forfatter1-lenke authorlink authorlink1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om hovedforfatter/førsteforfatter. For flere forfattere, bruk 'forfatter2-lenke' osv.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 2etternavn2 author2 last2

Etternavnet til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 2fornavn2 first2

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 2forfatter2-lenke author2-link authorlink2 forfatterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 2.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 3etternavn3 last3 author3

Etternavnet til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 3fornavn3 first3

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 3forfatter3-lenke author3-link authorlink3 forfatterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 3.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 4etternavn4 last4 author4

Etternavnet til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 4fornavn4 first4

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 4forfatter4-lenke author4-link authorlink4 forfatterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 4.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 5etternavn5 last5 author5

Etternavnet til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 5fornavn5 first5

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 5forfatter5-lenke author5-link authorlink5 forfatterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 5.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 6etternavn6 last6 author6

Etternavnet til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 6fornavn6 first6

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 6forfatter6-lenke author6-link authorlink6 forfatterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 6.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 7etternavn7 last7 author7

Etternavnet til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 7fornavn7 first7

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 7forfatter7-lenke author7-link authorlink7 forfatterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 7.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 8etternavn8 last8 author8

Etternavnet til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 8fornavn8 first8

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 8forfatter8-lenke author8-link authorlink8 forfatterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 8.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på forfatter nummer 9etternavn9 last9 author9

Etternavnet til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'. Merk at hvis flere enn åtte forfattere er lagt inn, vil åtte forfattere vises, fulgt av teksten 'm.fl.'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på forfatter nummer 9fornavn9 first9

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 9forfatter9-lenke author9-link authorlink9 forfatterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 9.

Sidenavnvalgfri
Vis forfatterevis-forfattere visforfattere

Antall forfattere som skal vises før 'm.fl.' brukes.

Tallvalgfri
Redaktør(er)redaktører

Navn på redaktør(ene); angis primært på formen 'Etternavn, Fornavn'; semikolon benyttes for å skille flere. Du kan også bruke feltene 'Fornavn på redaktør', 'Etternavn på redaktør', osv.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-fornavn redaktør1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Etternavn på hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-etternavn redaktør redaktør1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk 'Fornavn på redaktør nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Lenke til hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-lenke redaktørlenke redaktør1lenke redaktør1-lenke redaktørlenke1 redaktør-lenke1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren (første redaktør). Bruk 'redaktør2-lenke', 'redaktør3-lenke', osv. for flere redaktører.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 2redaktør2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 2redaktør2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 2redaktør2-lenke redaktør2lenke redaktør-lenke2 redaktørlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 2.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 3redaktør3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 3redaktør3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 3redaktør3-lenke redaktør3lenke redaktør-lenke3 redaktørlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 3.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 4redaktør4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 4redaktør4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 4redaktør4-lenke redaktør4lenke redaktør-lenke4 redaktørlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 4.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 5redaktør5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 5redaktør5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 5redaktør5-lenke redaktør5lenke redaktør-lenke5 redaktørlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 5.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 6redaktør6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 6.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 6redaktør6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 6.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 6redaktør6-lenke redaktør6lenke redaktør-lenke6 redaktørlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 6.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 7redaktør7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 7redaktør7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 7redaktør7-lenke redaktør7lenke redaktør-lenke7 redaktørlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 7.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 8redaktør8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 8redaktør8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 8redaktør8-lenke redaktør8lenke redaktør-lenke8 redaktørlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 8.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på redaktør nummer 9redaktør9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på redaktør nummer 9redaktør9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Lenke til redaktør nummer 9redaktør9-lenke redaktør9lenke redaktør-lenke9 redaktørlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 9.

Sidenavnvalgfri
Antall redaktører som skal vises før 'm.fl.' brukes.vis-redaktører visredaktører

ingen beskrivelse

Tallvalgfri
Fornavn på oversetteroversetter-fornavn oversetter1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Etternavn på oversetteroversetter-etternavn oversetter1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetteroversetter-lenke oversetter1-lenke oversetterlenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetteren. For flere oversettere, bruk 'oversetter2-lenke', 'oversetter3-lenke', osv.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 2oversetter2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 2oversetter2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 2oversetter2-lenke oversetter2lenke oversetter-lenke2 oversetterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 2.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 3oversetter3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 3oversetter3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 3

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 3oversetter3-lenke oversetter3lenke oversetter-lenke3 oversetterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 3.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 4oversetter4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 4oversetter4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 4oversetter4-lenke oversetter4lenke oversetter-lenke4 oversetterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 4.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 5oversetter5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 5oversetter5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 5oversetter5-lenke oversetter5lenke oversetter-lenke5 oversetterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 5.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 6oversetter6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 6

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 6oversetter6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 6

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 6oversetter6-lenke oversetter6lenke oversetter-lenke6 oversetterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 6.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 7oversetter7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 7oversetter7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 7oversetter7-lenke oversetter7lenke oversetter-lenke7 oversetterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 7.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 8oversetter8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 8oversetter8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 8oversetter8-lenke oversetter8lenke oversetter-lenke8 oversetterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 8.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 9oversetter9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 9oversetter9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 9oversetter9-lenke oversetter9lenke oversetter-lenke9 oversetterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 9.

Sidenavnvalgfri
Innholdstilbyder (f.eks. en database)via

Tilbyder av artikkelen (ikke utgiver), f.eks. en aggregator eller et arkiv

tekstlinjeanbefalt
Andreandre

Brukes for å angi andre bidrag til verket, for eksempel 'Illustrert av Ola Nordmann' eller 'Oversatt av Kari Nordmann'

Innholdvalgfri
Oversatt tittelovers-tittel overs_tittel

Norsk tittel på artikkel, dersom den siterte kilden er på et annet språk; benyttes kun dersom etablert oversettelse finnes

Innholdvalgfri
Opprinnelsesåropprinnelsesår

Opprinnelig år for publikasjon

Tallvalgfri
Formatformat

Formatet til verket som er sitert via 'url' ('url' er påkrevd når 'format' benyttes; eksempler: PDF, DOC, XLS; ikke angi HTML

Innholdvalgfri
Kapittelkapittel

Kapitteloverskriften til kilden

tekstlinjevalgfri
Typetype

Tilleggsinformasjon om kildens medietype

Innholdvalgfri
Serieserie versjon

Serieidentifikator når kilden er en del av en serie, slik som en bokserie eller en artikkelsamling

Innholdvalgfri
Språkspråk

Språket kilden er skrevet på; bruk fullt språknavn; ikke bruk ikoner eller maler

Innholdvalgfri
Utgaveutgave

Når publikasjonen har mer enn én utgave; for eksempel: '2.', 'revidert'; ' utg.' legges til automatisk

tekstlinjevalgfri
Stedsted lokasjon

Geografisk sted for publikasjon; vanligvis ikke wikilenket;

tekstlinjevalgfri
Utgiverutgiver forlag

Navnet på utgiveren; vises etter tittelen

Innholdvalgfri
Utgivelsesstedutgivelsessted utgivelses-sted

Utgivelsessted vises etter tittel; hvis 'sted' eller 'lokasjon' også er angitt, vises de før tittelen med prefikset 'skrevet i'

Innholdvalgfri
Bindbind årgang volum

Nummer på bind/volum for en seriepublikasjon.

tekstlinjeanbefalt
Hefte/nummerhefte nummer

Hvilket nummer eller hefte det refereres til. Brukes ofte sammen med 'bind' og 'år' eller 'dato'.

tekstlinjeanbefalt
Side i utgivelsenside s

Siden i kilden som støtter innholdet; vises etter 's. '

tekstlinjevalgfri
Sidetallsider ss

Første og eventuelt siste side i artikkelen, adskilt med bindestrek. (OBS: Ikke en angivelse av antall sider i publikasjonen)

tekstlinjeanbefalt
Vedved

Kan brukes istedet for 'side' eller 'sider' hvor et sidetall ikke er passende eller det er unødvendig

tekstlinjevalgfri
Ingen s.nopp

Hvis den settes til 'y', fjernes 's. ' foran evt. angitte sidetall

tekstlinjevalgfri
arXiv-identifikatorarxiv

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 tegn

tekstlinjevalgfri
AZIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon-nettsteder utenom US

tekstlinjevalgfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

tekstlinjevalgfri
ISBNisbn

Internasjonalt standardboknummer. Bruk 13-sifret variant når mulig.

tekstlinjevalgfri
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feil ignorerisbnfeil

Settes til 'ja' hvis du vil bruke et ISBN-nummer som inneholder feil.

tekstlinjevalgfri
ISSNissn

Internasjonalt standardserienummer; 8 tegn; kan splittes opp i to grupper adskilt av bindestrek.

tekstlinjevalgfri
jfm-kodejfm

Klassifikasjonskode i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

tekstlinjevalgfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

tekstlinjevalgfri
LCCNlccn

Library of Congress-kontrollnummer

tekstlinjevalgfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

tekstlinjevalgfri
OCLCoclc

OCLC-nummer

tekstlinjevalgfri
OLol

Open Library-identifikator

tekstlinjevalgfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

tekstlinjevalgfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

tekstlinjevalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

tekstlinjevalgfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

tekstlinjevalgfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

tekstlinjevalgfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH tidsskriftidentifikator

tekstlinjevalgfri
idid

En unik identifikator som ikke er dekket av noen av de andre feltene.

tekstlinjevalgfri
Arkiv-URLarkiv-url arkivurl arkiv_url

URL til en arkivert kopi av nettsiden. Oppgis hvis nettsiden er, eller i tilfelle den blir utilgjengelig; krever at 'arkivdato' oppgis

tekstlinjevalgfri
Arkivdatoarkivdato arkiv-dato arkiv_dato

Dato da nettsiden ble arkivert. Ikke wikilenk. Brukes sammen med 'arkivurl'

tekstlinjevalgfri
Død lenkedød-lenke dødlenke

Hvis nettsiden har blitt arkivert, men fremdeles er tilgjengelig, kan du sette dødlenke til 'nei'.

tekstlinjevalgfri
Besøksdato for URLbesøksdato accessdate

Dato for når nettsiden ble besøkt ('16. november 2015', '2014-11-16' og '16.11.2014' er alle gyldige datoformater).

Datovalgfri
Registreringregistrering

Hvorvidt registrering er nødvendig for å vise nettsiden

tekstlinjevalgfri
URL til sammendragsammendragurl layurl laysummary sammendrag

Peker til et ikke-teknisk sammendrag av kilden

tekstlinjevalgfri
Kilde for sammendragetsammendragkilde

Navn på kilden for sammendraget; vises i kursiv, innledes av en bindestrek

tekstlinjevalgfri
Dato for sammendragetsammendragdato laydate

Dato da sammendraget ble publisert

tekstlinjevalgfri
Sitatsitat quote

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Innholdanbefalt
Kommentarkommentar

Ekstra informasjon som legges til på slutten av referansen. Brukes med forsiktighet

Innholdvalgfri
Postscriptpostscript

Avsluttende punktum for referansen. Ignoreres hvis 'sitat' er angitt

Standard
.
tekstlinjevalgfri
Refref

Et anker som kan brukes som mål for wikilenker. Tips: Feltet 'harv' genererer et anker som passer spesielt til Harvard-malen

tekstlinjevalgfri
Tilgang til innholdeturl-tilgang

Her kan du markere tilgangsbegrensninger til nettsiden. Bruk verdiene 'registrering' (hvis gratis registrering kreves), 'begrenset' (hvis gratis tilgang er begrenset til utprøving), 'abonnement' (hvis abonnement kreves). De fleste nettsider er antatt åpnent tilgjengelige, så verdien åpen er ikke tillatt.

tekstlinjevalgfri
Krever abonnementabonnement abb

Utfaset parameter. Bruk 'url-tilgang=abonnement' i stedet. Hvorvidt abonnement er nødvendig for å vise nettsiden. Se 'url-tilgang' for flere muligheter for å angi tilgangsbegrensninger.

Boolsk verdiforeldet

Eksempler

Markering Gjengir dette
{{Kilde artikkel
 | forfatter=Al-Biruni
 | oversetter=R. Ramsay Wright
 | utgivelsesår=2004
 | tittel=The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology
 | url=http://books.google.com/books?id=VbPna7GOoIEC&pg=PA87
 | forlag=Kessinger Publishing
 | isbn=0-7661-9307-1
 | språk=engelsk
}}

Al-Biruni (2004). «The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology» (engelsk). Oversatt av R. Ramsay Wright. Kessinger Publishing. ISBN 0-7661-9307-1. 

{{Kilde artikkel
 | forfatter=Alard, C.
 | tittel=Another bar in the Bulge
 | publikasjon=Astronomy and Astrophysics Letters
 | bind=379
 | hefte=2
 | utgivelsesår=2001
 | bibcode=2001A&A...379L..44A
 | doi=10.1051/0004-6361:20011487
 | arxiv=astro-ph/0110491
 | språk=engelsk
}}

Alard, C. (2001). «Another bar in the Bulge». Astronomy and Astrophysics Letters (engelsk). 379 (2). Bibcode:2001A&A...379L..44A. arXiv:astro-ph/0110491Åpent tilgjengelig. doi:10.1051/0004-6361:20011487. 

Se også