Maldokumentasjon
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}
{{Kilde avis}}

Formål

Malen brukes for å angi en referanse til en nettside. Tilsvarer røft sett Engelsk Wikipedia sin Template:Cite web.

Bruk

Merk at malen konfigureres i henhold til Modul:Citation/CS1/Configuration. Husk å også oppdatere Modul:TranslateTemplate/configuration/Cite web.
Merk at mest oppdatert maps-objekt finnes på WMFlabs
Kortformer til klipp-og-lim-bruk

{{Kilde www |url = |tittel = |besøksdato = 2024-02-29 |utgiver = |dato = }}

{{Kilde www
|url =
|tittel =
|besøksdato = 2024-02-29
|utgiver =
|dato =
}}
Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde www

Referanse til en nettside hvis innhold ikke er dekket av en mer spesifikk mal. For nyhetsartikler på nett; bruk malen «Kilde avis», for e-bøker; bruk malen «Kilde bok», osv.

Malparametre[Rediger maldata]

Denne malen foretrekker at parametrene formateres på én linje.

ParameterBeskrivelseTypeStatus
URLurl URL link

En identifiserende og permanent nettadresse til publikasjonen.

URLpåkrevd
Titteltittel title

Tittelen til nettsiden du siterer, ikke hele nettstedet. Ofte hovedoverskriften eller det som står i nettleserens tittelfelt. For å angi tittel for nettstedet, bruk feltet «Verk»

tekstlinjepåkrevd
Besøksdatobesøksdato accessdate access_date

Full dato for når du besøkte nettsiden. Bruk ISO 8601-formatet ''YYYY-MM-DD''.

Datoanbefalt
URL til arkivert utgavearkiv-url arkiv_url arkivurl archiveurl

Permanent nettadresse til en arkivert utgave av nettsiden på f.eks. archive.org, webcitation.org eller lignende. Brukes sammen med «Arkiveringsdato».

URLvalgfri
Arkiveringsdatoarkivdato arkiv-dato arkiv_dato archive_date archivedate

Dato på [[ISO 8601]]-fomatet YYYY-MM-DD for når nettsiden ble arkivert. Brukes sammen med arkiv_url

Eksempel
2015-10-01
Datovalgfri
ASIN-TLDasin-tld ASIN-TLD

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Vedved

?

tekstlinjevalgfri
Forfatter(e)forfattere personer

Liste over forfattere på fri form (formater som du vil). For en mer strukturert form, bruk i stedet feltene «Fornavn på forfatter nummer #» og «Etternavn på forfatter nummer #» der # er et tall.

tekstlinjeanbefalt
Format for forfatterforfatterformat forfatter-format

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Skilletegn mellom forfattereforfatter-skilletegn forfatter-separator forfatterseparator

ingen beskrivelse

Standard
;
tekstlinjevalgfri
Bokens tittelboktittel

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Kallesignalkallesignal

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Kartografikartografi

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Kapittel i publikasjonenkapittel bidrag oppføring artikkel seksjon

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Lenke til kapitletkapittellenke

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
URL til kapitletkapittel-url kapittelurl bidragurl bidrag-url seksjonurl

ingen beskrivelse

URLvalgfri
Medintervjuere i produksjonenmedintervjuere

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Konferansen publikasjonen er frakonferanse hendelse

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
URL til konferansenkonferanse-url konferanseurl hendelseurl

ingen beskrivelse

URLvalgfri
Publiseringsdatodato

Dato da nettsiden ble utgitt/publisert. Kan oppgis på mange forskjellige formater, f.eks. «30. januar 2013», «2013-30-01», «januar 2013» (ukjent dag), «2013» (ukjent dag/måned). Bruk verdien «u.d.» (uten dato) hvis nettsiden ikke har en publiseringsdato.

Datoanbefalt
Gradgrad

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Fornavn på hovedforfatter/førsteforfatterfornavn fornavn1 first first1

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på hovedforfatter/førsteforfatter. For flere forfattere, bruk feltene «Fornavn på forfatter nummer 2», osv…

tekstlinjevalgfri
Etternavn på hovedforfatter/førsteforfatteretternavn etternavn1 forfatter forfatter1 last last1

Etternavn, familienavn eller siste navn. For flere forfattere, bruk feltene «Etternavn på forfatter nummer 2», osv…

tekstlinjevalgfri
Lenke til hovedforfatterforfatterlenke forfatterlenke forfatter-lenke forfatterlenke1 forfatter1-lenke forfatter1lenke forfatter-lenke1 authorlink

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om hovedforfatter/førsteforfatter. Bruk «forfatterlenke2», «forfatterlenke3», osv. for flere forfattere.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på forfatter nummer 2fornavn2

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den andre forfatteren

tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 2etternavn2

Etternavn, familienavn eller siste navn på den andre forfatteren

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 2forfatterlenke2 forfatter2-lenke forfatter2lenke forfatter-lenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 2.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på forfatter nummer 3fornavn3

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den tredje forfatteren

tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 3etternavn3

Etternavn, familienavn eller siste navn på den tredje forfatteren

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 3forfatterlenke3 forfatter3-lenke forfatter3lenke forfatter-lenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 3.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på forfatter nummer 4fornavn4

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den fjerde forfatteren

tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 4etternavn4

Etternavn, familienavn eller siste navn på den fjerde forfatteren

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 4forfatterlenke4 forfatter4-lenke forfatter4lenke forfatter-lenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 4.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på forfatter nummer 5fornavn5

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den femte forfatteren

tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 5etternavn5

Etternavn, familienavn eller siste navn på den femte forfatteren

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 5forfatterlenke5 forfatter5-lenke forfatter5lenke forfatter-lenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 5.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på forfatter nummer 6fornavn6

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den sjette forfatteren

tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 6etternavn6

Etternavn, familienavn eller siste navn på den sjette forfatteren

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 6forfatterlenke6 forfatter6-lenke forfatter6lenke forfatter-lenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 6.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på forfatter nummer 7fornavn7

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den syvende forfatteren

tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 7etternavn7

Etternavn, familienavn eller siste navn på den syvende forfatteren

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 7forfatterlenke7 forfatter7-lenke forfatter7lenke forfatter-lenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 7.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på forfatter nummer 8fornavn8

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den åttende forfatteren

tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 8etternavn8

Etternavn, familienavn eller siste navn på den åttende forfatteren

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 8forfatterlenke8 forfatter8-lenke forfatter8lenke forfatter-lenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 8.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på forfatter nummer 9fornavn9

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på den niende forfatteren

tekstlinjevalgfri
Etternavn på forfatter nummer 9etternavn9

Etternavn, familienavn eller siste navn på den niende forfatteren

tekstlinjevalgfri
Lenke til forfatter nummer 9forfatterlenke9 forfatter9-lenke forfatter9lenke forfatter-lenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatter nummer 9.

Sidenavnvalgfri
Vis forfatterevis-forfattere visforfattere

Antall forfattere som skal vises før «m.fl.» brukes.

Tallvalgfri
Salsal

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Inaktiv DOIdoi_inaktiv doi_brutt DoiBrutt

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Utgaveutgave edition

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Redaktør(er)redaktører

Liste over redaktører på fri form (formater som du vil). For en mer strukturert form, bruk i stedet feltene «Fornavn på redaktør» og «Etternavn på redaktør».

tekstlinjevalgfri
Skilletegn mellom redaktørerredaktør-skilletegn redaktør-separator

ingen beskrivelse

Standard
;
tekstlinjevalgfri
Fornavn på hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-fornavn redaktør1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk «Fornavn på redaktør nummer 2», osv...

tekstlinjevalgfri
Etternavn på hovedredaktør/førsteredaktørredaktør-etternavn redaktør redaktør1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på hovedredaktør/førsteredaktør. For flere redaktører, bruk »Fornavn på redaktør nummer 2», osv...

tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktørenredaktør-lenke redaktørlenke redaktør1lenke redaktør1-lenke redaktørlenke1 redaktør-lenke1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren (første redaktør). Bruk «redaktør2-lenke», «redaktør3-lenke», osv. for flere redaktører.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på redaktør nummer 2redaktør2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 2redaktør2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 2redaktør2-lenke redaktør2lenke redaktør-lenke2 redaktørlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 2.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på redaktør nummer 3redaktør3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 3redaktør3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 3redaktør3-lenke redaktør3lenke redaktør-lenke3 redaktørlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 3.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på redaktør nummer 4redaktør4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 4redaktør4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 4redaktør4-lenke redaktør4lenke redaktør-lenke4 redaktørlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 4.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på redaktør nummer 5redaktør5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 5redaktør5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 5redaktør5-lenke redaktør5lenke redaktør-lenke5 redaktørlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 5.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på redaktør nummer 6redaktør6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 6.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 6redaktør6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 6.

tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 6redaktør6-lenke redaktør6lenke redaktør-lenke6 redaktørlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 6.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på redaktør nummer 7redaktør7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 7redaktør7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 7redaktør7-lenke redaktør7lenke redaktør-lenke7 redaktørlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 7.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på redaktør nummer 8redaktør8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 8redaktør8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 8redaktør8-lenke redaktør8lenke redaktør-lenke8 redaktørlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 8.

Sidenavnvalgfri
Fornavn på redaktør nummer 9redaktør9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på redaktør nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Etternavn på redaktør nummer 9redaktør9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på redaktør nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Artikkel om redaktør nummer 9redaktør9-lenke redaktør9lenke redaktør-lenke9 redaktørlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktør nummer 9.

Sidenavnvalgfri
Antall redaktører som skal vises før «m.fl.» brukes.vis-redaktører visredaktører

ingen beskrivelse

Tallvalgfri
Fornavn på oversetteroversetter-fornavn oversetter1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetteren. For flere oversettere, bruk «Fornavn på oversetter nummer 2», osv...

tekstlinjevalgfri
Etternavn på oversetteroversetter-etternavn oversetter1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetteren. For flere oversettere, bruk «Fornavn på oversetter nummer 2», osv...

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetteroversetter-lenke oversetter1-lenke oversetterlenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetteren. For flere oversettere, bruk «oversetter2-lenke», «oversetter3-lenke», osv.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 2oversetter2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 2oversetter2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 2.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 2oversetter2-lenke oversetter2lenke oversetter-lenke2 oversetterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 2.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 3oversetter3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 3.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 3oversetter3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 3

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 3oversetter3-lenke oversetter3lenke oversetter-lenke3 oversetterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 3.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 4oversetter4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 4oversetter4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 4.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 4oversetter4-lenke oversetter4lenke oversetter-lenke4 oversetterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 4.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 5oversetter5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 5oversetter5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 5.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 5oversetter5-lenke oversetter5lenke oversetter-lenke5 oversetterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 5.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 6oversetter6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 6

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 6oversetter6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 6

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 6oversetter6-lenke oversetter6lenke oversetter-lenke6 oversetterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 6.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 7oversetter7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 7oversetter7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 7.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 7oversetter7-lenke oversetter7lenke oversetter-lenke7 oversetterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 7.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 8oversetter8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 8oversetter8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 8.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 8oversetter8-lenke oversetter8lenke oversetter-lenke8 oversetterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 8.

Sidenavnvalgfri
Etternavn på oversetter nummer 9oversetter9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på oversetter nummer 9oversetter9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 9.

tekstlinjevalgfri
Lenke til oversetter nummer 9oversetter9-lenke oversetter9lenke oversetter-lenke9 oversetterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 9.

Sidenavnvalgfri
Embargoembargo Embargo

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Utgivelsens formatformat

Formatet er det fysiske mediumet, for eksempel ''ODF'' eller ''PDF''.

Standard
HTML
tekstlinjevalgfri
Identifikatorid ID utgiverid

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feil ignorerisbnfeil

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Innfeltinnfelt

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Intervjuerintervjuer

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Nummernummer

ingen beskrivelse

Tallvalgfri
Språkspråk

Språket som benyttes i publikasjonen. Spesifiser kun andre språk enn norsk.

tekstlinjevalgfri
Sisteforfatterampsisteforfatteramp sisteforfatteramp

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
URL til sammendragsammendragurl sammendrag

ingen beskrivelse

URLvalgfri
Sammendragkildesammendragkilde

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
«Minutes» fra møterminutter

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Skilletegn mellom etternavn og fornavn.navneskilletegn navneseparator

ingen beskrivelse

Standard
,
tekstlinjevalgfri
Ingen sporingingensporing maldokumentasjonsdemo nocat ingen-sporing

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Opprinnelsesåropprinnelsesår andre

ingen beskrivelse

Tallvalgfri
Side i utgivelsenside s

Side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''.

Tallvalgfri
Sider i utgivelsensider ss sideantall

Første og eventuelt siste side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''.

tekstlinjevalgfri
Verkverk publikasjon avis magasin verk nettside periodisk oppslagsverk encyclopedi ordbok

Tittelen på nettstedet eller et annet verk nettsiden er en del av.

tekstlinjevalgfri
Stedsted lokasjon plassering

Geografisk sted for en publikasjon. Vises vanligvis etter tittel, men hvis både sted og utgivelsessted er angitt, vil «sted» vises etter teksten «Skrevet i/på».

tekstlinjevalgfri
Postscriptpostscript

Avslutningstegn for en referanse, standard er punktum (.). Sett |postscript=ingen om du ikke ønsker et avslutningstegn. Feltet ignoreres hvis sitat er angitt.

Standard
.
tekstlinjevalgfri
Sted for utgivelsenutgivelsessted utgivelses-sted

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Utgiver/forlagforlag utgiver institusjon skole publisher

Juridisk ansvarlig utgiver/forlag.

tekstlinjeanbefalt
Sitatsitat sitering

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Innholdanbefalt
Kommentarkommentar

Ekstra informasjon som legges til på slutten av referansen. Bruk feltet med forsiktighet.

Innholdvalgfri
Navn på referansenref Ref

Referansenavn for avansert bruk, om du bruker denne malen under «Eksterne lenker» seksjonen.

tekstlinjevalgfri
Krever registreringregistrering

Hvorvidt registrering er nødvendig for å vise nettsiden

Boolsk verdivalgfri
Skalaskala

?

tekstlinjevalgfri
Serieserie

Navn på en eventuell serie dokumentet er en del av, f.eks. en bokserie.

tekstlinjevalgfri
Serielenkeserielenke

?

tekstlinjevalgfri
Serienummer for publikasjonenserienummer serienr

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
DOIdoi

Digital Object Identifier; starter med «10.»

tekstlinjevalgfri
PMCpmc

PubMed Center article number

tekstlinjevalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

tekstlinjevalgfri
Krever abonnementabonnement abb

Hvorvidt abonnement er nødvendig for å vise nettsiden. Se «url-tilgang» for flere muligheter for å angi tilgangsbegrensninger.

tekstlinjevalgfri
Tilgang til innholdeturl-tilgang

Her kan du markere tilgangsbegrensninger til nettsiden. Bruk verdiene «åpen» (hvis innholdet er åpent tilgjengelig), «registrering» (hvis gratis registrering kreves), «begrenset» (hvis gratis tilgang er begrenset til utprøving), «abonnement» (hvis abonnement kreves)

tekstlinjevalgfri
Tidspunkttidspunkt

?

tekstlinjevalgfri
Tidsteksttidstekst

?

tekstlinjevalgfri
Tittellenketittellenke episodelenke

?

tekstlinjevalgfri
Avdeling som har utgitt publikasjonenavdeling

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Typetype medium media

?

tekstlinjevalgfri
Kapittel i oversettelsenovers-kapittel overs_kapittel

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Transkripsjontranskripsjon

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
URL til transkripsjonentranskripsjon-url transkripsjonsurl

ingen beskrivelse

URLvalgfri
Oversettelsens tittelovers-tittel overs_tittel

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Innholdstilbyder (f.eks. en database)via

Tilbyder av nettsiden (som ikke er utgiver), f.eks. en aggregator eller et arkiv

Eksempel
JSTOR, Project MUSE, Elsevier Science Direct
tekstlinjevalgfri
Bind i publikasjonenbind årgang

ingen beskrivelse

tekstlinjevalgfri
Utgivelsesdagdag publishday

Dagen da utgivelsen fant sted

tekstlinjeforeldet
Utgivelsesmånedmåned publishmonth

Måneden da utgivelsen fant sted, gis som navnet på måneden ''Juni''.

tekstlinjeforeldet
Utgivelsesårår utgivelsesår publishyear

Året da utgivelsen fant sted, gis som et fullt årstall ''YYYY''.

Tallforeldet
url-statusurl-status

Indikerer status på URLen dersom den f.eks ikke lenger fungerer

Foreslåtte verdier
død, live
Eksempel
død
Strengvalgfri


Alle parametere, vertikalt format (slett dem du ikke trenger)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2024-02-29
 |forfatter = 
 |utgivelsesdato = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |doi = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2024-02-29
 |sitat = 
}}

Brukes til referanse til nettavis, nettsider til bedrifter o.l.

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2024-02-29
 |utgiver = 
 |dato = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2024-02-29
}}

Brukes til referanse til nettavis, nettsider til bedrifter o.l. (versjon uten arkiv)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2024-02-29
 |utgiver = 
 |dato = 
}}

Bruke etternavn, fornavn (med dagens dato)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2024-02-29
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2024-02-29
 |sitat = 
}}

Bruke forfatter (med dagens dato)

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2024-02-29
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2024-02-29
 |sitat = 
}}

Bruke besøksdato, etternavn, fornavn

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2024-02-29
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2024-02-29
 |sitat = 
}}

Bruke besøksdato, forfatter

{{Kilde www
 |ref = 
 |url = 
 |tittel = 
 |besøksdato = 2024-02-29
 |forfatter = 
 |dato = 
 |format = 
 |verk = 
 |utgiver = 
 |sider = 
 |språk = 
 |arkiv_url = 
 |arkivdato = 2024-02-29
 |sitat = 
}}

Alle paramtere, horisontalt format (slett dem du ikke trenger)

{{Kilde www |ref= |url= |tittel= |besøksdato= 2024-02-29|forfatter= |forfatter2= |utgivelsesdato= |dato= |format= |verk= |utgiver= |sider= |språk= |doi= |arkiv_url= |arkivdato= |sitat= }}


Alle paramtere, vertikalt format
{{Kilde www
|ref = 
|url = PÅKREVD FELT
|tittel = PÅKREVD FELT
|besøksdato = BETINGET PÅKREVD
|forfatter = 
|forfatter2 = 
|utgivelsesdato = 
|dato = 
|format = 
|verk =
|utgiver = 
|sider = 
|språk = 
|doi = 
|arkiv_url = 
|arkivdato = 
|sitat = 
}}

Påkrevde parametre

 • url: URL til en Internett-publikasjon.
 • tittel: tittel til en Internett-publikasjon.

Frivillige parametere

 • ref: referanse navn for avansert bruk, om du bruker denne malen under «Eksterne lenker» seksjonen.
 • forfatter: forfatter
  • etternavn produserer sammen med fornavn : etternavn, fornavn
  • forfatter_url samarbeider enten med forfatter eller med etternavn & fornavn for å lenke til den riktig wikipedia-artikkelen.
  • forfatter2, forfatter3, osv.: tillater flere forfattere.
 • utgivelsesdato: Full utgivelsesdato på ISO 8601-fomatet YYYY-MM-DD, datoen blir formatert som 29. februar 2024.
  • ELLER: år: utgivelsesår, måned: Navnet til utvigelsesmåneden. Hvis du også spesifiserer dagen, bruk utgivelsesdato isteden. Kan ikke være wikilenket.
 • format: Format, for eksempel: ODF eller PDF. HTML er implisitt hvis ikke annet spesifiseres.
 • verk: Hvis denne publikasjonen er en del av et større verk, oppgi navnet til det verket.
 • utgiver: utgiver, hvis det er én.
 • sider: pp. 5–7: Første side og frivillig siste side. Dette er for å liste sider som er relevante for sitatet, ikke det totale antallet sider i boken. Dette er spesielt nytteig for PDF formater, hvor sidene kan lenkes til med #page=tall anker lagt til på slutten av en URL:
  sider = [http://www.example.org/file.pdf#page=123 p. 123]
 • språk: språket som benyttes i publikasjonen (Ikke spesifiser norsk).
 • doi: Et digital object identifier for dokumentet, slik som 10.1038/news070508-7
  • doitekst: Hvis doi'en inneholder noen bokstaver som må unlates, bruk "doitekst" for den komplette versjonen. Se {{doi}}: "id" er det samme som "doi" og "label" er "doitekst"
 • arkiv_url: URL til en arkivert publikasjon, kan lages her Webcitation.org (krever arkivdato)
 • arkivdato: dato på ISO 8601-fomatet YYYY-MM-DD for når publikasjonen ble arkivert (krever arkiv_url), i [[29. februar]] [[2024]]. Kan være wikilenket. *'''sitat''': Relevant sitat fra en Internett-publikasjon. ==Eksempler== ;Noen vanlige brukstilfeller *<nowiki>{{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=2005-04-30 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=2005-07-06 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jan Jansen (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |forfatter=Jan Jansen |tittel=Mine favorittgjøremål del II |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jan Jansen. «Mine favorittgjøremål del II». Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |url=http://www.rbk.no/ |tittel=Rosenborg Ballklub |utgiver= RBK |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Rosenborg Ballklub». RBK. Besøkt 6. juli 2005. 
Brukerformat
 • {{Kilde www |tittel=Mot en syntese i økonomisk teori? |utgiver=INNOVISTA |url=http://www.step.no/Innovista/Innovista022003.pdf |format=PDF |besøksdato=24. juli 2007 }}
  «Mot en syntese i økonomisk teori?» (PDF). INNOVISTA. Besøkt 24. juli 2007. 
språk
 • {{Kilde www |forfatter=François Joliet |tittel=Honnit soit qui mal y pense |utgivelsesdato=30. april 2005 |url=http://www.example.fr/ |besøksdato=6. juli 2005 |språk=Fransk }}
  François Joliet (30. april 2005). «Honnit soit qui mal y pense» (fransk). Besøkt 6. juli 2005. 
medforfattere

Bruk |forfatter2=, |forfatter3=, osv... eller |forfatter2-etternavn= + |forfatter2-fornavn= osv...

 • {{Kilde www |forfatter=Jansen, Jan |forfatter2=Peter Smith |forfatter3=Jim Smythe |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  Jansen, Jan; Peter Smith; Jim Smythe (30. april 2005). «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. Besøkt 6. juli 2005. 
Ingen forfatter
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgiver=Åpent Forlag |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Åpent Forlag. 30. april 2005. 
Ingen forfatter, ingen utgiver
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. 30. april 2005. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |utgivelsesdato=30. april 2005 |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 }}
  «Mine favorittgjøremål del II». 30. april 2005. Besøkt 6. juli 2005. 
 • {{Kilde www |tittel=Inflation: Causes, Costs, and Current Status |utgivelsesdato=20. mai 2003 |url=http://www.policyalmanac.org/economic/archive/inflation.pdf |format=PDF |besøksdato=24. juli 2007 |språk=Engelsk }}
  «Inflation: Causes, Costs, and Current Status» (PDF) (engelsk). 20. mai 2003. Besøkt 24. juli 2007. 
Bruker arkiv_url og arkivdato for å referere til publikasjoner som har blitt tatt bort, men som er tilgjengelig fra en arkivert Internett-side.
 • {{Kilde www |tittel=Inflation: Causes, Costs, and Current Status |utgivelsesdato=20. mai 2003 |url=http://www.policyalmanac.org/economic/archive/inflation.pdf |format=PDF |besøksdato=24. juli 2007 |språk=Engelsk |arkiv_url=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/inflation.pdf |arkivdato=11. september 2005 }}
  «Inflation: Causes, Costs, and Current Status» (PDF) (engelsk). 20. mai 2003. Arkivert fra originalen (PDF) 11. september 2005. Besøkt 24. juli 2007. 
 • {{Kilde www |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |tittel=Interview with Maggie Downs |utgivelsesdato=31. mars 2006 |utgiver=The Desert Sun |språk=Engelsk |arkiv_url=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |arkivdato=26. april 2006 }}
  «Interview with Maggie Downs» (engelsk). The Desert Sun. 31. mars 2006. Arkivert fra originalen 26. april 2006. 
Bruker sitat
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 |sitat=Lorem ipsum dolor. }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005. «Lorem ipsum dolor.» 
Bruker kommentar (kommentar-feltet støttes foreløpig på grunn av bakoverkompatibilitet på den norske wikipedia).
 • {{Kilde www |tittel=Mine favorittgjøremål del II |verk=Leksikon over gjøremål |url=http://www.eksempel.no/ |besøksdato=6. juli 2005 |kommentar=Dette er en kommentar. }}
  «Mine favorittgjøremål del II». Leksikon over gjøremål. Besøkt 6. juli 2005.  Dette er en kommentar.

Se også