Modul:Citation/CS1/Configuration

Dokumentasjonsikon Moduldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]


Denne modulen og dens undermoduler er «motoren» bak CS1-stilen og de ulike kildemalene som følger denne ({{Kilde bok}}, {{Kilde www}}, osv…). Modulen er importert fra en:Module:Citation/CS1 og tilpasset norske forhold. De viktigste tilpasningene er i Modul:Citation/CS1/Configuration og Modul:Citation/CS1/Date validation, men det er gjort tilpasninger i omtrent alle undermodulene, så ved behov for å re-importere må man passe på dette. Re-importer alltid til sandkassene først.

Skal du gjøre endringer i denne modulen eller en av modulens undermoduler, prøv alltid i den tilhørende sandkassen først. Det finnes sandkasseversjoner av alle kildemalene som benytter Modul:Citation/CS1/sandkasse: {{Kilde bok/sandkasse}}, {{Kilde www/sandkasse}}, osv…, slik at du kan se hvordan disse blir påvirket av endringene dine.

Brukes av

Denne modulen brukes av følgende kildemaler:

Tilleggsmoduler


Vedlikeholdskategorier


local citation_config = {};

-- override <code>...</code> styling to remove color, border, and padding. <code> css is specified here:
-- https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/69cd73811f7aadd093050dbf20ed70ef0b42a713/skins%2Fcommon%2FcommonElements.css#L199
local code_style="color:inherit; border:inherit; padding:inherit;";

--[[--------------------------< U N C A T E G O R I Z E D _ N A M E S P A C E S >------------------------------

List of namespaces that should not be included in citation error categories. Same as setting notracking = true by default

Note: Namespace names should use underscores instead of spaces.

]]
local uncategorized_namespaces = { 'Diskusjon', 'Bruker', 'Brukerdiskusjon', 'Wikipedia-diskusjon', 'Fildiskusjon', 
	'Maldiskusjon', 'Hjelpdiskusjon', 'Kategoridiskusjon', 'Portaldiskusjon', 'Moduldiskusjon', 'MediaWiki-diskusjon' };

local uncategorized_subpages = {'/[Ss]andkasse', '/[Tt]esttilfeller'};		-- list of Lua patterns found in page names of pages we should not categorize

--[[--------------------------< M E S S A G E S >--------------------------------------------------------------

Translation table

The following contains fixed text that may be output as part of a citation.
This is separated from the main body to aid in future translations of this
module.

]]

local messages = {
	['archived-dead'] = 'Arkivert fra $1 $2',
	['archived-not-dead'] = '$1 fra originalen $2',
	['archived-missing'] = 'Arkivert fra originalen$1 $2',
	['archived'] = 'Arkivert',
	['by'] = 'Av',																-- contributions to authored works: introduction, foreword, afterword
	['cartography'] = 'Kartografi av $1',
	['editor'] = 'red.',
	['editors'] = 'red.',
	['edition'] = '($1 utg.)',
	['episode'] = 'Episode $1',
	['et al'] = 'm.fl.',
	['in'] = 'I',																-- edited works
	['inactive'] = 'inaktiv',
	['inset'] = '$1 innfelt',
	['interview'] = 'Intervju med $1',
	['lay summary'] = 'Sammendrag',
	['newsgroup'] = '[[Diskusjonsgruppe]]:&nbsp;$1',
	['original'] = 'originalen',
	['published'] = ' (utgitt $1)',
	['retrieved'] = 'Besøkt $1',
	['season'] = 'sesong $1',
	['section'] = '§ $1',
	['sections'] = '§§ $1',
	['series'] = 'Serie $1',
	['translated'] = 'Oversatt av $1',
	['type'] = ' ($1)',															-- for titletype
	['written'] = 'Skrevet i/på $1',          -- Viser til sted. Litt vrient på norsk siden både 'Skrevet i' og 'Skrevt på' brukes

	['vol'] = '$1 bind&nbsp;$2',												-- $1 is sepc; bold journal style volume is in presentation{}
	['vol-no'] = '$1 bind&nbsp;$2 no.&nbsp;$3',									-- sepc, volume, issue
	['issue'] = '$1 No.&nbsp;$2',												-- $1 is sepc

	['j-vol'] = '$1 $2',														-- sepc, volume; bold journal volume is in presentation{}
	['j-issue'] = ' ($1)',

	['nopp'] = '$1 $2';															-- page(s) without prefix; $1 is sepc

	['p-prefix'] = "$1 s.&nbsp;$2",												-- $1 is sepc
	['pp-prefix'] = "$1 s.&nbsp;$2",											-- $1 is sepc
	['j-page(s)'] = ': $1',														-- same for page and pages

	['sheet'] = '$1 Sheet&nbsp;$2',												-- $1 is sepc
	['sheets'] = '$1 Sheets&nbsp;$2',											-- $1 is sepc
	['j-sheet'] = ': Sheet&nbsp;$1',
	['j-sheets'] = ': Sheets&nbsp;$1',
	
	['subscription'] = '<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(<span title="Det er ikke påkrevd at kilder skal være tilgjengelig på nett. Kilder på nett må ikke være fritt tilgjengelig. Det kan være at nettstedet krever betalt abonnement." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">abonnement kreves</span>)</span>' ..
		'[[Kategori:Sider som inneholder lenker som krever abonnement]]', 
	
	['registration'] = '<span style="font-size:0.95em; font-size:90%; color:#555">(<span title="Det er ikke påkrevd at kilder skal være tilgjengelig på nett. Kilder på nett må ikke være fritt tilgjengelig. Det kan være at nettstedet krever registrering." style="border-bottom:1px dotted;cursor:help">registrering kreves</span>))</span>' ..
		'[[Kategori:Sider som inneholder lenker som krever registrering]]',
	
	['language'] = '<small class="tekst-graa"><b>($1)</b></small>',
	['via'] = " &ndash; via $1",
	['event'] = 'Hendelsen inntreffer',
	['minutes'] = 'minutter fra start',
	
	['parameter-separator'] = ', ',
	['parameter-final-separator'] = ', og ',
	['parameter-pair-separator'] = ' og ',
	
	-- Determines the location of the help page
	['help page link'] = 'Hjelp:CS1-feil',
	['help page label'] = 'hjelp',
	
	-- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
	['undefined_error'] = 'Malen er kallet med en udefinert feiltilstand',
	['unknown_manual_ID'] = 'Ukjent manuell ID-modus',
	['unknown_ID_mode'] = 'Ukjent ID-modus',
	['unknown_argument_map'] = 'Argumentkartet er ikke definert for denne variabelen',
	['bare_url_no_origin'] = 'Naken url funnet, men origianlidikatoren er null eller tom',
}

--[[--------------------------< P R E S E N T A T I O N >------------------------------------------------------

Fixed presentation markup. Originally part of citation_config.messages it has been moved into its own, more semantically
correct place.

]]
local presentation = 
	{
	-- Error output
	-- .error class is specified at https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/9553bd02a5595da05c184f7521721fb1b79b3935/skins%2Fcommon%2Fshared.css#L538
	-- .citation-comment class is specified at Help:CS1_errors#Controlling_error_message_display
	['hidden-error'] = '<span style="display:none;font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span style="font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',

	['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate">$1$2</span>',			-- to allow editors to hide accessdate using personal css

	['bdi'] = '<bdi$1>$2</bdi>',												-- bidirectional isolation used with |script-title= and the like

	['cite'] = '<cite class="$1">$2</cite>';									-- |ref= not set so no id="..." attribute
	['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>';							-- for use when |ref= is set

	['format'] = ' <span style="font-size:85%;">($1)</span>',					-- for |format=, |chapter-format=, etc
	
																				-- various access levels, for |access=, |doi-access=, |arxiv=, ...
																				-- narrow no-break space &#8239; may work better than nowrap css. Or not? browser support?

	['access-signal'] = '<span class="plainlinks">$1&#8239;$2</span>',			-- external link with appropriate lock icon
		['free'] = '[[File:Lock-green.svg|9px|link=|alt=Åpent tilgjengelig|Åpent tilgjengelig]]',
		['registration'] = '[[File:Lock-blue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Gratis registrering kreves|Gratis registrering kreves]]',
		['limited'] = '[[File:Lock-blue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Gratis tilgang begrenset til utprøving, abonnement kreves vanligvis|Gratis tilgang begrenset til utprøving, abonnement kreves vanligvis]]',
		['subscription'] = '[[File:Lock-red-alt.svg|9px|link=|alt=Betalt abonnement kreves|Betalt abonnement kreves]]',
		['åpen'] = '[[File:Lock-green.svg|9px|link=|alt=Åpent tilgjengelig|Åpent tilgjengelig]]',
		['registrering'] = '[[File:Lock-blue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Gratis registrering kreves|Gratis registrering kreves]]',
		['begrenset'] = '[[File:Lock-blue-alt-2.svg|9px|link=|alt=Gratis tilgang begrenset til utprøving, abonnement kreves vanligvis|Gratis tilgang begrenset til utprøving, abonnement kreves vanligvis]]',
		['abonnement'] = '[[File:Lock-red-alt.svg|9px|link=|alt=Betalt abonnement kreves|Betalt abonnement kreves]]',

	['italic-title'] = "''$1''",

	['kern-left'] = '<span style="padding-left:0.2em;">$1</span>$2',			-- spacing to use when title contains leading single or double quote mark
	['kern-right'] = '$1<span style="padding-right:0.2em;">$2</span>',			-- spacing to use when title contains trailing single or double quote mark

	['nowrap1'] = '<span class="nowrap">$1</span>',								-- for nowrapping an item: <span ...>yyyy-mm-dd</span>
	['nowrap2'] = '<span class="nowrap">$1</span> $2',							-- for nowrapping portions of an item: <span ...>dd mmmm</span> yyyy (note white space)

	['ocins'] = '<span title="$1" class="Z3988"><span style="display:none;">&nbsp;</span></span>',		-- Note: Using display: none on the COinS span breaks some clients

	['parameter'] = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',

	['quoted-text'] = '«$1»',													-- for wrapping |quote= content
	['quoted-title'] = '«$1»',

	['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",
	['vol-bold'] = '$1 $2',												-- sepc, volume; for bold journal cites; for other cites ['vol'] in messages{}
	}

	
--[[--------------------------< A L I A S E S >----------------------------------------------------------------

Aliases table for commonly passed parameters

]]

local aliases = {
	['AccessDate'] = {'besøksdato', 'accessdate'},
	['Agency'] = {'nyhetsbyrå', 'byrå'},
	['AirDate'] = 'først',
	['ArchiveDate'] = {'arkiv-dato', 'arkiv_dato', 'arkivdato'},
	['ArchiveFormat'] = 'arkivformat',
	['ArchiveURL'] = {'arkiv-url', 'arkiv_url', 'arkivurl' },
	['ASINTLD'] = {'ASIN-TLD', 'asin-tld'},
	['At'] = 'ved',
	['AuthorNameSeparator'] = {'forfatternavn-skilletegn', 'forfatternavn-separator'},
	['Authors'] = {'forfattere', 'personer'},
	['AuthorSeparator'] = {"forfatter-skilletegn", "forfatter-separator", "forfatterseparator" },
	['BookTitle'] = 'boktittel',
	['Callsign'] = 'kallesignal',	-- kilde intervju
	['Cartography'] = 'kartografi',
	['Chapter'] = {'kapittel', 'bidrag', 'oppføring', 'artikkel', 'seksjon' },
	['ChapterFormat'] = {'kapittelformat', 'bidragsformat', 'avsnittsformat'};
	['ChapterLink'] = 'kapittellenke',
	['ChapterURL'] = {'kapittel-url', 'kapittelurl', 'bidrag-url', 'bidragurl', 'seksjonurl', 'avsnittsurl' },
	['City'] = 'by',	-- kilde intervju
	['Class'] = 'klasse',														-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['Coauthors'] = {'medforfattere', 'medforfatter' },
	['Cointerviewers'] = 'medintervjuere',	-- kilde intervju
	['Collaboration'] = 'samarbeid',
	['Conference'] = {'konferanse', 'hendelse' },
	['ConferenceFormat'] = {'konferanseformat', 'arrangement-format'},
	['ConferenceURL'] = {'konferanse-url', 'konferanseurl', 'arrangement-url', 'arrangementurl', 'hendelseurl'},
	['Contribution'] = 'bidrag',											-- introduction, foreword, afterword, etc; required when |contributor= set
	['Date'] = 'dato',
	['Day'] = 'dag',
	['DeadURL'] = {'url-status', 'død-lenke', 'dødlenke'},
	['Degree'] = 'grad',
	['DF'] = 'df',
	['DisplayAuthors'] = {"vis-forfattere", "visforfattere"},
	['DisplayEditors'] = {"vis-redaktører", "visredaktører"},
	['Docket'] = 'docket',
	['Docket'] = 'sal',
	['DoiBroken'] = {'doi_inaktivdato', 'doi_bruttdato', 'doi_brutt'},
	['Edition'] = 'utgave',
	['EditorNameSeparator'] = {'redaktørnavn-skilletegn', 'redaktørnavn-separator'},
	['Editors'] = 'redaktører',
	['EditorSeparator'] = {'redaktør-skilletegn', 'redaktør-separator'},
	['Embargo'] = 'embargo',
	['Embargo'] = {'Embargo', 'embargo'},
	['Encyclopedia'] = {'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'oppslagsverk'},		-- this one only used by citation
	['Episode'] = 'episode',													-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['Format'] = 'format',
	['ID'] = {'id', 'ID', 'utgiverid'},
	['IgnoreISBN'] = {'ignorer-isbn-feil', 'ignorerisbnfeil'},
	['Inset'] = 'innfelt',
	['Interviewer'] = 'intervjuer',	-- kilde intervju
	['Interviewers'] = 'intervjuere',
	['Issue'] = {'hefte', 'nummer', 'issue'},
	['Language'] = {'på', 'språk'},
	['LastAuthorAmp'] = 'sisteforfatteramp',
	['LayDate'] = 'sammendragdato',
	['LayFormat'] = 'sammendragsformat',
	['LaySource'] = {'sammendragkilde', 'sammendragskilde'},
	['LayURL'] = {'sammendragurl', 'sammendrag'}, -- 'sammendrag' kan lett misforstås, den burde stå under 'Minutes'
	['MailingList'] = {'epostliste', 'e-post-liste', 'e-postliste'},			-- cite mailing list only
	['Map'] = 'kart',															-- cite map only
	['MapFormat'] = 'kart-format',												-- cite map only
	['MapURL'] = {'karturl', 'kart-url'},										-- cite map only
	['MessageID'] = 'meldings-id',
	['Minutes'] = {'minutter', 'abstrakt'},
	['Mode'] = 'modus',
	['Month'] = 'måned',
	['NameListFormat'] = 'navnelisteformat',
	['NameSeparator'] = {'navneskilletegn', 'navneseparator'},
	['Network'] = 'nettverk',
	['NoPP'] = {'no-pp', 'nopp'},
	['NoTracking'] = {"maldokumentasjonsdemo", 'nocat', 'ingensporing', "ingen-sporing"},
	['Number'] = 'nummer',														-- this case only for cite techreport
	['OrigYear'] = 'opprinnelsesår',
	['Others'] = 'andre',
	['Page'] = {'s', 'side', 'page'},
	['Pages'] = {'ss', 'sider', 'pages'},
	['Periodical'] = {'publikasjon', 'avis', 'magasin', 'magazine', 'verk', 'nettside', 'periodisk', 'oppslagsverk', 'encyclopedi', 'ordbok', 'epostliste' },
	['Place'] = {'sted', 'lokasjon'},
	['PostScript'] = 'postscript',
	['PPPrefix'] = 'SSPrefiks',
	['PPrefix'] = 'SPrefiks',
	['Program'] = 'program',	-- kilde intervju
	['PublicationDate'] = {'utgivelsesdato', 'utgivelses-dato' },
	['PublicationPlace'] = {'utgivelses-sted', 'utgivelsessted' },
	['PublisherName'] = {'forlag', 'utgiver', 'institusjon', 'skole', 'publisher'},
	['Quote'] = {'sitat', 'sitering'},
	['Ref'] = {'ref', 'Ref'},
	['RegistrationRequired'] = 'registrering',
	['Scale'] = 'skala',
	['ScriptChapter'] = 'script-kapittel',
	['ScriptTitle'] = 'script-tittel',
	['Season'] = 'sesong',
	['Section'] = {'seksjon', 'avsnitt'},
	['Sections'] = {'seksjoner'},													-- cite map only
	['Separator'] = {'skilletegn', 'separator'},
	['Series'] = {'serier', 'serie', 'versjon'},
	['SeriesLink'] = 'serielenke',
	['SeriesNumber'] = {'serienummer', 'serienr'},
	['SeriesSeparator'] = 'series-separator',
	['Sheet'] = 'sheet',														-- cite map only
	['Sheets'] = 'sheets',														-- cite map only
	['Station'] = 'stasjon',
	['SubscriptionRequired'] = {'abonnement', 'abb'},
	['Time'] = 'tidspunkt',
	['TimeCaption'] = 'tidstekst',
	['Title'] = {'tittel', 'title'},
	['TitleLink'] = {'tittellenke', 'episodelenke' },
	['TitleNote'] = 'avdeling',
	['TitleType'] = {'type', 'medium', 'media'},
	['TransChapter'] = {'overs-kapittel', 'overs_kapittel' },
	['Transcript'] = 'transkripsjon',
	['TranscriptFormat'] = 'transkripsjonsformat',
	['TranscriptURL'] = {'transkripsjon-url', 'transkripsjonsurl'},
	['TransMap'] = 'trans-map',													-- cite map only
	['TransTitle'] = {'overs-tittel', 'overs_tittel' },
	['URL'] = {'url', 'URL'},
	['UrlAccess'] = 'url-tilgang',
	['Vauthors'] = 'vauthors',
	['Veditors'] = 'veditors',
	['Via'] = 'via',
	['Via'] = 'via',
	['Volume'] = {'bind', 'årgang', 'volum'},
	['Year'] = {'år', 'utgivelsesår'},


	['AuthorList-First'] = {"forfatter#-fornavn", "forfatter-fornavn#", "fornavn#", "first#"},
	['AuthorList-Last'] = {"forfatter#-etternavn", "forfatter-etternavn#", "etternavn#", "forfatter#", "last#"},
	['AuthorList-Link'] = {"forfatter#-lenke", "forfatter-lenke#", "forfatter#lenke", "forfatterlenke#"},
	['AuthorList-Mask'] = {"forfatter#-maske", "forfatter-maske#", "forfatter#maske", "forfattermaske#"},

  ['ContributorList-First'] = {'bidragsyter-fornavn#', 'contributor#-fornavn'},
	['ContributorList-Last'] = {'bidragsyter#', 'bidragsyter-etternavn#', 'bidragsyter#-etternavn'},
	['ContributorList-Link'] = {'bidragsyter-lenke#', 'bidragsyter#-lenke'},
	['ContributorList-Mask'] = {'bidragsyter-maske#', 'bidragsyter#-maske'},

	['EditorList-First'] = {"redaktør#-fornavn", "redaktør-fornavn#", "redaktørfornavn#", "redaktør#fornavn"},
	['EditorList-Last'] = {"redaktør#-etternavn", "redaktør-etternavn#", "redaktøretternavn#", "redaktør#", "redaktører#"},
	['EditorList-Link'] = {"redaktør#-lenke", "redaktør-lenke#", "redaktør#lenke", "redaktørlenke#"},
	['EditorList-Mask'] = {"redaktør#-maske", "redaktør-maske#", "redaktør#maske", "redaktørmaske#"},

	['InterviewerList-First'] = {'intervjuer-fornavn#', 'intervjuer#-fornavn'},
	['InterviewerList-Last'] = {'intervjuer#', 'intervjuer-etternavn#', 'intervjuer#-etternavn'},
	['InterviewerList-Link'] = {'intervjuer-lenke#', 'intervjuer#-lenke'},
	['InterviewerList-Mask'] = {'intervjuer-maske#', 'intervjuer#-maske'},

	['TranslatorList-First'] = {'oversetter-fornavn#', 'oversetter#-fornavn'},
	['TranslatorList-Last'] = {'oversetter#', 'oversetter-etternavn#', 'oversetter#-etternavn'},
	['TranslatorList-Link'] = {'oversetter-lenke#', 'oversetter#-lenke'},
	['TranslatorList-Mask'] = {'oversetter-maske#', 'oversetter#-maske'},

}

--[[--------------------------< S P E C I A L  C A S E  T R A N S L A T I O N S >----------------------------

This table is primarily here to support internationalization. Translations in this table are used, for example,
when an error message, category name, etc is extracted from the English alias key. There may be other cases where
this translation table may be useful.

]]

local special_case_translation = {
	['AuthorList'] = "forfatterliste",											-- these for multiple names maint categories
	['ContributorList'] = "bidragsyterliste",
	['EditorList'] = "redaktørliste",
	['InterviewerList'] = "intervjuerliste",
	['TranslatorList'] = "oversetterliste",
	
	['authors'] = "forfattere",													-- used in get_display_authors_editors()
	['editors'] = "redaktører",
	}

--[[--------------------------< D E F A U L T S >--------------------------------------------------------------

Default parameter values

TODO: keep this? Only one default?
]]

local defaults = {
	['DeadURL'] = 'yes',
}


--[[--------------------------< V O L U M E , I S S U E , P A G E S >----------------------------------------

These tables hold cite class values (from the template invocation) and identify those templates that support
|volume=, |issue=, and |page(s)= parameters. Cite conference and cite map require further qualification which
is handled in the main module.

]]

local templates_using_volume = {'citation', 'audio-visual', 'book', 'conference', 'encyclopaedia', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'report', 'techreport', 'thesis'}
local templates_using_issue = {'citation', 'conference', 'episode', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news'}
local templates_not_using_page = {'audio-visual', 'episode', 'mailinglist', 'newsgroup', 'podcast', 'serial', 'sign', 'speech'}--[[--------------------------< K E Y W O R D S >--------------------------------------------------------------

This table holds keywords for those parameters that have defined sets of acceptible keywords.

]]

local keywords = {
	['yes_true_y'] = {'yes', 'true', 'y', 'ja'},										-- ignore-isbn-error, last-author-amp, no-tracking, nopp, registration, subscription
--	['deadurl'] = {'yes', 'true', 'y', 'no', 'unfit', 'usurped', 'unfit no archive', 'usurped no archive'},		-- hidden 2016-04-10; see Help_talk:Citation_Style_1#Recycled_urls
	['deadurl'] = {'yes', 'true', 'y', 'no', 'ja', 'nei', 'unfit', 'usurped', 'bot: unknown', 'død', 'dead', 'live', 'ok'},
	['mode'] = {'cs1'}, -- 'cs2', 'mla',
	['name-list-format'] = {'vanc'},
	['contribution'] = {'afterword', 'foreword', 'introduction', 'preface'},	-- generic contribution titles that are rendered unquoted in the 'chapter' position
	['date-format'] = {'dmy', 'dmy-all', 'mdy', 'mdy-all', 'ymd', 'ymd-all'},
	['url-access'] = {'abonnement', 'begrenset', 'registrering', 'åpen', 'subscription', 'limited', 'registration'}, 	  -- access level of a URL (subscription required, limited access, free registration required), free to read by default
  ['id-access'] = {'free'},                     -- access level of an identifier (free to read), subscription required (or no full text) by default
}


--[[--------------------------< S T R I P M A R K E R S >------------------------------------------------------

Common pattern definition location for stripmarkers so that we don't have to go hunting for them if (when)
MediaWiki changes their form.

]]

local stripmarkers = {
	['any'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-(%a+)%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127',			-- capture returns name of stripmarker
	['math'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-math%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127'			-- math stripmarkers used in coins_cleanup() and coins_replace_math_stripmarker()
	}


--[[--------------------------< I N V I S I B L E _ C H A R A C T E R S >--------------------------------------

This table holds non-printing or invisible characters indexed either by name or by Unicode group. Values are decimal
representations of UTF-8 codes. The table is organized as a table of tables because the lua pairs keyword returns
table data in an arbitrary order. Here, we want to process the table from top to bottom because the entries at
the top of the table are also found in the ranges specified by the entries at the bottom of the table.

This list contains patterns for templates like {{'}} which isn't an error but transcludes characters that are
invisible. These kinds of patterns must be recognized by the functions that use this list.

Also here is a pattern that recognizes stripmarkers that begin and end with the delete characters. The nowiki
stripmarker is not an error but some others are because the parameter values that include them become part of the
template's metadata before stripmarker replacement.

]]

local invisible_chars = {
	{'replacement', '\239\191\189'},											-- U+FFFD, EF BF BD
	{'zero width joiner', '\226\128\141'},										-- U+200D, E2 80 8D
	{'zero width space', '\226\128\139'},										-- U+200B, E2 80 8B
	{'hair space', '\226\128\138'},												-- U+200A, E2 80 8A
	{'soft hyphen', '\194\173'},												-- U+00AD, C2 AD
	{'horizontal tab', '\009'},													-- U+0009 (HT), 09
	{'linjeskift', '\010'},														-- U+000A (LF), 0A
	{'carriage return', '\013'},												-- U+000D (CR), 0D
	{'stripemarkør', stripmarkers.any},											-- stripmarker; may or may not be an error; capture returns the stripmaker type
	{'delete', '\127'},															-- U+007F (DEL), 7F; must be done after stripmarker test
	{'C0 control', '[\000-\008\011\012\014-\031]'},								-- U+0000–U+001F (NULL–US), 00–1F (except HT, LF, CR (09, 0A, 0D))
	{'C1 control', '[\194\128-\194\159]'},										-- U+0080–U+009F (XXX–APC), C2 80 – C2 9F
--	{'Specials', '[\239\191\185-\239\191\191]'},								-- U+FFF9-U+FFFF, EF BF B9 – EF BF BF
--	{'Private use area', '[\238\128\128-\239\163\191]'},						-- U+E000–U+F8FF, EE 80 80 – EF A3 BF
--	{'Supplementary Private Use Area-A', '[\243\176\128\128-\243\191\191\189]'},	-- U+F0000–U+FFFFD, F3 B0 80 80 – F3 BF BF BD
--	{'Supplementary Private Use Area-B', '[\244\128\128\128-\244\143\191\189]'},	-- U+100000–U+10FFFD, F4 80 80 80 – F4 8F BF BD
}


--[[--------------------------< L A N G U A G E S >------------------------------------------------------------

This table is used to hold ISO 639-1 two-character language codes that apply only to |script-title= and |script-chapter=

]]

local script_lang_codes = {'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bs', 'dv', 'el',		-- ISO 639-1 codes only for |script-title= and |script-chapter=
	'fa', 'he', 'hy', 'ja', 'ka', 'kn', 'ko', 'ku',
	'mk', 'ml', 'mr', 'my', 'ps', 'ru', 'sd', 'sr',
	'th', 'uk', 'ug', 'ur', 'yi', 'zh'};


--[[--------------------------< M A I N T E N A N C E _ C A T E G O R I E S >----------------------------------

Here we name maintenance categories to be used in maintenance messages.

]]

local maint_cats = {
	['ASIN'] = 'CS1-vedlikehold: ASIN bruker ISBN',
	['authors'] = 'CS1-vedlikehold: Bruker forfattere-parameteren',
	['bot:_unknown'] = 'CS1-vedlikehold: BOT: Ukjent status for original-url',
	['date_format'] = 'CS1-vedlikehold: Datoformat',
	['date_year'] = 'CS1-vedlikehold: Dato og år',
	['disp_auth_ed'] = 'CS1-vedlikehold: vis-$1',									-- $1 is authors or editors; gets value from special_case_translation table
	['editors'] = 'CS1-vedlikehold: Bruker redaktører-parameteren',
	['embargo'] = 'CS1-vedlikehold: PMC embargo utløpt',
	['english'] = 'CS1-vedlikehold: English language specified',
	['norwegian'] = 'CS1-vedlikehold: Norsk språk angitt',
	['etal'] = 'CS1-vedlikehold: Eksplisitt bruk av m.fl.',
	['extra_text'] = 'CS1-vedlikehold: Ekstra tekst',
	['extra_text_names'] = 'CS1-vedlikehold: Ekstra tekst: $1',							-- $1 is <name>s list; gets value from special_case_translation table
	['ignore_isbn_err'] = 'CS1-vedlikehold: Ignorerte ISBN-feil',
	['interviewers'] = 'CS1-vedlikehold: Bruker intervjuere-parameteren',
	['missing_pipe'] = 'CS1-vedlikehold: Manglende vertikalstrek',
	['mult_names'] = 'CS1-vedlikehold: Flere navn: $1',							-- $1 is <name>s list; gets value from special_case_translation table
	['pmc_format'] = 'CS1-vedlikehold: PMC-format',
	['unfit'] = 'CS1-vedlikehold: Uheldig URL', -- unfit?? 
	['unknown_lang'] = 'CS1-vedlikehold: Ukjent språk',
	['untitled'] = 'CS1-vedlikehold: Periodikum uten navn',
	}

--[[--------------------------< P R O P E R T I E S _ C A T E G O R I E S >------------------------------------

Here we name properties categories

]]

local prop_cats = {
	['foreign_lang_source'] = 'CS1 $1-language sources ($2)',					-- |language= categories; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
	['foreign_lang_source_2'] = 'CS1 foreign language sources (ISO 639-2)|$1',	-- |language= category; a cat for ISO639-2 languages; $1 is the ISO 639-2 code
	['script'] = 'CS1 uses foreign language script',							-- when language specified by |script-title=xx: doesn't have its own category
	['script_with_name'] = 'CS1 uses $1-language script ($2)',					-- |script-title=xx: has matching category; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
	}--[[--------------------------< T I T L E _ T Y P E S >--------------------------------------------------------

Here we map a template's CitationClass to TitleType (default values for |type= parameter)

]]

local title_types = {
	['AV-media-notes'] = 'AV-mediemerknader',
	['interview'] = 'intervju',
	['mailinglist'] = 'epostliste',
	['map'] = 'kart',
	['podcast'] = 'podkast',
	['pressrelease'] = 'pressemelding',
	['report'] = 'rapport',
	['techreport'] = 'teknisk rapport',
	['thesis'] = 'avhandling',
	}

--[[--------------------------< E R R O R _ C O N D I T I O N S >----------------------------------------------

Error condition table

The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the code. For each ID, we specify a
text message to display, an error category to include, and whether the error message should be wrapped as a hidden comment.

Anchor changes require identical changes to matching anchor in Help:CS1-feil

]]

local error_conditions = {
	accessdate_missing_url = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;besøksdato=</code> krever at <code>&#124;url=</code> også er angitt.',
		anchor = 'accessdate_missing_url',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker besøksdato og mangler URL',
		hidden = true },
	archive_missing_date = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;arkiv_url=</code> krever at <code>&#124;arkivdato=</code> også er angitt',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'Sider med kildemaler som mangler arkivdato',
		hidden = true },
	archive_missing_url = {
		message = 'Bruk av <code>&#124;arkiv_url=</code> krever at <code>&#124;url=</code> også er angitt',
		anchor = 'archive_missing_url',
		category = 'Sider med kildemaler som mangler originallenke',
		hidden = true },
	archive_url = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;arkiv_url=</code> er ugyldig: $1',
		anchor = 'archive_url',
		category = 'Sider med ugyldig arkiv_url',
		hidden = false },
	arxiv_missing = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;arxiv=</code> er påkrevd',
		anchor = 'arxiv_missing',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',											-- same as bad arxiv
		hidden = false },
	arxiv_params_not_supported = {
		message = 'Ugyldig(e) argument(er) gitt til cite arXiv',
		anchor = 'arxiv_params_not_supported',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',											-- same as bad arxiv
		hidden = false },
	bad_arxiv = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;arxiv=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_arxiv',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_asin = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;asin=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_asin',
		category ='CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_bibcode = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;bibcode=</code> $1',
		anchor = 'bad_bibcode',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_biorxiv = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;biorxiv=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_biorxiv',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_citeseerx = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;citeseerx=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_citeseerx',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_date = {
		message = 'Sjekk datoverdier i <code style="'..code_style..'">$1</code>',
		anchor = 'bad_date',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder datofeil',
		hidden = false },
	bad_doi = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;doi=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_doi',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder DOI-feil',
		hidden = false },
	bad_hdl = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;hdl=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_hdl',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_isbn = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;isbn=</code>-verdien: $1',
		anchor = 'bad_isbn',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder ISBN-feil',
		hidden = false },
	bad_ismn = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;ismn=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_ismn',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_issn = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;$1issn=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_issn',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder ISSN-feil',
		hidden = false },
	bad_lccn = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;lccn=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_lccn',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_message_id = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;message-id=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_message_id',
		category = 'CS1-feil: message-id',
		hidden = false },
	bad_ol = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;ol=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_ol',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_paramlink = {															-- for |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_paramlink',
		category = 'CS1-feil: parameter-lenke',
		hidden = false },
	bad_pmc = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;pmc=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_pmc',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_pmid = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;pmid=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_pmid',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_oclc = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;oclc=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_oclc',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_ssrn = {
		message = 'Sjekk <code style="'..code_style..'">&#124;ssrn=</code>-verdien',
		anchor = 'bad_ssrn',
		category = 'CS1-feil: identikator-feil',
		hidden = false },
	bad_url = {
		message = 'Sjekk $1-verdien',
		anchor = 'bad_url',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder URL-feil',
		hidden = false },
	bare_url_missing_title = {
		message = '$1 mangler tittel',
		anchor = 'bare_url_missing_title',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder rene URLer',
		hidden = false },
	chapter_ignored = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> ignorert',
		anchor = 'chapter_ignored',
		category = 'CS1-feil: kapittel ignorert',
		hidden = false },
	citation_missing_title = {
		message = 'Manglende eller tom <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'citation_missing_title',
		category = 'Sider med kildemaler som mangler tittel',
		hidden = true },
	cite_web_url = {															-- this error applies to cite web and to cite podcast
		message = 'Manglende eller tom <code style="'..code_style..'">&#124;url=</code>',
		anchor = 'cite_web_url',
		category = 'Sider med kildemaler uten URL',
		hidden = true },
	contributor_ignored = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;bidragsyter=</code> ignorert</code>',
		anchor = 'contributor_ignored',
		category = 'CS1-feil: bidragsyter',
		hidden = false },
	contributor_missing_required_param = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;contributor=</code> requires <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'contributor_missing_required_param',
		category = 'CS1-feil: bidragsyter',
		hidden = false },
	deprecated_params = {
		message = 'Kildemalen bruker det utdaterte argumentet <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'deprecated_params',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder utgåtte parametre',
		hidden = true },
	empty_citation = {
		message = 'Tom referanse?',
		anchor = 'empty_citation',
		category = 'Sider med tomme referanser',
		hidden = false },
	first_missing_last = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;fornavn$2=</code> mangler <code style="'..code_style..'">&#124;etternavn$2=</code> i $1',
		anchor = 'first_missing_last',
		category = 'Sider med kildemaler hvor fornavn er angitt og ikke etternavn',
		hidden = true },
	format_missing_url = {
		message = 'Bruk av <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> krever at <code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code> også er angitt',
		anchor = 'format_missing_url',
		category = 'Sider med kildemaler som inneholder format og ingen URL',
		hidden = true },
	invalid_param_val = {
		message = 'Ugyldig <code style="'..code_style..'">&#124;$1=$2</code>',
		anchor = 'invalid_param_val',
		category = 'CS1-feil: ugyldige parameter-verdier',
		hidden = false },
	invisible_char = {
		message = '$1 i $2 på plass $3',
		anchor = 'invisible_char',
		category = 'CS1-feil: usynlige tegn',
		hidden = false },
	missing_name = {
		message = 'Mangler <code style="'..code_style..'">&#124;etternavn$2=</code> i $1',
		anchor = 'missing_name',
		category = '', --'Sider med kildemaler som mangler forfatter eller redaktør',
		hidden = true },
	param_access_requires_param = {
		message = '<code style="'..code_style..'">&#124;$1-tilgang=</code> krever <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code>',
		anchor = 'param_access_requires_param',
		category = 'CS1-feil: param-tilgang',
		hidden = false },
	param_has_ext_link = {
		message = 'Ekstern lenke i <code style="'..code_style..'">$1</code>',
		anchor = 'param_has_ext_link',
		category = 'CS1-feil: eksterne lenker',
		hidden = false },
	parameter_ignored = {
		message = 'Parameteren <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> støttes ikke av malen.',
		anchor = 'parameter_ignored',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker ugyldige parametre',
		hidden = false },
	parameter_ignored_suggest = {
		message = 'Parameteren <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> støttes ikke av malen. Mente du <code style="'..code_style..'">&#124;$2=</code>?)',
		anchor = 'parameter_ignored_suggest',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker ugyldige parametre',
		hidden = false },
	redundant_parameters = {
		message = 'Både $1 er angitt. Kun én av dem skal angis.',
		anchor = 'redundant_parameters',
		category = 'Sider med kildemaler som har overflødige parametre',
		hidden = false },
	text_ignored = {
		message = 'Teksten «$1» ignoreres',
		anchor = 'text_ignored',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker ubenevnte parametre',
		hidden = false },
	trans_missing_title = {
		message = 'Bruk av <code style="'..code_style..'">&#124;overs_$1=</code> krever at <code style="'..code_style..'">&#124;$1=</code> også er angitt',
		anchor = 'trans_missing_title',
		category = 'Sider med kildemaler som bruker oversatt tittel og mangler originaltittel',
		hidden = false },
	vancouver = {
		message = 'Feil i Vancouver-stil: $1',
		anchor = 'vancouver',
		category = 'CS1-feil: Vancouver-stil',
		hidden = false },
	wikilink_in_url = {
		message = 'URL-wikilenke-konflikt',
		anchor = 'wikilink_in_url',
		category = 'CS1-feil: URL-wikilenke-konflikt',
		hidden = false },
}

--[[--------------------------< I D _ H A N D L E R S >--------------------------------------------------------

The following contains a list of values for various defined identifiers. For each identifier we specify a
variety of information necessary to properly render the identifier in the citation.

	parameters: a list of parameter aliases for this identifier
	link: Wikipedia article name
	label: the alternate name to apply to link
	mode: 	'manual' when there is a specific function in the code to handle the identifier;
			'external' for identifiers that link outside of Wikipedia;
	prefix: the first part of a url that will be concatenated with a second part which usually contains the identifier
	encode: true if uri should be percent encoded; otherwise false
	COinS: identifier link or keyword for use in COinS:
		for identifiers registered at info-uri.info use: info:....
		for identifiers that have COinS keywords, use the keyword: rft.isbn, rft.issn, rft.eissn
		for others make a url using the value in prefix, use the keyword: pre (not checked; any text other than 'info' or 'rft' works here)
		set to nil to leave the identifier out of the COinS
	separator: character or text between label and the identifier in the rendered citation
	access: use this parameter to set the access level for all instances of this identifier.
			the value must be a valid access level for an identifier (see ['id-access'] in this file).
	custom_access: to enable custom access level for an identifier, set this parameter
			to the parameter that should control it (normally 'id-access')
]]

local id_handlers = {
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'eprint'},
		link = 'arXiv',
		label = 'arXiv',
		mode = 'manual',
		prefix = '//arxiv.org/abs/', 											-- protocol relative tested 2013-09-04
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
		access = 'free',														-- free to read
	},
	['ASIN'] = {
		parameters = { 'asin', 'ASIN' },
		link = 'Amazon Standard Identification Number',
		label = 'ASIN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.amazon.',
		COinS = nil,															-- no COinS for this id (needs thinking on implementation because |asin-tld=)
		separator = '&nbsp;',
		encode = false;
	},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode'},
		link = 'Bibcode',
		label = 'Bibcode',
--		mode = 'external',
		mode = 'manual',
		prefix = 'http://adsabs.harvard.edu/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
		custom_access = 'bibcode-access',
	},
	['BIORXIV'] = {
		parameters = {'biorxiv'},
		link = 'bioRxiv',
		label = 'bioRxiv',
		mode = 'manual',
		prefix = '//doi.org/10.1101/',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['CITESEERX'] = {
		parameters = {'citeseerx'},
		link = 'CiteSeerX',
		label = 'CiteSeerX',
		mode = 'manual',														-- manual for custom validation of the "doi"
		prefix = '//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['DOI'] = {
		parameters = { 'doi', 'DOI' },
		link = 'Digital object identifier',
		label = 'doi',
		mode = 'manual',
		prefix = '//doi.org/',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'doi-access',
	},
	['EISSN'] = {
		parameters = {'eissn', 'EISSN'},
		link = 'International_Standard_Serial_Number#Electronic_ISSN',
		label = 'eISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.eissn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['HDL'] = {
		parameters = { 'hdl', 'HDL' },
		link = 'Handle System',
		label = 'hdl',
		mode = 'manual',
		prefix = '//hdl.handle.net/',
		COinS = 'info:hdl',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'hdl-access',
	},
	['ISBN'] = {
		parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
		link = 'ISBN',
		label = 'ISBN',
		mode = 'manual',
		prefix = 'Spesial:Bokkilder/',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISMN'] = {
		parameters = {'ismn', 'ISMN'},
		link = 'ISMN',
		label = 'ISMN',
		mode = 'manual',
		prefix = '',															-- not currently used;
		COinS = 'nil',															-- nil because we can't use pre or rft or info:
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN'},
		link = 'Internasjonalt standard periodikanummer',
		label = 'ISSN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM'},
		link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
		label = 'JFM',
		mode = 'external',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR'},
		link = 'JSTOR',
		label = 'JSTOR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.jstor.org/stable/', 									-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'jstor-access',
	},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'LCCN', 'lccn'},
		link = 'Library of Congress Control Number',
		label = 'LCCN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//lccn.loc.gov/', 											-- protocol relative tested 2015-12-28
		COinS = 'info:lccn',													-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['MR'] = {
		parameters = {'MR', 'mr'},
		link = 'Mathematical Reviews',
		label = 'MR',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', 						-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'OCLC', 'oclc'},
		link = 'OCLC',
		label = 'OCLC',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OL'] = {
		parameters = { 'ol', 'OL' },
		link = 'Open Library',
		label = 'OL',
		mode = 'manual',
		prefix = '//openlibrary.org/',
		COinS = nil,															-- no COinS for this id (needs thinking on implementation because /authors/books/works/OL)
		separator = '&nbsp;',
		encode = true,
		custom_access = 'ol-access',
	},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'OSTI', 'osti'},
		link = 'Office of Scientific and Technical Information',
		label = 'OSTI',
		mode = 'external',
		prefix = '//www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=',	-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'osti-access',
	},
	['PMC'] = {
		parameters = {'PMC', 'pmc'},
		link = 'PubMed Central',
		label = 'PMC',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
		suffix = " ",
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- free to read
	},
	['PMID'] = {
		parameters = {'PMID', 'pmid'},
		link = 'PubMed Identifier',
		label = 'PMID',
		mode = 'manual',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['RFC'] = {
		parameters = {'RFC', 'rfc'},
		link = 'Request for Comments',
		label = 'RFC',
		mode = 'external',
		prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- free to read
	},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'SSRN', 'ssrn'},
		link = 'Social Science Research Network',
		label = 'SSRN',
		mode = 'manual',
		prefix = '//ssrn.com/abstract=', 										-- protocol relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		access = 'free',														-- always free to read
	},
	['USENETID'] = {
		parameters = {'message-id'},
		link = 'Usenet',
		label = 'Usenet:',
		mode = 'manual',
		prefix = 'news:',
		encode = false,
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'ZBL', 'zbl'},
		link = 'Zentralblatt MATH',
		label = 'Zbl',
		mode = 'external',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
}

return 	{
	aliases = aliases,
	special_case_translation = special_case_translation,
	defaults = defaults,
	error_conditions = error_conditions,
	id_handlers = id_handlers,
	keywords = keywords,
	stripmarkers=stripmarkers,
	invisible_chars = invisible_chars,
	maint_cats = maint_cats,
	messages = messages,
	presentation = presentation,
	prop_cats = prop_cats,
	script_lang_codes = script_lang_codes,
	title_types = title_types,
	uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces,
	uncategorized_subpages = uncategorized_subpages,
	templates_using_volume = templates_using_volume,
	templates_using_issue = templates_using_issue,
	templates_not_using_page = templates_not_using_page,
	}