Artikkelen inngår i serien om

Syrer og baser

Bufferløsning

Dissosiasjonskonstant

pH

Protonaffinitet

Surhetsfunksjon

Syre–base-ekstraksjon

Syre–base-reaksjon

Syrekonstant

Vannets egenprotolyse

Syretyper

Brønsted · Lewis · Mineral · Organisk · Sterk · Supersyre · Svak

Basetyper

Brønsted · Ikke-nukleofil · Lewis · Organisk · Sterk · Superbase · Svak

En mineralsyre (eller uorganisk syre) er en syre avledet fra en eller flere uorganiske forbindelser, i motsetning til organiske syrer som er sure organiske forbindelser. Alle mineralsyrer danner hydrogenioner og konjugert base når de blir oppløst i vann.

Karakteristikk rediger

Vanlige mineralsyrer er svovelsyre, saltsyre og salpetersyre (også kjent som benkesyrer).[1] Mineralsyrer varierer fra supersyrer (perklorsyre) til svært svake (borsyre). Mineralsyrer har en tendens til å være svært løselige i vann og uløselige i organiske løsemidler.

Mineralsyrer brukes i mange sektorer av den kjemiske industrien som råstoff for syntese av andre kjemikalier, både organiske og uorganiske. Store mengder av disse syrene, spesielt svovelsyre, salpetersyre og saltsyre produseres for kommersiell bruk i store anlegg.

Mineralsyrer brukes også direkte for sine etsende egenskaper. For eksempel brukes en fortynnet løsning av saltsyre for å fjerne avleiringer fra innsiden av kjeler, med forholdsregler for å forhindre korrosjon av kjelen av syren. Denne prosessen er kjent som avkalking.

Eksempler rediger

  • Saltsyre HCl
  • Salpetersyre HNO3
  • Fosforsyre H3PO4
  • Svovelsyre H2SO4
  • Borsyre H3BO3
  • Flussyre HF
  • Hydrobromsyre HBr
  • Perklorsyre HClO4
  • Hydrojodsyre HI

Referanser rediger

  1. ^ Boyd, Claude E. (2020). «Acidity». Water Quality (engelsk). Springer International Publishing. s. 215–231. ISBN 978-3-030-23334-1. doi:10.1007/978-3-030-23335-8_11. Besøkt 6. juni 2022.