Syre–base-reaksjon

Artikkelen inngår i serien om

Syrer og baser

Bufferløsning

Dissosiasjonskonstant

pH

Protonaffinitet

Surhetsfunksjon

Syre–base-ekstraksjon

Syre–base-reaksjon

Syrekonstant

Vannets egenprotolyse

Syretyper

Brønsted · Lewis · Mineral · Organisk · Sterk · Supersyre · Svak

Basetyper

Brønsted · Ikke-nukleofil · Lewis · Organisk · Sterk · Superbase · Svak

En syre–base-reaksjon er en kjemisk reaksjon mellom syrer og baser. Det finnes flere ulike forklaringsmodeller og definisjoner for å beskrive reaksjonene og problemer knyttet til dem. Forskjellene er viktige fordi de gir mulighet for å studere syre-base reaksjonene ved hjelp av ulike metoder, som kan brukes i ulike miljøer der reaksjonene finner sted. Syrer og baser ble først vitenskapelig beskrevet av den franske kjemikeren Antoine Lavoisier rundt 1776. Teorien om syre-base-reaksjon ble først beskrevet i 1923 av Johannes Brønsted og på samme tid av Martin Lowry.

Autoritetsdata