Borsyre

kjemisk forbindelse

Borsyre er en svak syre (pKa 9,24) som brukes som antiseptisk middel, brannslukning og insecticid.

Borsyre
Boric acid.jpgBoric-acid-2D.png
Identifikatorer
CAS-nummer10043-35-3
ATC-nummerD08AD S02AA03, D08AD
SMILESB(O)(O)O
Kjemiske egenskaper
FormelB(OH)3
Molar masse61,83 g/mol
UtseendeHvite krystaller
Tetthet1435 kg/m3
Smeltepunkt170,9 °C
Kokepunkt300 °C
Løselighet4,72 g/100 mL (vann 20 °C)
pKa9,24
Dipolmoment0 D
Farer
FlammepunktIkke antennelig
LD502660 mg/kg (rotte oralt)
Relatert
Andre lignende forbindelserBortrioksid, Boraks

Steril borsyreløsning kan anvendes for skylling ved nøytralisering av lutstenk i øynene. Bør inngå i beskyttelsesutrustningen ved arbeid med åpne alkaliske akkumulatorer.

Dets kjemiske formel er H3BO3 eller B(OH)3. Borsyre kan dehydreres til boroksid som siden kan anvendes ved tilvirkning av rent bor. Den anvendes også som konserveringsmiddel i matvarer og har E-nummer 284.

ProduksjonRediger

Borsyre produseres gjennom at man blander en vannløsning av boraks og saltsyre hvorved borsyre felles ut på grunn av den lave løseligheten i vann, et biprodukt er natriumklorid.

Na2B4O7 + 2HCl + 5H2O → 4H3BO3 + 2NaCl